Основне академске студије / Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

 Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара (Дипл.инж. заштите катас.дог. и пож.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Учестале појаве природних катастрофа и пожара, како у свету, тако и на нашим просторима, постају један од најважнијих светских проблема и чиниоца даљег одрживог развоја људске цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Бајић др Сенка
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара4200.007
Хемијски феномени у инжењерству3030.006
Техничка физика2020.004
Математика 13300.006
Основе информационих технологија2030.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.006
Отпорност друштва на хазарде3200.005
Основе пројектовања и израде техничке документације4120.007
Увод у електротехнику3300.006
Грађевински материјали и конструкције4200.007

Година: 2, Семестар: Зимски

Увод у машинство3200.008
Основни принципи осигурања3200.005
Статистичке методе2210.006
Климатологија2200.004
Одабрана поглавља из психологије3200.004
Изборни предмет 12000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Хазарди3200.005
Уређаји и системи у заштити од пожара3300.005
Управљање ризиком и одрживи развој насеља3300.007
Ризици при манипулисању опасним материјама2200.006
Примењене информационе технологије2040.008

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи термодинамике са преносом топлоте2200.005
Елементи зграда и инсталације2200.006
Моделовање и симулација у управљању ризиком3030.006
Институционални оквири управљања ризицима2200.006
Аспекти безбедности у изграђеном окружењу4120.007

Година: 3, Семестар: Летњи

Системи за детекцију, дојаву и упозорење2200.005
Изборни предмет 221-20-10.006
Изборни предмет 3 - Страни језик2-3000.003
Изборни предмет 42120.006
Изборни предмет 520-20-20.005
Изборни предмет 62-3200.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Елементи циклуса катастрофалних догађаја3200.005
Мере код одбране од поплава2200.005
Изборни предмет 721-20-10.005
Изборни предмет 820-20-20.005
Изборни предмет 931-30-20.006
Стручна пракса0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Методе анализе ризика3300.005
Утицај земљотреса на грађевинске објекте2200.005
Изборни предмет 103200.005
Изборни предмет 1130-20-20.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.005
Дипломски рад - израда и одбрана0003.005