На функцији: Руководилац одсека


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Мирослав ЗарићВанредни професор15.10.2021.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику20211015