проф. др Маја Турк-Секулић


Недостаје слика

др Маја Турк-Секулић

Редовни професор


Телефон021/485-2498
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 011C

Дипломирани инжењер технологије смера Хемијско инжењерство (10 семестара) на Технолошком факултету у Новом Саду. Дипломирала на предмету Заштита животне средине од загађења у хемијској индустрији са темом дипломског рада »Испитивање утицаја улазне концентрације дисперговане фазе на коалесценцију у слоју полиуретана« и оценом 10, у Новом Саду 2003. године. Одслушала две године на магистарским студијама Универзитета у Новом Саду, АЦИМСИ Центар за Инжењерство заштите животне средине, положила све испите предвиђене планом и програмом (са просечном оценом 10.00), од укупно осам. Магистарску тезу под називом »Резидуалне количине карактеристичних конгенера полихлорованих бифенила генерисаних током конфликтног периода на просторима бивше Југославије« одбранила 27.07.2006. године и тиме стекла академски назив Магистар наука из мултидисциплинарне области Инжењерство заштите животне средине. Докторску дисертацију под називом "Распростирање, депозиција и расподела полихлорованих бифенила у хетерогеном мултикомпонентном систему" одбранила 25.04.2009. године на Факултету техничких наука у Новом Саду  и тиме стекла академски назив Доктора наука за област инжењерство заштите животне средине.

Редовни професор
01.05.2020.
НазивУ Установи
Испитивање утицаја улазне концентрације дисперговане фазе на коалесценцију у слоју полиуретана

Диплома

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

2003

Резидуалне количине карактеристичних конгенера полихлорованих бифенила генерисаних током конфликтног периода на просторима бивше Југославије

Магистратура

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Универзитет у Новом Саду

2006

Распростирање, депозиција и расподела полихлорованих бифенила у хетерогеном мултикомпонентном систему

