Информације
Сајт Департмана: http://mechanics.ftn.uns.ac.rs/

Основни задатак овог департмана је реализација идеје да се непрекидни развој и достигнућа механике као фундаменталне инжењерске дисциплине уграде у образовање машинских инжењера који треба да решавају проблеме из реалног окружења у складу са потребама друштва. Департман организује основне и мастер студије за инжењере машинства  и докторске студије из области механике...
Одговорна лица
Недостаје слика

Михок Сања
Доцент

 Директор департмана
Недостаје слика

Атанацковић Борбала

 Секретар департмана
Матични студијски програми
Основне академске студије
Мастер академске студије
Докторске студије
Организационе јединице