Предмет: Биоклиматска архитектура (11 - GS004)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Департман за архитектуру и урбанизам
Програм предмета

Програм се примењује од 01.01.2011..

Стицање знања о основним биоклиматским условима значајним за енергетски ефикасно грађење и уређење простора, као и за процену искоришћености природних услова у већ изграђеним срединама.
Стечено знање је примењиво у инжењерској пракси. Студент је компентентан за правилан приступ организацији простора и обликовању објеката уз поштовање биоклиматских услова. Он је способан и за процену стања постојећих објеката са аспекта примене биоклиматских услова, а такође има знања и за давања смерница и предлога будућих интервенција.
Природни утицаји као фактор настанка и организације простора. Биклиматски параметри као фактор развоја насеља. Климатски услови подручја. Микроклиматски услови као последица просторне организације и структуре насеља. Међуусловљеност и потреба усклађености природних и створених услова. Избор локације објеката и површина (индустрија, центар, трг, двориште, стамбени објекат...). Оријентација објеката и површина. Критеријуми грађења према биоклиматским принципима. Критеријуми валоризације постојећих објеката и површина са аспекта биоклиматских услова. Реконструкције простора према биклиматским аспектима са циљем стварања енергетски рационалних и ефикасних објеката и површина. Промена изграђености, густине становања, спратности, облика и величина објеката, постављање заштитних зелених зона, квантитавне и квалитативне промене опремљености простора...
Предавања; Графичке и аудиторне вежбе; Консултације. Током семестра у коме се слуша предмет, на вежбама се припрема грађа за семинарски завршни елаборат. Семинарски рад обухвата две фазе рада, теоријски и практичнио део. После завршетка појединих фаза рада предвиђена је и усмена презентација разултата истраживања. На крају семестра се полаже и писмени испит из теоријског дела градива које је одслушано на предавањима. Коначна оцена из овог предмета се формира на основу редовности похађања предавања и вежби, оцене семинарског рада и усмених презентација, као и писменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Пуцар, М. Пајевић, М. Јовановић-Поповић, М.Биоклиматско планирање и пројектовање1994Завет, БеоградСрпски језик
Крњетин, С.Градитељство и заштита животне средине2001Прометеј, Нови СадСрпски језик
Терзић, РБиоизградња1997Екостан, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада30.00
Присуство на вежбамадада5.00
Одбрана пројектадада20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вукајлов др Љиљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Царевић др Марина
Доцент

Аудиторне вежбе