Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Тамара Зец (IM 12/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Значај визуелног идентитета за свест о бренду
Тема (Eng):The importance of visual identity for brand awareness
Датум одбране:13.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Лалић
Редовни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланБојана Милић
Асистент са докторатом
 
Студент:Теодора Недић (r2 4/2021)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Препознавање људских активности употребом модела машинског учења
Тема (Eng):Human Activity Recognition using Machine Learning Algorithms
Датум одбране:12.10.2023. 14:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникАлександар Ковачевић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Данило Дробњак (E1 73/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Моделовање конструкционих особености асинхроне машине применом софтверских алата
Тема (Eng):MODELING OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF INDUCTION MACHINE USING SOFTWARE TOOLS
Датум одбране:12.10.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланСрђан Милићевић
Доцент
 
Студент:Никола Алексић (RA 125/2017)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Екстерна и двофакторска аутентификација
Тема (Eng):External and Two-factor authentication
Датум одбране:11.10.2023. 15:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Инес Лацко (IM 19/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Електронска управа и њен развој на примеру града Зрењанина
Тема (Eng):Electronic government and it’s development on the example of the city of Zrenjanin
Датум одбране:10.10.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникНемања Сремчев
Ванредни професор
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланМилена Савковић
Асистент-мастер
 
Студент:Тамара Антовић (GI 15/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање веб банера у програмима Адобе Еxпресс и Висме
Тема (Eng):Making web banners in Adobe Express and Visme software
Датум одбране:10.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Пинћјер
Ванредни професор
МенторИвана Томић
Ванредни професор
ЧланЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Лука Милићевић (EE 45/2016)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заштита асинхроних мотора
Тема (Eng):Protection of asynchronous motors
Датум одбране:09.10.2023. 15:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Александар Виславски (MT 4/2015)
Студијски програм:Техничка механика и дизајн у техници
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Динамика обраде резањем и облици струготине
Тема (Eng):Dynamics of cutting and chip shapes
Датум одбране:09.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДамир Мађаревић
Ванредни професор
МенторБорислав Савковић
Ванредни професор
ЧланДраган Родић
Доцент
 
Студент:Ана Новковић (GI 1/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн корисничког интерфејса платформе за повезивање фрзерских салона
Тема (Eng):The User Interface Design for the hairdresser connecting platform
Датум одбране:09.10.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Бањанин
Доцент
МенторСтефан Ђурђевић
Доцент
ЧланСаша Петровић
Доцент
 
Студент:Соња Радић Милановић (A3 1/2021)
Студијски програм:Планирање и управљање регионалним развојем
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Циркуларна економија у контексту текстилне индустрије
Тема (Eng):Circular economy in the context of textile industry
Датум одбране:06.10.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилица Врачарић
Редовни професор
МенторАлпар Лошонц
Редовни професор
ЧланМарина Царевић-Томић
Доцент
 
Студент:Лука Јанеш (ME 23/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Вентилација у циљу смањења инфективних респираторно преносивих болести
Тема (Eng):Ventilation for reducing infectious respiratory diseases
Датум одбране:06.10.2023. 14:00
Место одбране:006A - Канцеларија
Комисија

ПредседникДамир Ђаковић
Редовни професор
МенторАлександар Анђелковић
Ванредни професор
ЧланМладен Томић
Ванредни професор
 
Студент:Владан Јовановић (AU 4/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење пројекта културног центра и хотела за социјално угрожене особе
Тема (Eng):Conceptual solution for a project of cultural center and hotel for socially vulnerable persons
Датум одбране:06.10.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланДејан Ецет
Доцент
 
Студент:Тамара Јанчић (e2 65/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:СИСТЕМ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ЧАСОВА И ПРАЋЕЊЕ РУТА У АУТО-ШКОЛИ
Тема (Eng):SYSTEM FOR APPOINTMENT BOOKING AND ROUTE TRACKING FOR DRIVING SCHOOLS
Датум одбране:06.10.2023. 12:15
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланЈована Видаковић
Редовни професор
 
Студент:Стефан Илић (G1 14/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПЛАНИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ИЗБОРОМ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ТИПА ФАСАДНОГ ЗИДА
Тема (Eng):Planning the construction of a residential and commercial building with the choice of the most favorable type of facade wall
Датум одбране:06.10.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАндрија Рашета
Ванредни професор
МенторИгор Пешко
Ванредни професор
ЧланМаја Петровић
Ванредни професор
 
