Мастер струковне студије / / Електротехника / Електроенергетика- Дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима
Електроенергетика- Дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима

 Основне информације

Ниво студија
Мастер струковне студије


Звање које се стиче
Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.Лаб.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Летњи

Склопна и заштитна техника2216
Лабораторија из енергетске електронике2126
Изборни предмет 52216
Енергетске трансформације у обновљивим изворима2216
Стручна пракса 10006

Година: 2, Семестар: Зимски

Безбедност и заштита у електроенергетским постројењима2206
Примена PLC у електроенергетици2026
Изборни предмет 62206
Изборни предмет 72026
Стручна пракса 20006

Година: 2, Семестар: Летњи

Израда пројектно-техничке документације2204
Надзор, управљање и одржавање у електроенергетици2105
Предузетнички и инвестициони менаџмент2003
Мастер рад - Примењени истраживачки рад00012
Мастер рад - Израда и одбрана0006
 Документа