Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна (Дипл. инж. сцен. арх. тех. диз.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
Архитектура; Примењене уметности и дизајн


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

На Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука развијена су три нивоа студија која се, користећи интердисциплинарни приступ, са различитих аспеката баве истраживањима у области сценског дизајна. На основу дугогодишњег искустава и непосредног увида у стање и токове развоја сценске уметности и образовања код нас и у свету, као и на основу интересовања студената архитектуре на Факултету техничких наука, креирана је структура студијског програма посвећена истраживањима у области сценске архитектуре, савремених техничко-технолошких достигнућа у области сценске уметности, као и развоју уметничких пракси како у области архитектуре, тако и у области извођачких уметности....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Вилотић Драгана
Доцент из поља уметностиТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Увод у сценску архитектуру, технику и дизајн3041.008
Увод у студије архитектуре2021.005
Увод у студије технике2100.004
Увод у студије позоришта2021.005
Нацртна геометрија са перспективом 12200.004
Увод у визуелно истраживање1021.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Увод у студије сценске архитектуре3021.006
Увод у студије сценске технике и технологије3021.006
Увод у студије сценског дизајна3021.006
Нацртна геометрија са перспективом 22200.004
Визуелно истраживање у сценској архитектури и дизајну1021.004
Уметност у контексту 12200.004

Година: 2, Семестар: Зимски

Архитектура и технологије позоришта 13030.006
Дизајн и техника сцене 13030.006
Технике презентације простора у дигиталном окружењу 13030.006
Конструкцијски системи у сценској архитектури2200.004
Уметност у контексту 22200.004
Изборна позиција 11021.004

Година: 2, Семестар: Летњи

Архитектура и технологије позоришта 23030.006
Дизајн и техника сцене 23030.006
Технике презентације простора у дигиталном окружењу 23030.006
Конструкције, материјали и технологије у сценској архитектури и дизајну2020.004
Уметност у контексту 32200.004
Изборна позиција 22020.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Архитектура и технологије позоришта 33063.0010
Дизајн и техника сцене 33030.006
Изборна позиција 32000.003
Изборна позиција 41011.003
Изборна позиција 51011.003
Архитектура, уметност и култура модерног доба 12200.005

Година: 3, Семестар: Летњи

Архитектура и технологије позоришта 43063.0010
Дизајн и техника сцене 43030.006
Теорије простора у уметности и култури2100.003
Изборна позиција 62000.002
Изборна позиција 71020.004
Архитектура, уметност и култура модерног доба 22200.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 83030.006
Савремена архитектура2200.004
Савремена сценска уметност2200.004
Савремена визуелна уметност2200.004
Феноменологија сценске архитектуре и дизајна2200.004
Изборни предмет 12000.002
Стручна пракса0006.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 93330.009
Продукција пројеката у сценској архитектури и дизајну3022.006
Изборна позиција 102200.006
Изборни предмет 22000.002
Дипломски рад - истраживачки рад0000.002
Дипломски рад - израда и одбрана0005.005