Студент:Александра Станојевић (MM 6/2010)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Погон мотора СУС на водоник
Тема (Eng):Hydrogen IC engines
Датум одбране:06.10.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтјепан Галамбош
Доцент
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Чумић (G1 12/2022)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа емисија ЦО2 у грађевинској индустрији уз помоћ БИМ технологије
Тема (Eng):Analysis of CO2 emissions in the construction industry using BIM technology
Датум одбране:06.10.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАндрија Рашета
Ванредни професор
МенторИгор Пешко
Ванредни професор
ЧланМаја Петровић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Лукић (MM 9/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Емисија издувних гасова дизел мотора и системи за њено побољшање
Тема (Eng):Exhaust emission of diesel engines and systems for its improvement
Датум одбране:06.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтјепан Галамбош
Доцент
МенторНебојша Николић
Ванредни професор
ЧланЈован Дорић
Редовни професор
 
Студент:Сергеј Кузман (AU 101/2016)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Архитектонско - урбанистичка анализа градског блока у суботици
Тема (Eng):Architectruan - urban analisys of urban block in Subotica
Датум одбране:06.10.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланСтефан Шкорић
Асистент са докторатом
 
Студент:Славенко Крстић (G1 45/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНЕ ХАЛЕ ПРЕМА ЕВРОКОДУ И УПОРЕДНА АНАЛИЗА КРАНСКЕ СТАЗЕ ПРЕМА ЕВРОКОДУ И СРПС-у
Тема (Eng):STRUCTURAL DESIGN OF STEEL HALL ACCORDING TO EUROCODE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF RUNWAY BEAM TO EUROCODE AND SRPS
Датум одбране:06.10.2023. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЂорђе Јовановић
Доцент
МенторАндрија Рашета
Ванредни професор
ЧланВишња Жугић
Ванредни професор
 
Студент:Николина Јованчевић (GR 146/2011)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејни пројекат реконструкције пута ИБ реда на деоници од Бајмока до Црвеног села укупне дужине Л=2,457 м
Тема (Eng):Conceptual solution of the highway road from Bajmok to Crveno selo L=2,457 km
Датум одбране:06.10.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторМилош Шешлија
Доцент
ЧланГоран Јефтенић
Доцент
 
Студент:Душко Цвијакић (A1 75/2017)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пословна зграда у улици Пап Павла
Тема (Eng):Commercial Building in Pap Pavla Street
Датум одбране:05.10.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Граховац
Ванредни професор
МенторМарко Тодоров
Ванредни професор
ЧланМариа Силађи
Доцент
 
Студент:Димитрије Стојанов (E2 154/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена конволуционих неуронских мрежа за детекцију болести пнеумоније над пацијентима
Тема (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Датум одбране:05.10.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
 
Студент:Бранка Божић (a7 67/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат ревитализације занатске пиваре "Сирмијум"
Тема (Eng):Revitalisation Project of the Craft Brewery "Sirmium"
Датум одбране:05.10.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Граховац
Ванредни професор
МенторМарко Тодоров
Ванредни професор
ЧланИвана Мишкељин
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Ћурчић (MH 26/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Праћење играча у реалном времену коришћењем камере и генерисање тренутног понашања роботизованог дефанзивног играча
Тема (Eng):Real-time player tracking using a camera and generating instant behaviour of a robotic defensive player
Датум одбране:05.10.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Шенк
Ванредни професор
МенторЛасло Тарјан
Ванредни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Александра Самарџић (GI 37/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда 3Д модела штампача заснованог на ДЛП 3Д технологији
Тема (Eng):Creation of a 3D printer model based on DLP 3D technology
Датум одбране:05.10.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторИван Пинћјер
Ванредни професор
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Ксенија Тубић (gi 82/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поступак анимације карактера по узору на принципе анимације Волта Дизнија
Тема (Eng):The process of character animation based on Walt Disney's animation principles
Датум одбране:05.10.2023. 11:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСавка Адамовић
Ванредни професор
МенторБојан Бањанин
Доцент
ЧланСтефан Ђурђевић
Доцент
 
Студент:Милош Загорац (AU 48/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Објекат основне школе у Новом Саду
Тема (Eng):Primary School building in Novi Sad
Датум одбране:05.10.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАница Драганић
Ванредни професор
МенторВишња Жугић
Ванредни професор
ЧланМаја Момиров
Асистент-мастер
 