Докторат

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRadonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M.: Environmental Pollution by Organic Contaminants as the Contributors of the Global Warming. In Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, New York, Springer New York, 2013, str. 129-142, ISBN 978-1-4614-7587-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTurk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Đogo M.: Characterization of gas/particle partitioning of PCBs and PAHs in a pilot area of Kragujevac, Serbia U: Environmental, Health And Humanity Issues In The Down Danubian Region: Multidisciplinary Approaches, Singapur, World Scientific, 2008, str. 284-295, ISBN 978-981-283-439-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTurk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Đogo M.: Characterization of gas/particle partitioning of PCBs and PAHs in a pilot area of Kragujevac, Serbia U: Environmental, Health And Humanity Issues In The Down Danubian Region: Multidisciplinary Approaches, Singapur, World Scientific, 2008, str. 284-295, ISBN 978-981-283-439-3
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиTurk Sekulić M., Pap S., Stojanović Z., Bošković N., Radonić (Jakšić) J., Šolević Knudsen T.: Efficient removal of priority, hazardous priority and emerging pollutants with Prunus armeniaca functionalized biochar from aqueous wastes: Experimental optimization and modeling, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 613, pp. 736-750, ISSN 0048-9697
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPap S., Šolević Knudsen T., Radonić (Jakšić) J., Maletić S., Igić S., Turk Sekulić M.: Utilization of fruit processing industry waste as green activated carbon for the treatment of heavy metals and chlorophenols contaminated water, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 162, pp. 958-972, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVukelić Đ., Bošković N., Agarski B., Radonić (Jakšić) J., Budak I., Pap S., Turk Sekulić M.: Eco-design of a low-cost adsorbent produced from waste cherry kernels, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 174, pp. 1620-1628, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Pap S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: The emission of BTEX compounds during movement of passenger car in accordance with the NEDC, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 639, pp. 339-349, ISSN 0048-9697
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPap S., Bežanović V., Radonić (Jakšić) J., Babić A., Šarić S., Adamović D., Turk Sekulić M.: Synthesis of highly-efficient functionalized biochars from fruit industry waste biomass for the removal of chromium and lead, Journal of Molecular Liquids, 2018, Vol. 268, pp. 315-325, ISSN 0167-7322
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPap S., Radonić (Jakšić) J., Trifunović S., Adamović D., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Evaluation of the adsorption potential of eco-friendly activated carbon prepared from cherry kernels for the removal of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) from aqueous wastes, Journal of Environmental Management, 2016, Vol. 184, pp. 297-306, ISSN 0301-4797
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadonić, J., Turk, M., Vojinović Miloradov, M., Klánová, J.: Gas/particle partitioning of persistent organic pollutants generated during the war accident in Serbia, Environmental Science and Pollution Research, 2009, Vol. 16, No. 1, pp. 65-72.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGrujić Letić, N., Milanović, M., Milić, N., Vojinović Miloradov, M., Radonić, J., Mihajlović, I., Turk Sekulić, M. (2014). Determination of Emerging Substance in the Danube and Potential Risk Evaluation. CLEAN – Soil, Air, Water. DOI: 10.1002/clen.201400402.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Jovčić Gavanski N., Ilić M., Popov S., Batić Očovaj S., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Emission sources and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air during heating and non-heating periods in the city of Novi Sad, Serbia DOI 10.1007/s00477-016-1372-x, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2016, ISSN 1436-3240
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilić N., Milanović M., Grujić-Letić N., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M.: Occurrence of antibiotics as emerging contaminant substances in aquatic environment, International Journal of Environmental Health Research, 2013, Vol. 23, No 4, pp. 296-310, ISSN 0960-3123
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTurk, M., Jakšić, J., Vojinović Miloradov, M., Klanova, J.: Post-war levels of persistent organic pollutants (POPs) in air from Serbia determined by active and passive sampling methods, Environmental Chemistry Letters (ECL) Journal, 2007, Vol. 5, str. 109- 113.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilić N., Milanović M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Mandić A., Orčić D., Mišan A., Milovanović I., Grujić-Letić N., Vojinović-Miloradov M.: The occurrence of selected xenobiotics in the Danube river via LC-MS/MS, Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol. 25, No 11, pp. 11074-11083, ISSN 0944-1344
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTurk Sekulić, M., Okuka, M., Šenk, N., Radonić, J., Vojinović Miloradov, M., Vidicki, B. (2013). Assessment of atmospheric distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons using a molecular structure model. Atmospheric Research 128: 111–119.
(М23) Рад у међународном часописуMilić, N., Spanik, I., Radonić, J., Turk Sekulić, M., Grujić, N., Vyviurska, O., Milanović, M., Sremački, M., Vojinović Miloradov, M. (2013). Screening analyses of wastewater and Danube surface water in Novi Sad locality, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, ISSN: 1018-4619, Izdavač: Parlar scientific publications, Urednik: , Volume, No.: str (DOI:)
