О Департману


01.02.2013. - 00:00 
Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду један је од млађих Департмана на Факултету техничких наука, који је основан 1999. године. На Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду до сада је дипломирало 780 студента (391 дипломираних инжењера и 389 дипломираних мастера), магистрирало 43 и докторирало 18 кандидата.
Департман се састоји из две катедре:
Катедра за инжењерство заштите животне средине
Катедра за инжењерство биосистема
Студије су подељене у три степена, основне, мастер и докторске, а постоје и специјалистичке академске студије у трајању од две године (четири семестра) и носе 120 ЕСПБ.

Основне академске студије трају 4 године (осам семестара). Бодовна вредност студијског програма је 240 ЕСПБ.
1. Инжењерство заштите животне средине
2. Инжењерство заштите на раду
3. Чисте енергетске технологије
4. Управљање ризиком од катастрофалних догађаја

Мастер академске студије трају годину дана (два семестра) и представљају наставак основних академских студија. Бодовна вредност студијског програма је 60 ЕСПБ. Након завршетка мастер академских студија студент стиче 300 ЕСПБ.
1. Инжењерство заштите животне средине
2. Инжењерство заштите на раду
3. Чисте енергетске технологије
4. Управљање ризиком од катастрофалних догађаја
5. Инжењерство третмана и заштите вода (ТЕМПУС)

На Департаману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Факултета техничких наука организују се следеће специјалистичке академске студије:
1. Инжењерство заштите животне средине

На Департаману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Факултета техничких наука организују се следеће докторске студије у трајању од 3 године (180 ЕСПБ):
1. Инжењерство заштите животне средине
2. Инжењерство заштите на раду

Лабораторија за мониторинг депонија, отпадних вода и ваздуха званично је отворена 17.12.2008. године. Оснивање Лабораторије омогућили су Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Факултет техничких наука и Фонд за капиталне инвестиције.
Акредитационо тело Србије (АТС) донело је 5. новембра 2010. године одлуку о додели акредитације, број 01-324, Лабораторији за мониторинг депонија, отпадних вода и ваздуха, Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.
Лабораторија за мониторинг депонија, отпадних вода и ваздуха пружа услуге хемијских испитивања чинилаца животне средине као и експерименталну подршку образовном и научно-истраживачком раду на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.