Студент:Момчило Недимовић (MM 18/2016)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дигитални развој производа
Тема (Eng):Product lifecycle management
Датум одбране:05.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Ања Барнак (AI 32/2017)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање диораме и карактера Иларија уз примену ручно сликаних тектура
Тема (Eng):Modeling of the diorama and the character of Ilario with the use of hand-painted textures
Датум одбране:05.10.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Милош Гравара (RA 60/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа имплементација и перформанси алата за објектно-релационо мапирање
Тема (Eng):Analysis of implementations and performance of object-relational mapping tools
Датум одбране:05.10.2023. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланГордана Милосављевић
Редовни професор
 
Студент:Дамјан Бањац (E2 55/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Ефикасно управљање подацима у веб апликацијама употребом React Query библиотеке
Тема (Eng):Efficient data management in web appplications using the React Query library
Датум одбране:05.10.2023. 09:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Ален Еминовић (PR 51/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Азуре микросервиса у медији
Тема (Eng):Usage of Azure microservices in media
Датум одбране:05.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Драгана Николић (PR 74/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:МПЦ и Мултисиг технологије за заштиту приватних кључева
Тема (Eng):MPC and Multy-sig technologies for protection of private keys
Датум одбране:05.10.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Игор Кунчак (PR 1/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Азуре Ацтиве Дирецторy и управљање идентитетима
Тема (Eng):Azure Active Directory and Identity Magament
Датум одбране:05.10.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Филип Грујић (PR 149/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аваланцхе електронски системи плаћања и Сноw фамилија протокола
Тема (Eng):Avalanche electronic payment system and Snow protocol family
Датум одбране:04.10.2023. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Александар Башић Палковић (PR 137/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Труст алгоритма и мрежна инфрастуктура Зеро Труст архитектуре
Тема (Eng):Trust algorithm and network infrastructure in Zero Trust Architecture
Датум одбране:04.10.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Нина Цвјетиновић (PR 117/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена елиптичних кривих у криптографији
Тема (Eng):Application of elliptic curves in cryptography
Датум одбране:04.10.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Алекса Милошевић (ZK 5/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање и симулација путање евакуације у случају потенцијалног штетног догађаја
Тема (Eng):Modeling and simulation of the evacuation path in case of a potential harmful event
Датум одбране:04.10.2023. 16:00
Место одбране:401 - Кабинет
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторСрђан Попов
Редовни професор
ЧланТања Вранић
Асистент - др наука
 
Студент:Драгиша Милинковић (MM 8/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ХИДРАУЛИЧНОГ СИСТЕМА КОМБАЈНА ЗА БЕРБУ ВИШЊЕ
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE HYDRAULIC SYSTEM OF CHERRY HARVESTING COMBINE
Датум одбране:04.10.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Ђокић
Ванредни професор
МенторСаво Бојић
Доцент
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Марко Уљаревић (M1 8/2022)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање и нумеричко моделовање процеса ваљања прстенастих елемената великих димензија
Тема (Eng):The design and numerical modeling of the rolling process for large ring-like elements
Датум одбране:04.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Симеуновић
Редовни професор
МенторМладомир Милутиновић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Ана Секулић (A7 16/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат куће у Токију
Тема (Eng):House project in Tokyo
Датум одбране:04.10.2023. 10:00
Место одбране:403 - АХ2
Комисија

ПредседникСаша Медић
Доцент
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСенка Бајић
Доцент
 
Студент:Андреј Ивичиак (E5 3/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прогноза потрошње електричне енергије применом АРМА методе
Тема (Eng):Load forecasting using ARMA method
Датум одбране:04.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавица Медић
Ванредни професор
МенторАлександар Селаков
Ванредни професор
ЧланМилана Бојанић
Доцент
 
Студент:Лазар Александрић (G1 4/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ ПРЕДНАПРЕГНУТОГ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО АУТОПУТА
Тема (Eng):DESIGN OF REINFORCED CONCRETE PRESTRESSED BRIDGE OVER HIGHWAY
Датум одбране:04.10.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникИгор Џолев
Доцент
МенторАндрија Рашета
Ванредни професор
ЧланВишња Жугић
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Бабић (F1 5/2022)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и контрола квалитета редукције шума на дигиталним фотографијама
Тема (Eng):Analysis and quality control of noise reduction in digital photographs
Датум одбране:03.10.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланЈелена Спајић
Доцент
 
