Виши научни сарадник др Бранислав Поповић


Недостаје слика

др Бранислав Поповић

Виши научни сарадник


Телефон021 485 2521
E-mail
Академско звањеВиши научни сарадник
КанцеларијаЛабораторија за акустику говорне технологије, Лабораторија за диг.обраду сигналу 225

Виши научни сарадник, консултант, развојни програмер и предавач, ангажован у склопу већег броја комерцијалних и научно-истраживачких пројеката (H2020, ERASMUS+, EUREKA, итд.) у области напредних говорних технологија, обраде говора и слике, интеракције човек-машина, алгоритама дубоког учења и вештачке интелигенције. Водећи истраживач у области аутоматског препознавања говора (ASR) и руководилац ASR тима. У својству главног програмера и истраживачког консултанта допринео развоју првог висококвалитетног синтетизатора говора за хебрејски језик. Као истраживач, развојни програмер и консултант дао кључан допринос у развоју система за аутоматско препознавање говора на српском и другим јужнословенским језицима и апликације говорног асистента на српском језику. Руководилац пројектних активности на пројектима технолошког развоја. Претходно делом радног времена ангажован као ванредни професор и продекан за уметнички и научно-истраживачки рад Академије уметности у Београду. Оснивач и власник агенције за рачунарско програмирање Code85.

Заинтересован за ширу област машинског учења, анализе података и интеракције човек-машина. Стекао искуство у примени бројних развојних окружења, програмских језика и софтверских алата. Објавио већи број научних радова у часописима и зборницима међународних конференција, међународно примењених техничких решења и патената. Члан програмских одбора једног броја домаћих и међународних конференција. Рецензент већег броја међународних научних часописа. Докторирао као најмлађи доктор техничких наука на Факултету техничких наука у Новом Саду. Стекао преко деценије практичног и индустријског искуства. Поседује изразите комуникационе вештине и организационе способности, као и изражен смисао за дизајн. Редовни члан Центра изузетних вредности ЦЕВАС, групе за акустику и говорне технологије. Шеф радне групе за иновације Српског друштва вештачке интелигенције.

виши научни сарадник
01.02.2023.
НазивУ Установи
Два приступа мерењу хармоника при ниском SNR

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Хијерархијско кластеровање модела Гаусових смеша у апликацијама за континуално препознавање говора

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаSečujski M., Pekar D., Mak R., Pakoci E., Jakovljević N., Delić V., Popović B.: A comparison of decision tree based approaches to the modelling of prosodic features in Serbian, in: Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research II, Eds. Slobodan T. Jovičić, Miško Subotić, Mirjana Sovilj, Beograd, Life Activities Advancement Center
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKrstanović L., Popović B., Janev M., Brkljač B.: Feature Map Regularized CycleGAN for Domain Transfer, Mathematics, 2023, Vol. 11, No. 2: 372, pp. 1-21, ISSN 2227-7390
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPopović B., Janev M., Krstanović L., Simić N., Delić V.: Measure of Similarity between GMMs Based on Geometry-Aware Dimensionality Reduction, Mathematics, 2022, Vol. 11, No. 1: 175, pp. 1-22, ISSN 2227-7390
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPopović B., Cepova L., Cep R., Janev M., Krstanović L.: Measure of Similarity Between GMMs by Embedding of the Parameter Space That Preserves KL Divergence, Mathematics, 2021, Vol. 9, No. 9: 957, pp. 1-21, ISSN 2227-7390
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAntić A., Popović B., Krstanović L., Obradović R., Milošević M.: Novel Texture-Based Descriptors for Tool Wear Condition Monitoring, Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, Vol. 98, pp. 1-15, ISSN 0888-3270
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPopović B., Janev M., Pekar D., Jakovljević N., Gnjatović M., Sečujski M., Delić V.: A Novel Split-and-Merge Algorithm for Hierarchical Clustering of Gaussian Mixture Models, DOI:10.1007/s10489-011-0333-9, Applied Intelligence, 2012, Vol. 37, No 3 (2012), pp. 377-389, ISSN 0924-669X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKrstanović L., Ralević N., Zlokolica V., Obradović R., Mišković D., Janev M., Popović B.: GMMs similarity measure based on LPP-like projection of the parameter space, Expert Systems with Applications, 2016, Vol. 66, pp. 136-148, ISSN 0957-4174
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKalušev V., Popović B., Janev M., Brkljač B., Ralević N.: Measure of Similarity between GMMs Based on Autoencoder-Generated Gaussian Component Representations, Axioms, 2023, Vol. 12, No. 6: 535, pp. 1-21, ISSN 2075-1680
