ванр. проф. др Борко Булајић


Недостаје слика

др Борко Булајић

Ванредни професор


Телефон0214852606
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Рођен 1978. године у Београду. Звање дипломираног грађевинског инжењера стекао 2001. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, Одсек за конструкције.

Титулу магистра техничких наука стекао 2004. године на Институту за земљотресно инжењерство и инжењерску сеизмологију у Скопљу, након завршених међународних постдипломских студија, на енглеском језику, под покровитељством DAAD-а.

Од априла до јула 2006. године био члан истраживачког тима за сеизмичке проблеме у институту RWTH, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamic, Ахен, Немачка.

Докторску дисертацију одбранио 2013. године на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

У звање доцента на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду, за ужу научну област Теорија конструкција и управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, изабран 2014. године.

У звање ванредног професора на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду, за ужу научну област Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, изабран 2019. године.

Ванредни професор
01.10.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.10.2014.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Гравитациона бетонска брана “Бели Брег” – прорачуни опште стабилности и сеизмички прорачуни

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2001

Generation of realistic artificial input ground motions for seismic safety evaluation of important engineering structures

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

2004

A contribution to more reliable definition of design response spectra in the north-western Balkans

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulajić B., Pavić G., Hadzima-Nyarko M.: PGA vertical estimates for deep soils and deep geological sediments – A case study of Osijek (Croatia), Computers and Geosciences, 2022, Vol. 158, ISSN 0098-3004
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulajić B., Bajić S., Stojnić N.: The effects of geological surroundings on earthquake-induced snow avalanche prone areas in the Kopaonik region, Cold Regions Science and Technology, 2018, Vol. 149, pp. 29-45, ISSN 0165-232X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulajić B., Manić M., Lađinović Đ.: Effects of shallow and deep geology on seismic hazard estimates – a case study of pseudo-acceleration response spectra for the north-western Balkans, Natural Hazards, 2013, Vol. 69, No 1, pp. 573-588, ISSN 0921-030X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBlagojević N., Brzev S., Petrović M., Borozan J., Bulajić B., Marinković M., Hadzima-Nyarko M., Koković V., Stojadinović B.: Residential building stock in Serbia: classification and vulnerability for seismic risk studies, Bulletin of Earthquake Engineering, 2023, ISSN 1570-761X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević M., Ivanišević N., Stević D., Milić Marković Lj., Bulajić B., Marković Lj., Gvozdović N.: Decision-Support System for Estimating Resource Consumption in Bridge Construction Based on Machine Learning, Axioms, 2023, Vol. 12, No. 19, ISSN 2075-1680
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTrifunac M., Todorovska M., Manić M., Bulajić B.: Variability of the fixed-base and soil-structure system frequencies of a building – the case of Borik-2 building, Structural Control and Health Monitoring, 2010, Vol. 17, No 2, pp. 120-151, ISSN 1545-2255
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBulajić B., Hadzima-Nyarko M., Pavić G.: PGA estimates for deep soils atop deep geological sediments -An example of Osijek, Croatia, Geomechanics and Engineering, 2022, Vol. 33, No. 3, pp. 233-246, ISSN 2005-307X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBulajić B., Hadzima-Nyarko M., Pavić G.: Horizontal UHS amplitudes for regions with deep soil atop deep geological sediments – an example of Osijek, Croatia, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 6296 , ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBulajić B., Hadzima-Nyarko M., Pavić G.: Vertical to horizontal UHS ratios for low to medium seismicity regions with deep soil atop deep geological sediments—an example of the city of Osijek, Croatia, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 6782 , ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBulajić B., Todorovska M., Manić M., Trifunac M.: Structural health monitoring study of the ZOIL building using earthquake records, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2020, Vol. 133, No 106105, pp. 1-35, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBajić S., Veljović D., Bulajić B.: Impact of Physical Fitness on Emergency Response: A Case Study of Factors That Influence Individual Responses to Emergencies among University Students, Healthcare (Basel), 2023, Vol. 11, No. 14, pp. 1-12, ISSN 2227-9032
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуIşik E., Hadzima-Nyarko M., Bilgin H., Ademović N., Büyüksaraç A., Harirchian E., Bulajić B., Özmen H., Aghakouchaki Hosseini S.: A Comparative Study of the Effects of Earthquakes in Different Countries on Target Displacement in Mid-Rise Regular RC Structures, Applied Sciences, 2022, Vol. 12, No. 12495, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHadzima-Nyarko M., Čolak S., Bulajić B., Ademović N.: Assessment of Selected Models for FRP-Retrofitted URM Walls under In-Plane Loads, Buildings, 2021, Vol. 11, No. 11, ISSN 2075-5309
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHosseini R., Rashidi M., Bulajić B., Karbasi Arani K.: Multi-Objective Optimization of Three Different SMA-LRBs for Seismic Protection of a Benchmark Highway Bridge against Real and Synthetic Ground Motions, Applied Sciences, 2020, Vol. 10, No 4076, pp. 1-27, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPavić G., Hadzima-Nyarko M., Bulajić B.: A Contribution to a UHS-based Seismic Risk Assessment in Croatia—A Case Study for the City of Osijek, Sustainability, 2020, Vol. 12, No 5, pp. 1-24, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPavić G., Hadzima-Nyarko M., Bulajić B., Jurković Ž.: Development of Seismic Vulnerability and Exposure Models - A Case Study of Croatia, Sustainability, 2020, Vol. 12, No 3, pp. 1-24, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M., Herak D., Herak M., Dimov G.: Seismic microzoning in Skopje, Macedonia, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2017, Vol. 98, pp. 166-182, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M., Herak D., Herak M., Dimov G., Gičev V.: Seismic microzoning of Štip in Macedonia, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2017, Vol. 98, pp. 54-66, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M., Herak D., Herak M.: Seismic microzoning of Belgrade, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2017, Vol. 97, pp. 395-412, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M.: Preliminary empirical scaling of pseudo relative velocity spectra in Serbia from the Vrancea earthquakes, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2016, Vol. 86, pp. 41-54, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B., Manić M.: A preliminary empirical model for frequency-dependent attenuation of Fourier amplitude spectra In Serbia from the Vrancea earthquakes, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2016, Vol. 83, pp. 167-179, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLee V., Manić M., Bulajić B., Herak D., Herak M., Trifunac M.: Microzonation of Banja Luka for performance-based earthquake-resistant design, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2015, Vol. 78, pp. 71-88, ISSN 0267-7261
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуManić M., Bulajić B., Trifunac M.: A note on peak accelerations computed from sliding of objects during the 1969 Banja Luka earthquakes in former Yugoslavia, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2015, Vol. 77, pp. 164-176, ISSN 0267-7261
(М23) Рад у међународном часописуLee V., Trifunac M., Bulajić B.: Seismic microzoning in Novi Sad, Serbia – A case study in a low-seismicity region that is exposed to large and distant earthquakes, Journal of Seismology, 2023, Vol. 27, ISSN 1383-4649
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорУправљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара01.10.2019.
ДоцентУправљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара01.10.2014.