Програм подршке привреди


29.01.2013. - 00:00
Департман је орјентисан на директну сарадњу са привредом кроз:
• пружање консултантских услуга,
• израду експертиза,
• пружање услуга у решавању техничко-технолошких проблема,
• израду студија и развојних елабората,
• пројектовање и избор савремене опреме за производни процес,
• развој и избор савремених софтвера,
• пружање лабораторијских услуга,
• заједничке истраживачко развојне пројекте,
• образовну делатност кроз припрему кадрова, специјализације, стручне курсеве, заједничке публикације и стручну праксу студената различитих степена студија и друге договорене услуге од заједничког интереса.

 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.