проф. Драган Спасић


Недостаје слика

Драган Спасић

Редовни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Драган Спасић, дипл. инж. знр., ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу рођен је 27.02.1954. у Нишу.
На Факултету заштите на раду у Нишу, 1976. године стиче стручни назив дипломирани инжењер заштите на раду. За време студија награђен је Повељом и значком Универзитета у Нишу за остварене резултате током студија. На истом Факултету, 1984. године, стиче академски назив магистар заштите на раду. Докторску дисертацију Утицај заштите на раду на резултате привређивања организација удруженог рада, одбранио је на Факултету заштите на раду у Нишу 1988. године чиме је стекао научни степен доктора наука из области заштите на раду.
На Факултету заштите на раду је 1980. године изабран за асистента - приправника на предмету Економика заштите на раду, а у звање  асистента изабран је 1985. године. Фебруара 1989. године изабран је за доцента, а 1994. године у звање ванредног професора. Од школске 1995/96. године изводи наставу и испите на основним и магистарским студијама за предмете: Економика заштите животне средине,  Друштвени развој и заштита животне средине, Савремене теорије заштите на раду и Управљање квалитетом заштите животне средине. Звање редовног професора добија 14. јуна 1999. године за предмет Економика заштите на раду.
На основним и мастер академским студијама ангажован је на предметима: Економика заштите, Индикатори квалитета радне и животне средине, Менаџмент природним ресурсима, Економика заштите на раду, Економика заштите од пожара, Економика заштите животне средине, Економичност комуналних система, Управљање природним ресурсима у животној средини. Учествовао је на реализацији пет научно-истраживачких пројеката. Аутор је уџбеника Економика заштите на раду, аутор и коаутор преко 100 научних радова, објављених на међународним и домаћих научним скуповима, односно часописима.
Дужност продекана за наставу Факултета заштите на раду у Нишу обављао је у периоду од 1994 до 1996. године.

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуПејциц Д., Спасиц Д., Зивковиц С. (2018). Monitoring the Phosphorus Content from Laundry Detergents in the Nis Public Sanitation System and the Nisava River, ФРЕСЕНИУС ЕНВИРОНМЕНТАЛ БУЛЛЕТИН, вол. 27 бр. 9, стр. 6109-6119
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниСпасић, Д. & Аврамовић Д. (2012). Повреде на раду у индустрији, пољопривреди, саобраћају и комуналној делатности Србије, 9. Национална конференција са међународним учешћем „Заштита на раду у индустрији, саобраћају и комуналној делатности“, Зборник радова, Тара, 02 – 08. октобар, Савез заштите на раду Војводине и Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Нови Сад, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, стр. 23 – 33. ИСБН 978-86-7892-468-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМедак И., Аврамовић Д., Спасић Д. (2012): Повреде на раду према годинама живота и дужини радног стажа повређених радника, ВИИ Знанствено-стручна конференција с међународним судјеловањем „Менаџмент и сигурност“, Хрватско друштво инжењера сигурности и Висока школа за сигурност, Чаковец.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСпасић Д., Јурјевић Д., Савић М.: Утврђени недостаци на средствима личне заштите на раду од стране инспекције рада, 4. Међународни стручно-знанствени скуп „Заштита на раду и заштита здравља“, Борик, 2012.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСпасић Ж., Спасић Д., Радисављевић Д. (2018): Повреде на раду према повређеном делу тела као индикатор стања заштите на раду, Зборник радова 15. Међународне конференције „Континуирано усаврсавање - основ унапређења заштите на раду“, Кладово 18 – 22, септембар, Савез заштите на раду Србије, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Факултет заштите на раду у Нишу и Удружење заштите на раду „28-ми Април“, стр. 160 – 166.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметСпасић, Д. (2003). Економика заштите на раду, Факултет заштите на раду, Графика Галеб, Ниш
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕкономика и заштите на радуФакултет заштите на раду у Нишу24.07.1998.