Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Примењена математика (Др)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Примењена математика: Техничке науке; Математичке науке


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Теофанов др Љиљана
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Изборна позиција 15312
Изборна позиција 25413

Година: 1, Семестар: Летњи

Актуелно стање у области022
Изборна позиција 35414
Изборна позиција 40-50-414

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборна позиција 50-50-414
Изборна позиција 65414
Припрема пријаве теме докторске дисертације022

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад03030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад01010
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0020