Мастер академске студије / / Архитектура / Урбанистичко пројектовање и феномени савременог града
Урбанистичко пројектовање и феномени савременог града

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Урбанистичко пројектовање комплексних програма22002.006
Теорија и критика урбане средине22002.006
Изборна позиција 120-20-202.006
Изборна позиција 222000.005
Изборна позиција 322000.004
Стручна пракса 100004.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 432001.005
Изборна позиција 520-20-201.004
Стручна пракса 200002.002
Мастер рад - студијско истраживачки рад000120.0010
Мастер рад - израда и одбрана мастер рада00005.0010
 Документа