Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке академске студије


Звање које се стиче
Специјалиста инжењер енергетске ефикасности у зградарству (Спец. инж. енерг. ефикас. у зград.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Енергетска ефикасност: Техничке науке


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


Студијски програм специјалистичких академских студија "Енергетска ефикасност у зградарству" је први студијски програм, који је из ове актуелне области, покренут у Србији. Ове студије практично омогућавају наставак школовања инжењерима који су претходно завршили мастер академске студије из области техничких струка, а првенствено из области грађевинарства и архитектуре....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилацТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада30000.002
Енергетска ефикасност и сертификација грађевинских објеката31000.005
Енергетска ефикасност система грејања и климатизације31000.005
Обновљиви извори енергије у грађевинарству22000.004
Биоклиматска архитектура22000.003
Савремене методе снимања енергетских губитака гра]евинских објеката20200.003
Изборна позиција 120-10-100.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Енергетски ефикасни материјали и дијагностика термотехничких перформанси зграда30100.003
Пројектовање енергетски ефикасних објеката10300.003
Изборна позиција 221-2000.003
Изборна позиција 321-2000.003
Стручна пракса00003.003
Студијско истраживачки рад на теоријским основама- специјалистички рад00070.004
Израда и одбрана специјалистичког рада00008.0016