проф. др Ђорђе Ћосић


Недостаје слика

др Ђорђе Ћосић

Редовни професор


Телефон021/485-2141
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 306

Основну школу „Јован Поповић“ и гимназију „Светозар Марковић“ завршио је у Новом Саду са одличним успехом. Школске 1995/1996.године уписао је Факултет техничких наука у Новом Саду, а дипломирао је октобра 2001. године на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент са просечном оценом 8,44. Тема дипломског рада била је „Токови енергије у производним системима“. После дипломирања основао је и водио приватно предузеће „Орион еxпорт-импорт“ у Новом Саду, које се бавило трговином и угоститељством. Од 1. априла 2004. до 11.12.2009. године био је  запослен  у „ДДОР-Нови Сад“ а.д.о. где је радио на пословима процене ризика и штета. Након отварања усмерења за менаџмент у осигурању на Факултету техничких наука изабран је за сарадника у настави, а кад је магистрирао радио је као асистент са магистратуром на предметима: Основни принципи осигурања, Управљање ризиком у осигурању, Менаџмент неживотних осигурања, Катастрофални ризици и штете у осигурању. Докторску дисертацију под називом: "Развој интегралног модела осигурања у циљу смањења ризика од хазардних појава" одбранио је на Факултету техничких наука у Новом Саду 30.06.2010.године.  Тренутно је запослен на Факултету техничких наука као доцент на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент, катедра за производне системе организацију и менаџмент. Боравио је на краћим стручним усавршавањима на Техничким универзитетима у Ерлангену и Бечу, као и у познатој светској реосигуравајућој компанији Сwисс-ре у Минхену. У току израде доктората боравио је и на Универзитету Уједињених Нација у Бону. Са предметним наставником др Веселином Авдаловићем учествовао је у организацији и извођењу обуке за посреднике и заступнике у осигурању. Вршио је процене ризика и максималне могуће штете у великом броју предузећа као што су: ''МСК'' Кикинда; Београдски сајам; ''МБ пивара'' Нови Сад; ''Нелт'' Београд; ЈАТ техника; ''Металац'' Горњи Милановац; ''Мобтел'' Београд; Шећерана Ковачица, Агробанка, итд... Говори Енглески и Немачки језик

Редовни професор
02.12.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент02.12.2010.01.11.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са докторатом30.06.2010.01.11.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром12.12.2009.01.06.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром14.09.2007.01.11.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави01.01.2007.01.09.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор02.12.2015.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Токови енергије у производним системима

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Развој модела за одређивање максимално могуће штете приликом настајања катастофалног догађаја

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2007

Развој интегралног модела осигурања у циљу смањења ризика од хазардних појава, докторска дисертација, Факултет техничких наука, Нови Сад, 30.06.2010

