Предмет: Планирање и организовање активности код догађаја са катастрофалним последицама (06 - ZP514)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областОрганизација, технологија грађења и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 26.10.2012..

Стицање знања о методама планирања и начинима организовања, како превентивних мера тако и у случајевима катастрофалних догађаја и пожара.
Стечена теоријска и примењена знања омогућују планирање, адекватан избор и примену мера санације, израду планова и програма санације и координирање и управљање санационим активностима. Оспособљеност за планирање превентивних мера за смањење ризика од последица катастрофалних догађаја, израда планова (са потребним ресурсима – механизација, људство) за ублажавање последица катастрофалних догађаја, израда елабората о организовању и начину спровођења мера за ублажавање последица катастрофалних догађаја (спасавање живота и помоћ угроженима, рашчишћавање и реконструкција објеката и санирање објеката и инфраструктуре - успостављање поуздане организације грађења на реконструкцији порушене области, почев од избора адекватних локација, избора грађевинских материјала и механизације, квалитетних пројектаната, извођача и надзора).
Структура и с?држај планова санације по актуелним прописима са прегледом грађевинских мера санације терена и објеката. Предмер и предрачун рааова. Грађевинска механизација и њена примена. Цена часа рада грађевинске механизације. Технологија извођења радова рашчишћавању (зависно од могућих катастрофалних догађаја) и санацији оштећења објеката и инфраструктуре. Планирање. Методе планирања (ЦПМ, гантограми). Обрада планова на рачунару. Услови за извршење радова на рашчишћавању и санацији. Привремени објекти. Организациона структура и организација рада на рашчишћавању и санацији. Управљање спровођењем планираних мера.
Настава се реализује кроз предавања у виду презентација појединих методских јединица и графичких вежби које студент самостално ради на часу уз консултације са асистентом. Студент на часовима вежбања на основу добијених информација (предавања, литература, консултације и генералних упутстава на почетку вежбања), решава постављене задатке (графичке вежбе). Сви одрађени и позитивно оцењени радови су услов за излазак на испит. Испит обухвата целокупно градиво изложено у току семестра, полаже се писмено и усмено. Писмени део испита се може полагати и кроз 2 модула у току наставног процеса. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби, оцене графичких радова, писменог и усменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Тривунић,М. Матијевић,З.ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА2009Факултет техничких наука, Едиција техничке науке, бр 234Српски језик
Тривунић,М., Матијевић,З.ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА2006Факултет техничких наука, Едиција техничке науке, бр 126Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Колоквијумдада40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Тривунић др Милан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јакшић др Жељко
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Пешко др Игор
Редовни професор

Аудиторне вежбе