Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер менаџмента (Маст. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Иновациони менаџмент22000.005
Управљање креативношћу22000.005
Технолошки и тржишни трендови22000.005
Развој пословног модела22000.005
Развој новог производа22000.005
Управљање иновационим пројектима22000.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 1 ИИИ22000.005
Изборни предмет 2 ИИИ22000.005
Истраживачке методе21000.003
Пословне вештине11000.002
Студентска пракса ИИИ00003.003
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада ИИИ00050.005
Мастер рад ИИИ00005.007
 Документа