Interreg DRP пројекат: Покретање решења за управљање одоздо-нагоре ради смањења пластичног отпада у сливу Дунава – Aquatic Plastic (DRP0200235)


26.06.2024. - 13:12 

Око 80% морског отпада доспева у море са копна, преноси се рекама, а слив реке Дунав није изузетак. Пластика, која се некада сматрала неразградивом, заправо се распада на микропластичне честице када је изложена сунчевој светлости и променљивим температурама. Услед овога повећан је фокус на решавање загађења микропластиком у рекама.

Циљ пројекта AQUATIC PLASTIC (AQPLA) чији је један од учесника и Факултет техничких наука, Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду је да обезбеди детаљну базу података и методологију за мапирање речног пластичног отпада, користећи вештачке баријере, као што су хидроелектране (ХЕ) и технологије даљинског откривања као алата за мерење, праћење и преусмеравање акумулација пластичног отпада у рекама из природе на депоније.

Пројекат такође планира идентификацију високоризичних места испуста отпада путем метода даљинске детекције и проналажење иновативних решења за вађење и рециклажу речног отпада и отпада нагомиланог испред ХЕ.

AQPLA се фокусира на развој компаративних метода мониторинга у циљу процену укупне величине, запремине и комбиноване масе плутајућих акумулација отпада у рекама. Пружајући поуздане и једноставне методе за процену величине и састава акумулација отпада у рекама, AQPLA нуди додатни алат за управљање вештачким водоинжењерским структурама. Ово помаже да се прецизније процене трошкови ублажавања и интервенција чишћења река. Поред тога, AQPLA има за циљ да помогне сектору управљања водама нудећи јефтине, високоефикасне професионалне технологије за чишћење река. Ове технологије не само да заустављају таласе загађења, већ и користе обновљиву енергију речног тока за одвајање речног отпада, смањујући на тај начин укупне трошкове операција чишћења.

Пилот активности чишћења река биће организоване у низводним земљама, у сливу Саве, како би се проширио успешан приступ акцијама чишћења река и напорима за превенцију у узводним земљама слива Дунава.

Партнерство
AQUATIC PLASTIC конзорцијум се састоји од 13 партнера и 19 придружених партнера из 10 земаља, који представљају широк спектар заинтересованих страна посвећених решавању загађења пластиком у Дунавском региону. Конзорцијум укључује министарства одговорна за законодавна питања, невладине организације које су активно укључене у теренске активности, универзитете посвећене научним истраживањима, водопривредне институције, националне лабораторије и јавне истраживачке институције које се баве праћењем и очувањем квалитета воде.
Доле наведена група заинтересованих страна представља различиту перспективу и стручност, обезбеђујући свеобухватну покривеност циљних области пројекта, са снажним фокусом на Балкан у сливу реке Дунав.

Interreg DRP финансијска подршка
Укупан буџет пројекта: 2.166.493,5 EUR
Финансирање Interreg-а: 1.733.194,8 EUR

Пројектни партнери

• University of Life Sciences and Natural Resources, Vienna, Austria
• Institute of Oceanology - BAS, Bulgaria
• Udruženje građana „Eko centar“ Višegrad, Bosnia and Herzegovina
• Plastic Cup Society (Lead Partner), Hungary
• Association of Environmental Enterprises, Hungary
• General Directorate of Water Management, Hungary
• Centar za ekotoksikološka istraživanja Podgorica, Montenegro
• Ministarstvo za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam Uprava za ekologiju i klimatske promene, Montenegro
• Multisalva Association, Romania
• Mare Nostrum, Romania
• Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Serbia
• Institut za vode Republike Slovenije, Slovenia
• Water Research Institute Slovakia, Slovakia

Website projekta
Facebook
LinkedIn