ванр. проф. др Томас Немеш


Недостаје слика

др Томас Немеш

Ванредни професор


Телефон021/485-2283
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 101

Рођен сам у Оџацима 04.05.1979. године. Завршио сам општи смер гиманзије у Оџацима 1998 године. Дипломирао сам на Природно-математичком факултету на смеру дипломирани физичар 2005 године са просечном оценом 8.23. По завршетку студија регулисао сам војну обавезу. 2006 године сам добио запослење као наставник физике у основним школама у општини Оџаци. На факултету техничких наука почео сам да радим као сарадник у настави при департману за опште дисциплине у техниуци на катедри за физику почетком 2009. године. Уписао сам докторске студије на Природно-математичком факултету на смеру доктор физичких наука на катедри за нуклеарну физику.  

Ванредни професор
13.11.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник-Лаборант27.08.2015.01.10.2015.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент25.09.2009.01.08.2015.Департман за опште дисциплине у техници
Сарадник у настави01.01.2009.01.09.2009.Департман за опште дисциплине у техници
Доцент13.11.2015.Катедра за физику
НазивУ Установи
Утицај ефекта правог коинцидентног сумирања на ефикасност полупроводни;ког гама спектрограма

Диплома

Физичке науке

Природно-математички факултет

2005

Апсолутно одређивање активности гама емитера помоћу једног детектора

Докторат

Физичке науке

Природно-математички факултет

2015

Апсолутно одре]ивање активности извора Цо-60

Мастер рад

Физичке науке

Природно-математички факултет

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNemeš T., Mrđa D., Bikit I., Grujić S.: An improved formula for determination of the activity via the sum-peak method, Applied Radiation and Isotopes, 2016, Vol. 114, pp. 173-178, ISSN 0969-8043
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVučinić-Vasić M., Mihailović A., Kozmidis-Luburić U., Nemeš T., Ninkov J., Zeremski T., Antić B.: Metal contamination of short-term snow cover near urban crossroads: Correlation analysis of metal content and fine particles didtribution, Chemosphere, 2012, Vol. 6, No 86, pp. 585-592
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNemeš T., Mrđa D., Bikit I.: Absolute activity measurement of 152Eu sources with a single detector, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, 2011, Vol. 648, No 1, pp. 114-123
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBikit I., Nemeš T., Mrđa D.: Simple method for absolute activity measuremnt of Co-60 source, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2009, Vol. 603, pp. 333-336, ISSN 0168-9002
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBikit I., Nemeš T., Mrđa D., Jovančević N.: On the absolute source activity measurement with a single detector: the 133Ba case, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2009, Vol. 612, pp. 103-111, ISSN 0168-9002
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNemeš T., Mrđa D., Bikit I., Slivka J., Bikit-Šreder K., Samardžić S.: Influence of angular correlations on the full energy peak efficiency calibration using the sum peak method, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, 2018, ISSN 0168-9002
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNemes, T., Mrdja D., Bikit I., Generalized equation for the sum-peak method, accounting for random coincidences, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2018, Vol. 898, pp. 11-14,
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNemeš T., Mrđa D., Bikit I., Slivka J., Bikit-Šreder K., Samardžić S.: Influence of angular correlations on the full energy peak efficiency calibration using the sum peak method, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, 2018, ISSN 0168-9002
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуM. V. Satarić, T. Nemeš, B. M. Satarić: Calcium signal transmission by axonemal microtubules as an optimized information pathway in cilia and flagella. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, https://doi.org/10.1007/s10863-021-09920-5
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMiljko V. Sataric, Tomas Nemes, Bogdan Sataric, Dalibor Sekulic, Slobodan Zdravkovic: Calcium ions tune the beats of cilia and flagella. BioSystems, 196 (2020) 104172
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуT. Nemeš, Lj. Budinski-Petković, S. Ilić, M. Veselinović. Experimental analysis of doppler effect using the rotating sound emitting source. Rom. Rep. Phys. 71, 4(2019)904
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNemes T., Mrdja D., Bikit I.: Random coincidence and angular correlation corrections in the sum-peak method using Monte Carlo simulations, Applied Radiation and Isotopes, 168(2021)109557
(М23) Рад у међународном часописуMihailović A., Vučinić-Vasić M., Ninkov J., Erić S., Ralević N., Nemeš T., Antić A.: Multivariate analysis of metals content in urban snow near traffic lanes in Novi Sad, Serbia, Journal of the Serbian Chemical Society, 2014, Vol. 79, No 2, pp. 265-276, ISSN 0352-5139
(М23) Рад у међународном часописуM. V. Satarić, S. Zdravković, T. Nemeš, B. M. Satarić: Calcium signaling modulates the dynamics of cilia and flagella. European Biophysics Journal, https://doi.org/10.1007/s00249-020-01471-8
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTomas Nemeš, Selena Samardžić, Miodrag Milutinov: Investigation of magnetic resonance in the domain of variable magnetization, Physics Education, 56 (2021) 055019
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBikit, I., Nemes, T., Mrdja, D., Forkapic, S.:Absolute source activity measurement with a single detector, Nuclear Strucuture and Dynamics '09, vol.1165, 437-438 (proceeding paper).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSamardžić S., Veselinović M., Cvijanović M., Kozmidis-Luburić U., Lakatoš R., Nemeš T., Mihailović A.: NOISE AT PUBLIC EVENT, 24. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP), Segedin, 8-9 Oktobar, 2018, pp. 392-396, ISBN 978 - 963 - 306 - 62
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеоријска и примењена физикаУниверзитет у Новом Саду13.11.2020.
ДоцентТеоријска и примењена физикаУниверзитет у Новом Саду13.11.2015.
АсистентТеоријска и примењена физика27.08.2012.
АсистентТеоријска и примењена физика25.09.2009.
Сарадник у наставиТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука22.12.2008.