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKnežev M., Čep R., Mejić L., Popović B., Antić A., Štrbac B., Živković A.: Applying the MIMO BP Neural Network and Cloud-Based Monitoring of Thermal Behavior for High-Speed Motorized Spindle Units, Machines, 2024, Vol. 12, No. 3:194, pp. 1-21, ISSN 2075-1702
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSimić N., Suzić S., Milošević N., Stanojev V., Nosek (Delić) T., Popović B., Bajović D.: Enhancing Emotion Recognition through Federated Learning: A Multimodal Approach with Convolutional Neural Networks, Applied Sciences, 2024, Vol. 14, No. 4:1325, pp. 1-14, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKrstanović L., Popović B., Janev M., Brkljač B.: Bootstrapped SSL CycleGAN for Asymmetric Domain Transfer, Applied Sciences, 2022, Vol. 12, No. 7: 3411, pp. 1-17, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurđev M., Čep R., Lukić D., Antić A., Popović B., Milošević M.: A genetic crow search algorithm for optimization of operation sequencing in process planning, Applied Sciences, 2021, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPakoci E., Popović B., Pekar D.: Using Morphological Data in Language Modeling for Serbian Large Vocabulary Speech Recognition, Computational Intelligence and Neuroscience, 2019, Vol. 2019, pp. 1-8, ISSN 1687-5265
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGalić J., Popović B., Šumarac Pavlović D.: Whispered Speech Recognition Using Hidden Markov Models and Support Vector Machines, Joint Special Issue on TP Model Transformation and Cognitive Infocommunications, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2018, Vol. 15, No 5, pp. 11-29, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуOstrogonac S., Rastović B., Popović B.: Automatic Job Ads Classification, Based on Unstructured Text Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2021, Vol. 18, No. 10, pp. 191-204, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуZlokolica V., Krstanović L., Velicki L., Popović B., Janev M., Ralević N., Obradović R., Jovanov Lj., Babin D.: Semiautomatic Epicardial Fat Segmentation Based on Fuzzy c-Means Clustering and Geometric Ellipse Fitting, Journal of Healthcare Engineering, 2017, Vol. 2017, pp. 1-12, ISSN 2040 2295
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPopović B.: Automatic Prosody Generation in a Text-To-Speech System for Hebrew, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 3, pp. 467-477, ISSN 0353-3670
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомDelić V., Gnjatović M., Jakovljević N., Popović B., Jokić I., Bojanić M.: User-awareness and adaptation in conversational agents, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 3, pp. 1-13, ISSN 0353-3670
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниPopović B.: Style Adaptation Based on Image Processing Methods Using CycleGAN, 10. SINTEZA - International Scientific Conference on Information Technology, Computer Science and Data Science, Beograd, 27 May, 2023, pp. 9-16, ISBN 978-86-7912-802-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Janev M., Delić V.: Gaussian Selection Algorithm in Continuous Speech Recognition, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012, pp. 705-712, ISBN 978-1-4673-2984-2
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниPakoci E., Popović B.: Recurrent Neural Networks and Morphological Features in Language Modeling for Serbian, 29. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 23-24 November, 2021, pp. 186-193, ISBN 978-1-6654-2584-1
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниSečujski M., Nosek (Delić) T., Suzić S., Pekar D., Pakoci E., Popović B., Delić V.: How The Advent Of Machine Learning Transforms Speech Technologies , 7. Speech and Language, Beograd: Istraživačko razvojni institut - Centar za unapređenje životnih aktivnosti (CUŽA) i Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“ (IEFPG) iz Beograda, 1-2 Novembar, 2019, pp. 1-10
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSečujski M., Jakovljević N., Simić N., Delić V., Krstanović L., Nosek (Delić) T., Popović B., Suzić S., Stanojev V.: Towards More Flexible Human-Machine Speech Communication, 31. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 21-22 November, 2023, pp. 1-4, ISBN 979-8-3503-0313-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Krstanović L., Janev M., Suzić S., Nosek (Delić) T., Galić J.: Speech Enhancement Using Augmented SSL CycleGAN, 30. EUSIPCO, European Signal Processing Conference, Beograd, 29-2 August, 2022, pp. 1155-1159, ISBN 978-1-6654-6798-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPakoci E., Pekar D., Popović B., Sečujski M., Delić V.: Overcoming Data Sparsity in Automatic Transcription of Dictated Medical Finding, 30. EUSIPCO, European Signal Processing Conference, Beograd, 29-2 August, 2022, pp. 454-458, ISBN 978-1-6654-6798-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurkić T., Lojaničić A., Suzić S., Popović B., Sečujski M., Nosek (Delić) T.: Emotion Recognition from Speech Based on ML Algorithms Applied on Two Serbian Datasets, 29. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 23-24 November, 2021, pp. 194-197, ISBN 978-1-6654-2584-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPakoci E., Popović B.: Methods for Using Class Based N-gram Language Models in the Kaldi Toolkit, 23. SPECOM International Conference on Speech and Computer, Sankt Peterburg: Springer International Publishing, 27-30 September, 2021, pp. 492-503, ISBN 978-3-030-87802-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Pakoci E., Pekar D.: Automatic Speech Recognition System for Dictating Medical Findings, 7. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Beograd: Društvo za ETRAN, Beograd, Akademska misao, Beograd, 28-30 Septembar, 2020, pp. 12-17, ISBN 978-86-7466-852-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B.: Central Audio-Library of the University of Novi Sad, 13. International Symposium on Intelligent Distributed Computing (IDC), Sankt Peterburg: Springer, Cham, 7-10 Oktobar, 2019, pp. 467-476, ISBN 978-3-030-32257-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Pakoci E., Pekar D.: Transfer Learning in Automatic Speech Recognition for Serbian, 27. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 26-27 Novembar, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-1-7281-4790-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Pakoci E., Pekar D.: A Comparison of Language Model Training Techniques in a Continuous Speech Recognition System for Serbian, 20th International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2018, Leipzig, 18-22 Septembar, 2018, pp. 522-531, ISBN 978-3-319-99578-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Pakoci E., Pekar D.: End-to-End Large Vocabulary Speech Recognition for the Serbian Language, 19. International Conference on Speech and Computer, Hatfield: Springer, 12-16 Septembar, 2017, pp. 343-352, ISBN 978-3-319-66428-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPakoci E., Popović B., Pekar D.: Language Model Optimization for a Deep Neural Network Based Speech Recognition System for Serbian, 19. International Conference on Speech and Computer, Hatfield: Springer, 12-16 Septembar, 2017, pp. 483-492, ISBN 978-3-319-66428-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B.: Advanced Voice Activity Detection on Mobile Phones by Using Microphone Array and Phoneme-Specific Gaussian Mixture Models, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016, pp. 29-31, ISBN 978-1-5090-2866-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPakoci E., Popović B., Jakovljević N., Pekar D., Yassa F.: A Phonetic Segmentation Procedure Based on Hidden Markov Models, 18. SPECOM, Speech and Computer, Budimpešta: Springer, 23-27 Avgust, 2016, pp. 67-74, ISBN 978-3-319-43957-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić T., Gerazov B., Popović B., Sečujski M.: A Linguistic Interpretation of the Atom Decomposition of Fundamental Frequency Contour for American English, 18. SPECOM, Speech and Computer, Budimpešta: Springer, 23-27 Avgust, 2016, pp. 59-66, ISBN 978-3-319-43957-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Pakoci E., Jakovljević N., Kočiš G., Pekar D.: Voice Assistant Application for the Serbian Language, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE,Telecommunications Society, 24-26 Novembar, 2015, pp. 858-861, ISBN 978-1-5090-0054-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić S., Popović B., Delić V., Pekar D.: Serbian Mobile Speech Database Collection and Evaluation, 12. ETAI, Ohrid, 24-26 Septembar, 2015, ISBN 978-9989-630-76-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOstrogonac S., Popović B., Mak R.: The Use of Statistical Language Models for Grammar and Semantic Error Handling in Spell Checking Applications for Serbian, 12. ETAI, Ohrid, 24-26 Septembar, 2015, ISBN 978-9989-630-76-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Ostrogonac S., Pakoci E., Jakovljević N., Delić V.: Deep Neural Network Based Continuous Speech Recognition for Serbian Using the Kaldi Toolkit, Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol. 9319, pp. 186-192, 17. SPECOM, Speech and Computer, Athens: Springer, 20-24 Septembar, 2015, pp. 186-192, ISBN 978-3-319-23131-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanković I., Popović B., Focone F.: Influence of Agent Behaviour on Human-Virtual Agent Body Interaction, Lecture Notes in Computer Science, LNCS, 2014, Vol. 8773, pp. 292-299, 16. SPECOM, Speech and Computer, Novi Sad: Springer, 5-9 Oktobar, 2014, pp. 292-299, ISBN 978-3-319-11580-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPakoci E., Jakovljević N., Popović B., Mišković D., Pekar D.: Speaker Detection Using Phoneme Specific Hidden Markov Models, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 2014, Vol. 8773, pp. 410-417, 16. SPECOM, Speech and Computer, Novi Sad: Springer, 5-9 Oktobar, 2014, pp. 410-417, ISBN 978-3-319-11580-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Mišković D., Pekar D., Ostrogonac S., Delić V.: Enhanced Gaussian Selection in Medium Vocabulary Continuous Speech Recognition, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 9-13 Mart, 2014, pp. 164-168, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOstrogonac S., Vujnović Sedlar N., Popović B., Sečujski M., Pekar D.: An Educational Application Comprising Speech Technologies for Serbian Adapted to Visually Impaired Children - anMasterMind, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 9-13 Mart, 2014, pp. 422-427, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Ostrogonac S., Delić V., Janev M., Stanković I.: Deep Architectures for Automatic Emotion Recognition Based on Lip Shape, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 20-22 Mart, 2013, pp. 939-943, ISBN 978-99955-763-1-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOstrogonac S., Popović B., Sečujski M., Mak R., Pekar D.: Language model reduction for practical implementation in LVCSR systems, 12. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 20-22 Mart, 2013, pp. 391-394, ISBN 978-99955-763-1-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić V., Sečujski M., Jakovljević N., Pekar D., Mišković D., Popović B., Ostrogonac S., Bojanić M., Knežević D.: Speech and Language Resources within Speech Recognition and Synthesis Systems for Serbian and Kindred South Slavic Languages, Lecture notes in computer science, 2013, No LNAI 8113, pp. 319-326, ISSN 0302-9743, 15. SPECOM, Speech and Computer, Plzeň: Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Plzeň, Czech Republic, St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, Russian Academy of Sciences, 1-5 Septembar, 2013, pp. 319-326, ISBN 978-3-319-01930-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Sečujski M., Delić V., Janev M., Stanković I.: Automatic Morphological Annotation in a Text-to-Speech System for Hebrew, Lecture notes in computer science, 2013, No LNAI 8113, pp. 78-85, ISSN 0302-9743, 15. SPECOM, Speech and Computer, Plzeň: Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Plzeň, Czech Republic, St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, Russian Academy of Sciences, 1-5 Septembar, 2013, pp. 78-85, ISBN 978-3-319-01930-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović B., Stanković I., Ostrogonac S.: Temporal Discrete Cosine Transform for Speech Emotion Recognition, 4. IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, Budimpešta, 2-5 Decembar, 2013, pp. 87-90, ISBN 978-1-4799-1-1543-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMak R., Ostrogonac S., Popović B., Bojanić M., Sečujski M.: A System for Glottal Excitation Extraction from Speech Signal Comprising an Improved SEDREAMS Algorithm, 2. International Conference TAKTONS, Novi Sad, 13-16 Novembar, 2013, pp. 84-87, ISBN 978-86-7892-555-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPekar D., Janev M., Jakovljević N., Popović B., Delić V.: Improving the Performance of Gaussian Selection Algorithm, 14. SPECOM, Speech and Computer, Kazan: Moskovski državni lingvistički univerzitet, 27-30 Septembar, 2011, pp. 89-95, ISBN 978-5-88983-395-6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуDelić V., Pekar D., Sečujski M., Popović B., Pakoci E., Suzić S.: Development of Speech Technology for Serbian and Its Applications, 1. First Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence, SICAAI, Kragujevac, 19-20 May, 2022, pp. 1-7, ISBN 978-86-81037-71-3
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPopović B., Pakoci E., Pekar D., Janev M., Krstanović L., Sečujski M.: Focus of Attention Determination in Automatic Speech Recognition, 5. International Acoustics and Audio Engineering Conference - TAKTONS, Novi Sad, 6-9 Novembar, 2019, pp. 5-6, ISBN 978-86-6022-223-9
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуOstrogonac S., Popović B., Sečujski M.: The Use of Semantic Word Classes in Document Classification, 1. Language Technologies
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPopović B., Pakoci E., Jakovljević N., Pekar D., Ostrogonac S.: A Robust Voice Activity Detection in Voice Assistant Application, 3. International Conference TAKTONS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 18-21 Novembar, 2015, pp. 38-39, ISBN 978-68-7892-758-4