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
() Симић Ј., Сремачки М., Туцаков Ј., Думањић Е., Кнежевић С., Попов С., Ћосић Ђ., Сакулски Д.: PERSONS WITH DISABILITIES IN CATASTROPHIC EVENTS – EXPOSURE AND GEOSPATIAL ANALYSIS, 8. Међународно научно саветовање: "Ризик и безбедносни инжењеринг", Копаоник: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 2-9 Фебруар, 2013, пп. 146-151, ИСБН 978-86-6211-057-2, УДК: 614.8(082)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPečujlija M., Ćosić Đ.: An Orthodox Christian Reflection: Genetic Enhancement Must not be the Creation Primacy Problem between Man and God, The American Journal of Bioethics, 2010, Vol. 10, No 4, pp. 78-80, ISSN 1526-5161
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatić B., Matić D., Ćosić Đ., Sremac S., Tepić G., Ranitović P.: A model for the pavement temperature prediction at specified depth, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 505-509, ISSN 0543-5846, UDK: 62.001.57:536.5:625.144=1114
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTanackov I., Bogdanović V., Ćosić Đ., Lalić B.: Metastability - Markovian approach, UDK: Volume 52, Issue 4, 2013, Pages 573-576
(М23) Рад у међународном часописуPečujlija M., Ćosić Đ., Bojanić R., Radišić S., Ivanović G., Delić Z.: Employees' Attitudes Towards Company Privatization as Possible Predictors of a High Performance Working System, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 3, pp. 1663-1672, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуĆosić Đ., Popov S., Sakulski D., Frank A.: Geo-Information Technology for Disaster Risk Assessment, Acta Geotechnica Slovenica, 2011, Vol. 8, No 2011/1, pp. 64-74, ISSN 1854-0171
(М23) Рад у међународном часописуPečujlija M., Azemovic N., Azemovic R., Ćosić Đ.: Leadership and productivity in transition: employees view in Serbia, Journal for East European Management Studies, 2011, Vol. 16, No 3, pp. 251-263, ISSN 0949-6181
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЊегомир В., Ћосић Ђ.: Економске импликације климатских промена на сектор осигурања и реосигурања, Теме, 2012, Вол. 36, Но 2, пп. 679-701, ISSN 0353-7919
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуSakulski D., Ćosić Đ., Popov S.: Implementation of Innovative Technologies for Disaster Risk Reduction, 1. International Conference Natural Hazards, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Science, 5 Maj, 2012, pp. 15-16, ISBN 978-86-7031-276-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimić J., Popov S., Novaković T., Ćosić Đ., Sakulski D., Bender M.: Disaster Risk Management Web Enabled Information Technology, 1. Applied Internet and Information Technologies, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 26 Oktobar, 2012, pp. 219-223, ISBN 978-86-7672-173-3, UDK: 004 (082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSakulski D., Ćosić Đ., Popov S., Frank A., Laban M.: Disaster risk management and fire safety, 1. International Conference Protection, Ecology, Security, Bar: Fakultet za pomorstvo Kotor, 24-26 Maj, 2012, pp. 75-81
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Франк А., Ћосић Ђ., Попов С., Колаковић С.: Индикатори праћења хазардних појава поплаве и суше у циљу побољшања планирања мелиорација, Тематски зборник радова "Мелиорације 07 - стање и перспективе-", 2012, Но 12, пп. 136-146, ИССН 978-86-7520-107-6, УДК: 626.8(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Popović Lj., Novaković T., Simić J., Ćosić Đ., Popov S.: Impact of prevention measures on fire insurance premium, UDK: 614.83/ .84(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFrost P., Sakulski D., Ćosić Đ., Popov S., Novaković T.: Possibility of Implementation of the Advanced Fire Detection Information System for the Frushka Gora National Park, 23. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, 24-27 Oktobar, 2012, pp. 823-826, ISBN 978-3-901509-91-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović Lj., Popov S., Ćosić Đ., Sakulski D.: Impact of Visualization on Data Availability, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 113-116, ISBN 978-953-6326-77-8, UDK: CIP je dostupan u Univerzitetskoj biblioteci Rijeke pod brojem 121219001
