Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Стеван Трипић (ZZ 9/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Савремене технологије третмана отпадних вода кожне индустрије
Тема (Eng):Modern wastewater treatment technologies in the leather industry
Датум одбране:01.06.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Ана Нађ (ZZ 13/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Савремене технологије третмана отпадних вода хемијске индустрије
Тема (Eng):Modern wastewater treatment technologies of the chemical industry
Датум одбране:01.06.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Новотни (MH 49/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена МЕС система за управљање средствима механизације
Тема (Eng):Material handling equipment management by application of MES systems
Датум одбране:31.05.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДраган Живанић
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Беговић (zz 23/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена топлотне пумпе у стамбено-пословном објекту
Тема (Eng):Application of heat pump in residential-commercial facility
Датум одбране:31.05.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланБојана Тот
Асистент - др наука
 
Студент:Марија Гргуровић (Au 83/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат ИТ Академије у Новом Саду
Тема (Eng):Design of IT Academy in Novi Sad
Датум одбране:29.05.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиљана Зековић
Редовни професор
МенторДрагана Константиновић
Ванредни професор
ЧланМаја Момиров
Асистент-мастер
 
Студент:Алекса Јокановић (GG 32/2013)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Обрада ЛИДАР података
Тема (Eng):Processing of LiDAR data
Датум одбране:29.05.2023. 12:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникДубравка Сладић
Ванредни професор
МенторМиро Говедарица
Редовни професор
ЧланАлександра Радуловић
Ванредни професор
 
Студент:Бане Свитлица (GG 44/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЦЕСИРАЊЕ ВЕКТОРА ИЗМЕЂУ ЦОРС СТАНИЦА ПРИМЕНОМ РАЗЛИЧИТИХ СТРАТЕГИЈА ГНСС
Тема (Eng):Vector processing between CORS stations using different GNSS strategies
Датум одбране:26.05.2023. 14:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторВладимир Булатовић
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Дејан Лазић (I1 9/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:РАЗВОЈ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА МАНУЕЛНОГ РАЧУНАЊА ПОТРОШЊЕ ВАЗДУХА ПОД ПРИТИСКОМ
Тема (Eng):DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR SOLVING THE PROBLEM OF MANUAL CALCULATION OF COMPRESSED AIR CONSUMPTION
Датум одбране:26.05.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСиниша Бикић
Ванредни професор
МенторЈован Шулц
Ванредни професор
ЧланВуле Рељић
Доцент
 
Студент:Милован Бјелица (G1 33/2015)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ХИДРАУЛИЧКО ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЕВАКУАЦИОНОГ ОРГАНА НА БРАНИ ТАБЕГАРТ У АЛЖИРУ
Тема (Eng):HYDRAULIC ANALYSIS OF SPILLWAY AT TABEGGART DAM IN ALGERIA
Датум одбране:26.05.2023. 08:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Доцент
МенторГоран Јефтенић
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Предраг Васиљевић (E1 105/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа утицаја промене производње дистрибутивних генератора на режим дистрибутивне мреже
Тема (Eng):Analysis of the impact of changes in the production of distribution generators on distribution network state
Датум одбране:25.05.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДушко Бекут
Редовни професор
МенторГоран Швенда
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Никола Миљковић (PR 54/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Вештачка интелигенција и когнитивни сервиси у Азуре
Тема (Eng):Artificial intelligence and cognitive services in Azure
Датум одбране:25.05.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Ђорђе Војновић (ZK 1/2017)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улога и значај ИАЕА у систему опасних материја
Тема (Eng):The role and importance of the IAEA in the hazardous materials system
Датум одбране:24.05.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Шупић
Доцент
МенторГоран Тепић
Доцент
ЧланМарко Вуковић
Асистент-мастер
 
Студент:Маја Јерков (GR 56/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П?+ПР+2+ПК, ПЕТРОВАРАДИН
Тема (Eng):Project of technology and organization of the construction of a residential and commercial building Po + Pr + 2 + Pk, Petrovaradin
Датум одбране:24.05.2023. 13:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Милош Спасић (GR 166/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКАТ "КАНТИНА", КРАГУЈЕВАЦ
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction project for the ”Kantina" facility, Kragujevac
Датум одбране:24.05.2023. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Јована Вучковић (IM 98/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ХИБРИДНИ МОДЕЛ УПРАВЉАЊА РАЗВОЈЕМ СОФТВЕРА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Тема (Eng):A hybrid model of software development management in the automotive industry industry
Датум одбране:24.05.2023. 10:00
Место одбране:203 - 203
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланТеодора Вучковић
Доцент
 
Студент:Стефан Вељовић (G1 38/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Употреба рачунарских софтвера за пројектовање путева - пример софтверског пакета Платеиа
Тема (Eng):Using computer software for road design - example of Plateia software package
Датум одбране:23.05.2023. 14:15
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторМилош Шешлија
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Ивона Бреберина (a7 39/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Особине светла у различитим годишњим добима континенталне климе у приказу екстеријера
Тема (Eng):Characteristics of light in different seasons of the continental climate in the exterior display
Датум одбране:23.05.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторВесна Стојаковић
Редовни професор
ЧланМарко Јовановић
Доцент
 
Студент:Дуња Дувњак (A7 27/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА НИВОА ДЕТАЉА НА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈАМА У ЗАВИСНОСТИ ОД НИВОА КОМПЛЕКСНОСТИ ЕНТЕРИЈЕРА
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE LEVEL OF DETAIL IN VISUALIZATIONS DEPENDING ON THE COMPLEXITY LEVEL OF THE INTERIOR
Датум одбране:23.05.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторВесна Стојаковић
Редовни професор
ЧланМарко Јовановић
Доцент
 
Студент:Лореана Олуић (SW 60/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за проналажење најјефтинијих авионских летова употребом Дајкстриног алгоритма
Тема (Eng):An application for finding cheapest flights using Dijkstra's algorithm
Датум одбране:19.05.2023. 11:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникСиниша Николић
Доцент
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Нина Филиповић (IM 105/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИСУТНОСТ „БУРНОУТА“ И СТРЕСА КОД ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Тема (Eng):PRESENCE OF "BURNOUT" AND STRESS AMONG EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION
Датум одбране:11.05.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Катарина Вучинић (ZZ 29/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пракса и примери пројеката процене утицаја у АПВ
Тема (Eng):Practice and examples of Environmental Impact Assessment in APV
Датум одбране:19.04.2023. 11:30
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникНемања Станисављевић
Ванредни професор
МенторГоран Вујић
Редовни професор
ЧланБојана Тот
Асистент - др наука