(М23) Рад у међународном часописуTurk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Vojinović-Miloradov M., Šenk N., Okuka M.: Assessment of Atmospheric Distribution of Polychlorinated Biphenyls and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Using Polyparameter Model, Hemijska industrija, 2011, Vol. 65, No 4, pp. 371-380, ISSN 0367-598X, UDK: 504.5(497.11):547.621
(М23) Рад у међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Kocić-Tanackov S., Mihajlović I., Grujić Z., Vojinović-Miloradov M., Škrinjar M., Turk Sekulić M.: Occurrence of aflatoxin M1 in human milk samples in Vojvodina, Serbia: Estimation of average daily intake by babies, Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2017, Vol. 52, No 1, pp. 59-63, ISSN 0360-1234
(М23) Рад у међународном часописуIlić M., Putnik S., Prvulović Bunović N., Vojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J.: Hepatocellular carcinoma and impact of aflatoxin difuranocoumarin derivate system-A case report., Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2016, No 144(11-12), pp. 661-663, UDK: DOI:10.2298/SARH1612661I
(М23) Рад у међународном часописуStošić M., Čučak D., Kovačević S., Perović M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Radnović D.: Meat industry wastewater: microbiological quality and antimicrobial susceptibility of E. coli and Salmonella sp. isolates, case study in Vojvodina, Serbia; DOI: 10.2166/wst.2016.113, Water Science and Technology, 2016, Vol. 73, No 10, pp. 2509-2517, ISSN 0273-1223
(М23) Рад у међународном часописуSremački M., Milanović M., Mihajlović I., Spanik I., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Milić N., Vojinović-Miloradov M.: „Adaptation of screening analysis method for key pollutants in wastewater of meat industry“, Fresenius Environmental Bulletin, 2016, pp. 5008-5013, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуPetrović (Đogo) M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Obrovski B., Ubavin D., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M.: Selection of optimal parameters for future research monitoring programmes on MSW landfill in Novi Sad, Serbia , Fresenius Environmental Bulletin, 2017, Vol. 26, No 7/2017, pp. 4867-4875, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуMilanović M., Suđi J., Grujić-Letić N., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Milić N.: Seasonal variations of bisphenol A in the Danube by the Novi Sad municipality, Serbia DOI: 10.2298/JSC150721095M, Journal of the Serbian Chemical Society, 2015, ISSN 0352-5139
(М23) Рад у међународном часописуVojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Milić N., Grujić-Letić N., Mihajlović I., Milanović M.: Industrial emerging chemicals in the environment, Hemijska industrija, 2014, Vol. 68, No 1, pp. 51-62, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуJovčić N., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Popov S.: Identification of emission sources of particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in the vicinity of the industrial zone of the city of Novi Sad, Hemijska industrija, 2013, Vol. 67, No 2, pp. 337-348, ISSN 0367-598X, UDK: 504.5:547(497.113)
(М23) Рад у међународном часописуGrujić-Letić N., Milić N., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Milanović M., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M.: Quantification of emerging organic contaminants in the Danube River samples by HPLC, Chemicke Listy, 2012, Vol. 106, pp. 264-266, ISSN 0009-2770
(М23) Рад у међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Kiurski J., Đogo M., Milovanović D.: The octanol-air partition coefficient, KOA, as a predictor of gas-particle partitioning of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls at industrial and urban sites, Journal of the Serbian Chemical Society, 2011, Vol. 76, No 3, pp. 447-458, ISSN 0352-5139, UDK: doi: 10.2298/JSC100616037R
(М23) Рад у међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Ćulibrk D., Vojinović-Miloradov M., Kukić B., Turk Sekulić M.: Prediction of gas-particle partitioning of PAHs based on M5’ model trees, Thermal Science, 2011, Vol. 15, No 1, pp. 115-124, ISSN 0354-9836, UDK: doi: 10.2298/TSCI100809005R
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J.: Environmental waters and emerging substances – state of the art and results of two international projects, 11. Savjetovanje hemičara i tehnologija Republike Srpske, Teslić, 18-19 Novembar, 2016
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Stošić M.: Emerging substances of concern – a shift in traditional thinking, 1. Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements, Novi Sad: Ecological Movement of Novi Sad, 21-24 Septembar, 2011, pp. 265-271, ISBN 978-86-83177-44
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Stošić M.: Emerging substances of concern – a shift in traditional thinking, 1. Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements, Novi Sad: Ecological Movement of Novi Sad, 21-24 Septembar, 2011, pp. 265-271, ISBN 978-86-83177-44
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуTurk Sekulić M., Pucarević M., Vojinović-Miloradov M., Zeremski Škorić T.: Persistent Organic Pollutants in the Soil, Water and Air of Serbia, 334. The Second Joint PSU-UNS International Conference on BioScience: Food, Agriculture and Environment, Novi Sad, 22 Jun, 2008, pp. 16-16
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаТурк Секулић Маја, Распростирање, депозиција и расподела полихлорованих бифенила у хетерогеном мултикомпонентном систему, докторска дисертација.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду01.05.2020.
Ванредни професорИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду01.05.2015.
ДоцентИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука17.09.2009.
Асистент приправник РИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука24.01.2009.
АсистентИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука24.10.2006.
Асистент приправникИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука28.12.2004.