Програм подршке привреди


30.01.2013. - 00:00
Процена и стратешка процена утицаја на животну средину.
Мониторинг стања животне средине.
Регионални и општински планови управљања отпадом.
Студије изводљивости реализације пројеката.
Студије и идејни пројекти у области обновљивих извора енергије.
Израда пројектне и планске документације из области заштите животне средине.
 

  • Није могуће приказати слику.