проф. др Душан Узелац


Недостаје слика

др Душан Узелац

Редовни професор


Телефон021/485-2409
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаЛабораторија 005

Дипломирао на Машинском факултету у Новом Саду 1973. године. Запослио се у фирми ТАМП из Сенте 1973. године и исте године на Машинском факултету у Новом Саду.Магистрирао 1981. а докторирао 1991. године. На Машинском факултету, касније Факултету техничких наука радио као асистент, доцент, ванредни професор и редовни професор на групи предмета из хидропнеуматске технике. Има положен стручни испит (од 1983. године) и лиценцу за област пројектовања и стручног надзора из машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике, хидроенергетике, термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике. Шеф је Катедре за механику флуида и хидропнеуматске системе на ФТН_у, председник Удружења за гас Србије и члан многих струковних удружења. Бавио се и бави пројектовањем. експерименталним мерењима и израдама студија. Руководилац је курса из гасне технике који су прошли преко 700 полазника. Уредник је и аутор приручника из гасне технике.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор13.11.2002.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Пројекат дизел мотораза погон локомотиве

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1973

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЉА БРЗИНА ИСПРЕД И ИЗА ЛОПАТИЦА УСПОРНИХ РАДИЈАЛНИХ РЕШЕТКИ

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1981

ПРИЛОГ РЕШАВАЊУ ПОЉА БРЗИНА У РАДИЈАЛНИМ КОЛИМА ПУМПИ И ВЕНТИЛАТОРА

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1991

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуБикић С., Узелац Д., Букуров М., Тодоровић Б., Ташин С.: Аир торqуе поситион дампер енергy цонсумптион аналyсис, Енергy анд Буилдингс, 2015, Вол. 99, Но 2015, пп. 131-139, ИССН 0378-7788
(М23) Рад у међународном часописуUzelac D., Bikić S., Đurđević M., Bordeasu I.: Change in the Depth of Scratch on the Polyethylene Gas Pipe after Squeezing with the Squeeze - off Tool, Materiale Plastice, 2011, Vol. 48, No 1, pp. 12-16, ISSN 0025-5289
(М23) Рад у међународном часописуUzelac D., Bikić S., Đurđević M.: Change of polyethylene pipe wall thickness after squeezing using squeeze tool, Materiale Plastice, 2010, Vol. 47, No 4, pp. 461-466, ISSN 0025-5289
(М23) Рад у међународном часописуŠostakov Rastislav, Uzelac Dušan, Časnji Feren Naziv: Surveying the Transient Operating Regimes of a Driving Mechanism with a Hydrodynamic Coupling Naziv časopisa: Mobility
(М23) Рад у међународном часописуUzelac Dušan, Šostakov Rastislav, Tašin Slobodan Naziv: Starting of an Electric Motor Drive with Hydrodynamic Coupling Naziv časopisa: Facta Universitatis
(М23) Рад у међународном часописуŠostakov R., Uzelac D., Časnji F.: Surveying the Transient Operating Regimes of a Driving Mechanism with a Hydrodynamic Coupling , “Mobility
(М23) Рад у међународном часописуUzelac D., Šostakov R., Tašin S.: Starting of an Electric Motor Drive with Hydrodynamic Coupling , Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 1998, Vol. 1, No 5, pp. 537-545, ISSN 0354–2025, UDK: 621.311.13
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD. Uzelac, S. Tašin, Solving Flow Field in Centrifugal Impellers of Flow Machines by Applying Boundaru Elements Methods, Facta Universitatis, Vol 1, No3, Niš, 1996
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUzelac D., Šostakov R., Milisavljević B., Tašin S., Boundaru Elements Method Applied in Analysis of Flow Field in Turbomachines, Applied&Computing Mathematics, Vol 1, Košice,1997
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUzelac D., Šostakov R., Tašin S., Starting of an Electric Motor Drive with Hydrodinamic Coupling, Facta Universitatis, Vol 1, No5, Niš, 1998
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠostakov R., Uzelac D., Časnji F., Surveying The Transsient Operating Egimes of a Driving Mechanism Wiht a Hydrodynamic Coupling, Mobility&Vehicles Mechanics, Kragujevac, 1999
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠostakov R., Uzelac D., Brkljač N., ON A METHOD FOR REPRESENTING THE MACHINE DRIVING SYSTEMS OPERATION IN TRANSIENT REGIMES IN AN EASY-TO-SURVEY MANNER FOR PRACTICE AND EDUCATION, Machine Desing, Novi Sad, 2007
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуUzelac, D., Tašin, S.: Delimična automatizacija dvolinijske gasne stanice, Termotehnika 1-4, Beograd, 1998
(У01) Основни уџбеник за наставни предметUniverzitetski udžbenik HIDROPNEUMATSKE KOMPONENTE, godina izdanja 1995, izdavač STYLOS, Novi Sad
(У01) Основни уџбеник за наставни предметХИДРОПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ, ФТН издаваштво, 2013
(У01) Основни уџбеник за наставни предметPriručnik KURS ZA RUKOVOĐENjE I ODRŽAVANjE CEVOVODA, UREĐAJA I POSTROJENjA ZA PRIRODNI GAS, FTN, Novi Sad, 2002
(У01) Основни уџбеник за наставни предметSkripta PUMPNE I KOMPRESORSKE STANICE, (autorizovana predavanja ), FTN, Novi Sad, 2000
(У01) Основни уџбеник за наставни предметХидромашинска опрема, ФТН Издаваштво, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаФакултет техничких наука13.11.2002.
Ванредни професорМашинско инжењерствоФакултет техничких наука06.10.1997.
ДоцентМашинско инжењерствоФакултет техничких наука25.06.1992.
Асистент - стари називМашинско инжењерствоФакултет техничких наука09.11.1973.