проф. др Љубомир Будински


Недостаје слика

др Љубомир Будински

Редовни професор


Телефон021/485-2133
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 310
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Редовни професор
01.12.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор15.04.2022.30.11.2023.Катедра за хидротехнику и геодезију
Ванредни професор15.04.2017.14.04.2022.Катедра за хидротехнику и геодезију
Доцент01.11.2013.01.03.2017.Катедра за хидротехнику и геодезију
НазивУ Установи
Нумеричко моделирање тока у бурном режиму

Магистратура

Архитектура

Грађевински факултет

2004

Математичко моделирање раванских (осредњених по дубини) једначина струјања воде, транспорта наноса и морфолошких промена у природним алувијалним водотоцима

Докторат

Архитектура

Грађевински факултет

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаFabian Đ., Kolaković S., Gabrić O., Budinski Lj.: Integrated Management of Selected River Basin Complying With the European Water Framework Directive, Novi Sad, Academy of Sciences and Arts of Vojvodina, 2008, str. 35-88, ISBN 978-86-85889-29-5
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредности Budinski, Lj. :Solute transport in shallow water flows using the coupled curvilinear Lattice Boltzmann method, Journal of Hydrology, 2019, Vol. 573, pp 557-567, ISSN 0022-1694
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиOžvat S., Budinski Lj.: Non-uniform grid based LBM for the Saint-Venant equations, Journal of Hydrology, 2018, Vol. 563, pp. 435-445, ISSN 0022-1694
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBudinski Lj.: Application of the LBM with adaptive grid on water hammer simulation, Journal of Hydroinformatics, 2015, ISSN 1464-7141
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBudinski Lj., Fabian Đ., Stipić M.: Lattice Boltzmann method for groundwater flow in non-orthogonal structured lattices, Computers & Mathematics with Applications, 2015, Vol. 70, No 10, pp. 2601-2615, ISSN 0898-1221
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBudinski Lj.: MRT lattice Boltzmann method for 2D flows in curvilinear coordinates, Computers and Fluids, 2014, Vol. 96, No 0, pp. 288-301, ISSN 0045-7930
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBudinski Lj.: Lattice Boltzmann method for 2D flows in curvilinear coordinates, Journal of Hydroinformatics, 2012, Vol. 14, No 3, pp. 772-783, ISSN 1464-7141
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBudinski Lj., Kermani E.P., Ožvat S., Fabian Đ., Stipić M. : Unsteady flow simulation using the curvilinear multi-relaxation-time lattice Boltzmann method : Danube River case study, Journal of Hydraulic Research - https://doi.org/10.1080/00221686.2019.1573761
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBudinski Lj., Fabian Đ., Stipić M.: Modeling groundwater flow by lattice Boltzmann method in curvilinear coordinates, International Journal of Modern Physics C: Physics and Computers, 2015, Vol. 26, No 2, pp. 1-21, ISSN 0129-1831
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBudinski Lj., Spasojević M.: 2D Modeling of Flow and Sediment Interaction: Sediment Mixtures, Journal of Waterway Port Coastal and Ocean Engineering, 2014, Vol. 140, No 2, pp. 199-209, ISSN 0733-950X
(М23) Рад у међународном часописуKolaković S., Fabian Đ., Sandor K., Budinski Lj., Stipić M.: Exploitation of Documented Historical Floods for Achieving Better Flood Defense, Advances in Meteorology, 2015, Vol. 2016, pp. 1-9, ISSN 1687-9309
(М23) Рад у међународном часописуFabian Đ., Budinski Lj.: Horizontal Mixing in the Shallow Palic Lake Caused by Steady and Unsteady Winds, Environmental Modeling and Assessment, 2013, Vol. 18, No 4, pp. 427-438, ISSN 1420-2026, UDK: 10.1007/s10666-013-9356-4
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBudinski Lj., Fabian Đ.: Flow patterns of shallow Palić Lake induced by the dominant winds, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 55-67, ISSN 0354-4605
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKolaković S., Jeftenić G., Stipić M., Kolaković S., Budinski Lj.: FLOOD MODEL AT RACINOVCI AND RAJEVO SELO USING THE 2D MODEL IN HEC-RAS, 15. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Primošten: Faculty of Civil Engineering Zagreb, 6-8 Septembar, 2017, ISBN 978-953-8168-16-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКолаковић С., Јефтенић Г., Вујовић С., Колаковић С., Будински Љ.: Предлог решења за смањење уношења наноса у језеро Тиквара код Бачке Паланке , 6. Грађевинарство - наука и пракса, Жабљак: Грађевински факултет Подгорица, 7-11 Март, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBudinski Lj., Fabian Đ., Mašić B., Jeftenić G., Kolaković S.: Improved Lattice Boltzmann method for 2D flows in curvilinear coordinates, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Građevinski fakultet Subotica, 24 April, 2015, pp. 565-575