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуOstrogonac S., Popović B., Mak R., Sečujski M.: Automatic Word Clustering Based on Semantics - an Approach for Serbian, 3. International Conference TAKTONS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 18-21 Novembar, 2015, pp. 36-37, ISBN 978-86-7892-758-4
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPopović B.: Recognition of Emotions from Video and Speech: State of the Art and Suggestions for Future Improvements, 3. COST 2102 International Training School, Caserta, 15-19 Mart, 2010, pp. 31-31
(М52) Рад у часопису националног значајаPakoci E., Popović B., Pekar D.: Improvements in Serbian Speech Recognition Using Sequence-Trained Deep Neural Networks, Trudi SPIIRAN, 2018, No 3(58), pp. 53-76, ISSN 2078-9181
(М52) Рад у часопису националног значајаPopović B., Pakoci E., Pekar D.: Transfer Learning for Domain and Environment Adaptation in Serbian ASR, TELFOR Journal, 2020, Vol. 12, No. 2, pp. 110-115, ISSN 1821-3251
(М53) Рад у научном часописуPopović B., Dimitrijević M.: Modelovanje i animacija 3D karaktera na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, INFO M - Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, 2012, Vol. 40, pp. 45-50, ISSN 1451-4397
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниKrstanović L., Antić A., Janev M., Popović B.: Tool Wear Condition Monitoring System Using Spectrogram Texture Based Features, 13. International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad, 2-4 Decembar, 2021, pp. 81-84, ISBN 978-86-6022-387-8
(М62) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводуPopović B., Suzić S., Pakoci E.: Asistivne govorne tehnologije na srpskom jeziku, 2. Asistivne tehnologije i komunikacija - ASTEK, Beograd, 5 Novembar, 2020
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDelić V., Mišković D., Suzić S., Nosek (Delić) T., Popović B., Jakovljević N., Sečujski M.: Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik, 11-14 Februar, 2019, pp. 36-39, ISBN 978-86-6022-157-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPakoci E., Popović B., Pekar D.: Fast Sequence-Trained Deep Neural Network Models for Serbian Speech Recognition, 11. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Novi Sad, 22-25 Novembar, 2017, pp. 25-28, ISBN 978-86-7892-993-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPopović B., Pakoci E., Jakovljević N., Pekar D.: Experiments with regression trees for speaker adaptation in continuous speech recognition, 10. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), Elektrotehnički fakultet (Beograd), Elektronski fakultet (Niš), 5-9 Oktobar, 2014, pp. 47-50, ISBN 978-86-7892-633-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPopović B., Pakoci E., Ostrogonac S., Pekar D.: Large vocabulary continuous speech recognition for Serbian using the Kaldi toolkit, 10. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), Elektrotehnički fakultet (Beograd), Elektronski fakultet (Niš), 5-9 Oktobar, 2014, pp. 31-34, ISBN 978-86-7892-633-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPopović B., Janev M., Delić V.: A Novel S&M HGMMC Algorithm in a Handwritten Digits Clustering Task, 9. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Kovačica: FTN, 4-6 Oktobar, 2012, pp. 72-75, ISBN 978-86-7892-439-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниJakovljević N., Popović B., Janev M., Delić V.: Uticaj osnovne učestanosti na estimaciju MFCC koeficijenata, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-24 Novembar, 2011
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPopović B., Crnojević V., Delić V.: Histogram Based and Cluster Based Methods for Automatic Emotion Recognition Based on Lip Shape, 8. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Iriški venac: FTN, 16-18 Decembar, 2010, pp. 160-163, ISBN 978-86-7892-311-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниGnjatović M., Bojanić M., Popović B., Delić V.: An Adaptive Recovery Strategy for Handling Miscommunication in Human-Machine Interaction, 18. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2010, pp. 1121-1124, ISBN 978-86-7466-392-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниStanić Molcer P., Delić V., Popović B.: Implementacija sistema učenja digitalne obrade signala web-baziranim vežbama, 53. ETRAN, Vrnjacka Banja: Društvo za ETRAN, 15-18 Jun, 2009, ISBN 978-86-80509-64-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниStanić Molcer P., Popović B., Delić V.: Interaktivne on-line vežbe iz digitalne obrade signala, 15. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPopović B., Vujičić V.: Dva pristupa merenju harmonika pri niskom odnosu signal-šum, 52. ETRAN, Palić, 8-12 Jun, 2008, ISBN 978-86-80509-63-1
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаPopović B.: Hijerarhijsko klasterovanje modela Gausovih smeša u aplikacijama za kontinualno prepoznavanje govora, Novi Sad, Autorski reprint, 2012
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоPopović B., Knežević D., Sečujski M., Pekar D., Jakovljević N., Mišković D., Ron H.: Naziv: Tehnologija automatske sinteze govora na osnovu teksta na hebrejskom jeziku Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/tr/m81-heb.pdf, 2012
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоPekar D., Suzić S., Mak R., Popović B.: Naziv: Parametarska sinteza govora za engleski jezik na bazi fonetski transkribovanog i prozodijski anotiranog teksta Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/n1062251028/parametarska-sinteza-govora-za-englaski-jezik-na-bazi-fonetskih-traskribovanog-i-prozodijski-anotiranog-teksta, 2015
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоPakoci E., Popović B., Pekar D., Jakovljević N.: Skup modula i procedura za visokokvalitetnu anotaciju govornih baza podataka, 2015
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Popović B., Pakoci E., Pekar D., Delić V.: Sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/n1871597631, 2021
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Popović B., Pakoci E., Pekar D., Delić V.: Napredna detekcija govornih segmenata na mobilnom telefonu primenom mikrofonskog niza i dekodera, 2016
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакSečujski M., Pekar D., Knežević D., Jakovljević N., Popović B.: Naziv: Modul za automatsku predikciju prozodijskih obeležja sintetizovanog govora na osnovu regresionih stabala Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/tr/m83-st.pdf, 2012
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаPopović B., Pakoci E., Pekar D., Delić V.: Poboljšanje performansi sistema za glasovno pozivanje (VoiceDial) primenom Chain dekodera Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/995788631, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Popović B., Pakoci E., Jakovljević N., Mišković D., Suzić S., Delić V.: Naziv: Axon govorni asistent - aplikacija za upravljanje mobilnim telefonom putem glasa na srpskom jeziku Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/n4670117/axon-govorni-asistent---aplikacija-za-upravljanje-mobilnim-telefonom-putem-glasa-na-srpskom-jeziku, 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Popović B., Jakovljević N., Suzić S., Kočiš G.: Naziv: Rekonstrukcija vršnih vrednosti govornog signala na izlazu iz prenosnog kanala Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/n4670114/rekonstrukcija-vrsnih-vrednosti-govornog-signala-na-izlazu-iz-prenosnog-kanala, 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Jakovljević N., Mišković D., Pakoci E., Mak R., Popović B.: Naziv: Dekoder za prepoznavanje kontinualnog govora na velikim rečnicima Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/tr/m85-dec.pdf, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o., 2012
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Suzić S., Knežević D., Popović B., Bojanić M., Vujnović Sedlar N.: Naziv: Sistem za davanje sportskih rezultata Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/tr/m85-sport.pdf, 2012
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Ostrogonac S., Mišković D., Sečujski M., Vujnović Sedlar N., Popović B., Pekar D.: Igra za slepa i slabovida lica bazirana na govornim tehnologijama za srpski jezik (anMasterMind) http://www.ftn.uns.ac.rs/n4670212/igra-za-slepa-i-slabovida-lica-bazirana-na-govornim-tehnologijama-za-srpski-jezik, 2014
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Ostrogonac S., Pekar D., Mišković D., Sečujski M., Popović B., Delić V.: Pametna kuća bazirana na govornim tehnologijama za srpski jezik (anSmartHome) http://www.ftn.uns.ac.rs/n4670213/pametna-kuca-bazirana-na-govornim-tehnologijama-za-srpski-jezik, 2014
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоPekar D., Popović B., Pakoci E., Mišković D. Delić V., Sečujski M.: Duboke neuronske mreže na serveru u kombinaciji sa lokalnim dekoderom za prepoznavanje govora (P-2016/0452), AlfaNum, 2016, str. 1-10
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Виши научни сарадникТелекомуникације и обрада сигналаРесорно министрарство за науку01.01.2021.
Виши научни сарадникТелекомуникације и обрада сигналаРесорно министрарство за науку24.02.2020.
Научни сарадникТелекомуникације и обрада сигналаРесорно министрарство за науку17.04.2015.
Истраживач сарадникТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука25.04.2012.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука27.03.2012.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука14.04.2011.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука23.03.2010.