Докторске студије / Енергетика, електроника и телекомуникације
Енергетика, електроника и телекомуникације

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Електротехника и рачунарство (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Васић др Веран
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Изборни предмет5312
Изборни предмет 15413

Година: 1, Семестар: Летњи

Актуелно стање у области022
Изборни предмет 25414
Изборни предмет 35414

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 45414
Изборни предмет 55414
Припрема пријаве теме докторске дисертације022

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад03030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад01010
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0020