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFabian Đ., Budinski Lj.: Droughts in the Bačka district during the vegetation period, Zbornik radova međunarodne konferencije "Savremena dostignuća u građevinarstvu", 2015, pp. 589-596, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Građevinski fakultet Subotica, 24 April, 2015, pp. 589-596, ISBN 978-86-80297-62-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKolaković S., Vujović S., Kolaković S., Jeftenić G., Mašić B., Budinski Lj.: ,,Assessment of water quality of artificial water bodies in Vojvodina (Serbia) using factor and cluster analysis'', International Jubilee Conference: Science and Technic '65th anniversary Faculty of Hydraulic Engineering and 15th anniversary Hydraulic Engineering in German', Sofia, Bulgaria, November 6-7. 2014, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia., 9. International Conference University of Structural Engineering and Architecture, Sofija, 5-6 Jun, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBudinski Lj., Mašić B., Jeftenić G., Kolaković S., Vujović S.: ,,Modelling of the unsteady flow - sediment interaction - grain size approach'', International Jubilee Conference: Science and Technic '65th anniversary Faculty of Hydraulic Engineering and 15th anniversary Hydraulic Engineering in German', Sofia, Bulgaria, November 6-7. 2014, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia., 9. International Conference University of Structural Engineering and Architecture, Sofija, 5-6 Jun, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKolaković S., Budinski Lj., Jeftenić G., Mašić B., Kolaković S., Vujović S.: ,,Analysis possition of filtration line and seepage flow trought the 'Mesić' dam using SEEP/W software'', International Jubilee Conference: Science and Technic '65th anniversary Faculty of Hydraulic Engineering and 15th anniversary Hydraulic Engineering in German', Sofia, Bulgaria, November 6-7. 2014, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia., 9. International Conference University of Structural Engineering and Architecture, Sofija, 5-6 Jun, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStipić M., Kolaković S., Šranc R., Fabian Đ., Budinski Lj.: The role of the second embankment line in flood defence, 1. International Conference of Flood Resilience, Exeter, 5-7 Septembar, 2013, pp. 75-77, ISBN 978-0-9539140-9-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБудински Љ., Фабиан Ђ.: Узроци и карактеристике струјања у Палићком језеру, Водопривреда, 2010, Вол. 42, Но 4-6, пп. 165-173, ИССН 0350-0519
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКовачевић З., Остојић А., Бојовић М., Будински Љ., Габрић О.: Дефинисање плавних зона услед рушења брана у Алжиру, Водопривреда, 2009, Но 4-6, пп. 127-135, ИССН 0350-0519, УДК: 627.891/51
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБудински Љ., Фабиан Ђ., Габрић О.: Снимање и приказ батиметрије водних тела, Вода и санитарна техника, 2009, Вол. 39, Но 5, пп. 15-22, ИССН 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаКовачевић З., Спасојевић М., Будински Љ., Габрић О., Остојић А., Бојовић М.: Израда хазард мапа у случају рушења брана, Техника - Наше грађевинарство, 2010, Вол. 64, Но 6, пп. 1-9, ИССН 0350-2619
(М52) Рад у часопису националног значајаКовачевић З., Будински Љ., Габрић О., Остојић А., Бојовић М.: Израда хазард мапа у случају рушења брана, Техника - Наше грађевинарство, 2010, Вол. 64, Но 6, пп. 1-9, ИССН 0350-2619
(М52) Рад у часопису националног значајаБудински Љ.: Снимање и приказ батиметрије водних тела, Вода и санитарна техника, 2009, Но 39, пп. 15-22, ИССН 0350-5049, УДК: 628.336+551.46.08
(М52) Рад у часопису националног значајаБудински Љ., Спасојевић М.: МОДЕЛИРАЊЕ РАВАНСКОГ СТРУЈАЊА МЕТОДОМ ЕТАПНОГ РЕШАВАЊА ЧЛАНОВА ЈЕДНАЧИНА, Водопривреда, 2007, Вол. 1, Но 225-227, пп. 23-30, ИССН 0350-0519, УДК: 532.5/627.13.001.57
(М52) Рад у часопису националног значајаБудински Љ., Савић Љ.: НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ БРЗОТОКА ПРИ ПРОМЕНИ ПРАВЦА ЗИДА КАНАЛА, Водопривреда, 2005, Вол. 1, Но 213-215, пп. 59-69, ИССН 0350-0519, УДК: 532.543.3
(М52) Рад у часопису националног значајаБудински Љ., Савић Љ.: НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ БРЗОТОКА У КРИВИНИ, Водопривреда, 2005, Вол. 4, Но 216-218, пп. 181-190, ИССН 0350-0519, УДК: 532.543.3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтипић М., Јефтенић Г., Колаковић С., Вујовић С., Будински Љ.: Хидрауличка анализа канализације под притиском насеља Надаљ, 17. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), Вршац: Грађевински факултет Београд, 5-6 Октобар, 2015
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБудински Љ., Колаковић С., Стипић М., Јефтенић Г., Вујовић С.: Моделирање хидрауличког удара применом у софтверском пакету АФТ Импулсе, 17. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), Вршац: Грађевински факултет Београд, 5-6 Октобар, 2015
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКолаковић С., Јефтенић Г., Будински Љ., Стипић М., Вујовић С.: Хидрауличка лабораторија Факултета Техничких Наука у Новом Саду, 17. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), Вршац: Грађевински факултет Београд, 5-6 Октобар, 2015
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBudinski Lj., Horvat (rođ. Isić) M., Horvat Z., Spasojević M.: 2-D modeling of the unsteady flow-sediment interaction at the Danube River experimental Mohacs-Bezdan reach - 16th Conference of Serbian Society for Hydraulic Research and Serbian Society for Hydrology, 16. Naučno savetovanje srpskog društva za hidraulička istraživanja i srpskog društva za hidrologiju SDHI i SDH, Donji Milanovac, 22-23 Oktobar, 2012
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниФабиан Ђ., Будински Љ.: А Палицси-тó лéтфеннтартó áрамлатаи - 12. Вајдасáги магyар тудóсталáлкозó, 2. Вајдасáги Магyар Тудóсталáлкозó, Суботица, 21 Април, 2012
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКолаковић С., Фабиан Ђ., Будински Љ., Габрић О., Вујовић С.: Оквирне директиве о водама ЕУ - управљање речним сливовима и водним подруцјима, 1. Научно стручна конференција Воде Србије, Нови Сад: Факултет техничких наука Нови Сад, Међународна менаџерска акдемија Нови Сад, 12 Мај, 2010, пп. 41-46, ИСБН 978-86-7892-288-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић З., Будински Љ., Габрић О., Остојић А., Бојовић М.: Дефинисање плавних зона услед рушења брана у Алжиру, 15. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), Београд: Српско друштво за хидрауличка истраживања, 1-2 Октобар, 2009, пп. 205-220, УДК: 27.8.059.28:556.166(65)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБудински Љ., Савић Љ.: Нумеричко моделирање брзотока при сужењу и проширењу корита, 14. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), Фрушка Гора: Српско друштво за хидрауличка истраживања, 13-15 Новембар, 2006, пп. 115-132, УДК: 532.543.3;519.62:627.14
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБудински Љ., Савић Љ.: Примена раванског модела на брзоток у кривини, 14. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), Фрушка Гора: Српско друштво за хидрауличка истраживања, 13-15 Новембар, 2006, пп. 133-150, УДК: 532.543.3;519.62:627.14
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБудински Љ., Спасојевић М.: Решавање једначина раванског тока методом разломљених корака, 14. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), Фрушка Гора: Српско друштво за хидрауличка истраживања, 13-15 Новембар, 2006, пп. 91-100, УДК: 532.543.3, 519.62:627.14
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБудински Љ., Ховањ Л.: Моделско испитивање нагнутог оштроивичног прелива, 13. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), Соко Бања: Југословенско друштво за хидрауличка истраживања, 9-11 Октобар, 2002, пп. 33-38, ИСБН 86-80295-60-4
(У01) Основни уџбеник за наставни предметФабиан, Ђ., Будински, Љ., “ПОТПОВРШИНСКЕ ВОДЕ”, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, едиција техничке науке – уџбеници, ФТН издаваштво, Нови сад, 2018.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметФабиан, Ђ., Будински, Љ., Стпић, М., Колаковић, С., “РЕШЕНИ ЗАДАЦИ ИЗ ХИДРОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА”, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, едиција техничке науке – уџбеници, ФТН издаваштво, Нови сад, 2016.
(И4) Учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских радионица у земљи и иностранствуFabian, Djula, Kolakovic, Srdjan, Gabric, Ognjen, Budinski, Ljubomir, (2008), INTEGRATED MANAGMENT OF SELECTED RIVER BASIN COMPLYING WITH EUROPIAN WATER FRAMEWORK DIRECTIVE, Monography, ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF VOJVODINA, p. 33-85, Novi Sad. (M14
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорХидротехникаУниверзитет у Новом Саду31.03.2022.
Ванредни професорХидротехника15.04.2017.
ДоцентХидротехника01.11.2013.