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović Lj., Ćosić Đ., Sakulski D., Polovina A.: International insurance model for mitigation of climate-related disasters, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 521-526, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNovaković T., Ćosić Đ., Sakulski D.: Simulation of evacuation for disaster risk management, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 407-411, ISBN 978-86-7892-652-5 , UDK: 658.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić A., Ćosić Đ.: INSTALLATION OF PREVENTIVE IN THE PHASE OF TECHNICAL SYSTEM DESIGN IN ORDER TO REDUCE THE HARMFULL EFFECTS CAUSED BY FLOODS, 16. International Conference Safety of technical systems in living and working environment, Niš: FACULTY OF OCCUPATIONAL SAFETY IN NIS, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 119-123, ISBN 978-86-6093-035-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopov S., Frank A., Ćosić Đ., Hlebjan M.: Interfacing Data Structures of Legacy Systems, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: 2010 IEEE , 2010, pp. 409-411, ISBN 978-1-4244-7395-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSakulski D., Ćosić Đ.: Drought as a silent killler , 1. International Conference Planning and Management of Water Resources Systems, Novi Sad: VANU, 2-5 Septembar, 2008, pp. 215-218, ISBN 978-86-85889-19-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKomazec G., Puzić G., Ćosić Đ., Demko-Rihter J.: The role of the case tools in the reengineering of the business processis , 11. XI International ECO-CONFERENCE, Novi Sad: Ekological movement of the city of Novi Sad, 26-29 Septembar, 2007, pp. 121-128
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović Lj., Ćosić Đ., Medić N., Novaković T.: Consumption Analysis for Water Shortage Risk Estimation, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 382-387, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopov S., Zarić M., Ćosić Đ.: Pairing BPM and IoT For Sensor Error Discovery and Recovery Automation, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, Belgrade, 12-15 Mart, 2017, pp. 98-101, ISBN 978-86-85525-19-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNovaković T., Bondžić (Simić) J., Popov S., Ćosić Đ.: Flood Simulation for Expected Damage Calculation, 8. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, 22 Jun, 2017, pp. 215-219, ISBN 978-86-7672-302-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNovaković T., Jevtić M., Bondžić (Simić) J., Popović Lj., Ćosić Đ., Popov S., Laban M., Radonjanin V.: Insurance and Disaster Risk Management: Reduction Vulnerability and Risk, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Civil Engineering and Geodesy, 28-29 Septembar, 2018, pp. 79-86, ISBN 978-86-6022-093-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopov S., Ćosić Đ., Sakulski D.: GI ASPECTS OF HAZARD INDICATORS CONTINUOUS MONITORING ON THE TERRITORY OF VOJVODINA , 3. Međunarodna naučna konferencija Sinteza 2014, Beograd: Univerzitet Singidunum, 25-26 April, 2014, pp. 826-830, ISBN 978-86-7912-539-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLaban M., Sakulski D., Ćosić Đ., Popov S.: The needs for higher education in Disaster Risk Management and Fire Safety, 16. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT , 15-17 Oktobar, 2014, pp. 411-414, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Tepić G., Simeunović N., Ćosić Đ., Đelošević M., Tanackov I., Lalić B.: Multi – criteria analysis as the basis of developing an intermodal tank, 1st International Virtual Conference on ITS, Zilina, Slovakia, August, 26. - 30. 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПопов С., Ћосић Ђ., Сакулски Д., Велемир М.: Могућност примене сателитских снимака за потребе континуалног праћења индикатора хазарда на територији Војводине, 19. YУ ИНФО, Копаоник: Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, 3-6 Март, 2013, пп. 173-177, ИСБН 978-86-85525-11-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić Đ., Popov S., Lazarević Đ.: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis for Industrial Site Selection: The State of the Art, 11. Balkan Conference on Operational Research - BALCOR, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 7-11 Septembar, 2013, pp. 159-167, ISBN 978-86-7680-285-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNovaković T., Simić J., Popović Lj., Popov S., Velemir M., Ćosić Đ., Sakulski D.: Subject „Disaster Risk Management“ - Spatial Context, 2. International Conference on Applied and Information Technologies, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty „Mihajlo Pupin”, 25 Oktobar, 2013, pp. 80-84, ISBN 978-86-7672-203-7, UDK: 37.01:004(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimić J., Popov S., Ćosić Đ., Sakulski D., Novaković T., Popović Lj., Frank A., Luhović A.: The aspect of bringing data in spatial relationship during the process of teaching at the subject “Disaster risk management”, 2. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, 29 Jun, 2012, pp. 334-338, ISBN 978-86-7672-167-2, UDK: 37.01:004 (082)