Студент:Радоман Гутић (GG 47/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Деформациона анализа по методи Каспарија
Тема (Eng):Deformation analysis, Caspary approach
Датум одбране:03.10.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторЗоран Сушић
Ванредни професор
ЧланЖељко Кановић
Редовни професор
 
Студент:Горан Мишановић (GR 53/2011)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат за изводјење реконструкције раскрснице државних путева ИБ реда бр 20, ИИА реда бр 123 и општинског пута Сремска Митровица - Велики Радинци код наплатне станице "Сремска Митровица" на државном путу ИА реда бр. 3
Тема (Eng):Detailed design for the reconstruction of the intersection of state roads IB 20, IIA 123 and municipal road Sremska Mitrovica – Veliki Radinci near the toll station "Sremska Mitrovica" on the state road IA 3
Датум одбране:02.10.2023. 15:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторНебојша Радовић
Редовни професор
ЧланМилош Шешлија
Доцент
 
Студент:Никола Мршић (GG 39/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда геопортала употребом Реацт ЈаваСцрипт библиотеке
Тема (Eng):Creating a geoportal using React JavaScript libraries
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторАлександра Радуловић
Ванредни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Александар Тадић (G1 36/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЦЕНА СТАН?А И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "14 ОКТОБАР" У ДРАГИНЦУ
Тема (Eng):CONDITION ASSESSMENT AND ENERGY RENOVATION OF THE "14 OCTOBER" PRIMARY SCHOOL BUILDING IN DRAGINAC
Датум одбране:30.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБранислава Новаковић
Редовни професор
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Јовић (E8 4/2021)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање штампаних плоча за интерфејсе великих брзина
Тема (Eng):Design of printed circuit boards for high-speed interfaces
Датум одбране:29.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторМарјан Урекар
Доцент
ЧланНебојша Пјевалица
Редовни професор
 
Студент:Алекса Бу (E1 31/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:CMOS температурни сензор мале потрошње од 60 nW
Тема (Eng):A CMOS ON-CHIP 60 nW LOW-POWER TEMPERATURE SENSOR
Датум одбране:29.09.2023. 11:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилица Кисић
Доцент
МенторМирјана Дамњановић
Редовни професор
ЧланМирјана Шиљеговић
Ванредни професор
 
Студент:Жолт Канчар (E1 64/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВОГ СОФТВЕРА ЗА СОЛАРНЕ ФН ЕЛЕКТРАНЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF AVAILABLE SOFTWARE FOR SOLAR PV POWER PLANTS
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланСрђан Милићевић
Доцент
 
Студент:Катарина Продановић (PR 15/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа описа сајбер претњи у платформи Апацхе Спарк
Тема (Eng):Cyber threat intelligence analysis in Apache Spark
Датум одбране:29.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Маријана Стојановић (PR 16/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прототип за детекцију електронских порука са малициозним садржајем
Тема (Eng):Prototype for detecting electronic messages with malicious content
Датум одбране:29.09.2023. 07:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Нина Ивановић (ZR 6/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа нивоа свести и знања о безбедности и здрављу на раду студената Факултета техничких наука
Тема (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Јован Радомировић (EM 18/2016)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЦАН комуникациони протокол у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):CAN communication protocol in automotive industry
Датум одбране:28.09.2023. 16:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланБојан Вујичић
Асистент са докторатом
 
Студент:Марко Матијевић (PI 7/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Значај пројектног контролинга у пословању услужних предузећа
Тема (Eng):The importance of project controlling in the business of service companies
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:015 - Канцеларија
Комисија

ПредседникВеселин Перовић
Редовни професор
МенторРанко Бојанић
Ванредни професор
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Тамара Радонић (bi 10/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предикција присуства синдрома полицистичних јајника методама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of polycystic ovary syndrome using machine learning methods
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:NT125 - НТП-125
Комисија

ПредседникНикша Јаковљевић
Ванредни професор
МенторМилан Сечујски
Редовни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Кристина Фодор (I2 10/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Људски ресурси као бизнис партнер у пословању
Тема (Eng):Human resources as a business partner in organizacion
Датум одбране:27.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Лука Вучковић (SW 47/2013)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена мобилности као сервиса за унапређење јавног превоза кроз концепт дигиталних близанаца
Тема (Eng):Application of mobility as a service for the improvement of public transport through the concept of digital twins
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор