О Департману


31.01.2013. - 00:00
Графичко инжењерство и дизајн је нови Департман Факултета техничких наука, основан 1999. године, на којем је до сада дипломирало око 380 студената, магистрирало осам и докторирало пет кандидата.
Студије на Департману Графичког инжењерства и дизајна Факултета техничких наука су подељене на три степена. У свим степенима су студије студијског програма Графичко инжењерство и дизајн.
Први степен студија - основне академске студије, трају четири године (осам семестара), и у Европском систему преносивих бодова вреди 240 ЕСПБ укључујући и 15 бодова завршног рада.
Други степен студија - мастер студије, представљају наставак основних студија и трају једну годину (два семестра), и у Европском систему преносивих бодова вреди додатних 60 ЕСПБ укључујући и 30 бодова завршног рада, што укупно чини 300 ЕСПБ.
Трећи степен студија - докторске студије, представља наставак мастер студија и трају три године (шест семестара), и у Европском систему преносивих бодова вреди 180 ЕСПБ што укупно чини 480 ЕСПБ.


Организација Департмана
У оквиру Департмана графичког инжењерства су Катедра за графичко инжењерство и дизајн, Графички центар и лабораторија ГРИД.