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуFrank A., Milutin D., Popov S., Ruman A., Sakulski D., Ćosić Đ.: ON COMPLEMENTARITY OF MONITORING DATA FOR NATURAL HAZARD RISK ASSESSMENT, 1. International Conference on the Status and Future of the Worlds Large Rivers, Vienna: TRIBUN EU, 11-14 April, 2011, pp. 346-346, ISBN 978-80-7399-518-8
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Авдаловић С., Ћосић Ђ., Авдаловић В.: Основе осигурања са управљањем ризиком, Нови Сад, ФТН Нови Сад, 2010, ИСБН 978-86-7892-290-9
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Авдаловић В., Ћосић Ђ., Авдаловић С.: Управљање ризиком у осигурању, Нови Сад, ФТН Нови Сад, 2008, ИСБН 978-86-7892-102-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаArmenski T., Stankov U., Dolinaj D., Mesaroš M., Jovanović M., Pantelić (Pašić) M., Pavić D., Popov S., Popović Lj., Frank A., Ćosić Đ.: Social and Economic Impact of Drought on Stakeholders in Agriculture, Geographica Pannonica, 2014, Vol. 18, No 2, pp. 34-42, ISSN 0354-8724
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМедић Н., Сакулски Д., Ћосић Ђ., Лабан М.: Хомогенизација података о падавинама у Панонској регији, Техника, 2014, Вол. 69, Но 6, пп. 1086-1092, ИССН 0040-2176
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаJovanović M., Pavić D., Mesaroš M., Stankov U., Pantelić (Pašić) M., Armenski T., Dolinaj D., Popov S., Ćosić Đ., Popović Lj., Frank A., Crnojević V.: Water shortage and drought monitoring in Bačka region (Vojvodina, North Serbia) – setting-up measurement stations network, Geographica Pannonica, 2013, Vol. 17, No 4, pp. 114-124, ISSN 0354-8724
(М53) Рад у научном часописуNovaković T., Simić J., Popović Lj., Popov S., Velemir M., Ćosić Đ., Sakulski D.: Subject „Disaster Risk Management“ - Spatial Context, ITRO - a journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, 2013, Vol. 3, No 1, pp. 81-88, ISSN 2217-7930, UDK: 004:371.3
(М53) Рад у научном часописуĆosić Đ., Popov S., Sakulski D., Frank A., Palić D.: Importance of Vulnerability in Disaster Risk Management, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2011, Vol. 2, No 2, pp. 51-60, ISSN 2217-2661
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниСакулски Д., Ћосић Ђ.: Поплаве и рањивост грађене средине, 12. Конференција Савремена грађевинска пракса, Андревље, 19-20 Мај, 2011, пп. 131-149, ИСБН 978-86-7892-324-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПоповић Љ., Новаковић Т., Симић Ј., Ћосић Ђ., Попов С.: Примена геоинформационих технологија у истраживачком раду, 20. ТРЕНД - Трендови развоја, Копаоник: Факултет техничких наука Нови Сад, 24-27 Фебруар, 2014, пп. 166-170, ИСБН 978-86-7892-594-8, УДК: 378(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSimić J., Mijatov G., Duraković N., Sremački M., Novaković T., Ćosić Đ., Popov S.: Contemporary Tools for Disaster Risk Management, 4. Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Zrenjanin: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, 26 April, 2014, pp. 356-363, ISBN 978-86-84289-65-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНоваковић Т., Поповић Љ., Симић Ј., Попов С., Ћосић Ђ.: Примена ГИС‐а у менаџменту осигурања, 4. Научно-стручни скуп "Предузетништво, инжењерство и менаџмент", Зрењанин: Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину, 26 Април, 2014, пп. 364-371, ИСБН 978-86-84289-65-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSakulski D., Ćosić Đ., Popov S., Frank A., Laban M.: Disaster Risk Management and Fire Safety, 1. International Conference Protection, Ecology, Security, Bar, 24-26 Maj, 2012, pp. 75-80, ISBN ISBN 978-86-80031-46
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Лађиновић Ђ., Фолић Р., Ћосић Ђ.: Процена циљног померања за нелинеарну статичку анализу, УДК: 624.042.7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Ћосић Ђ.: Интеграциони процеси у индустрији осигурања Назив скупа: ИНФОТЕХ
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Авдаловић В., Шавања Ј., Авдаловић С., Ћосић Ђ.: Развојна тржишта осигурања
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Авдаловић В., Ћосић Ђ., Шавања Ј., Авдаловић С.: Неки аспекти максимално могуће штете са посебним освртом на ризик поплаве
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЋосић Ђ.: Развој интегралног модела осигурања у циљу смањења ризика од хазардних појава, Нови Сад, 2010
(М72) Одбрањен магистарски радЋосић Ђ.: Развој модела за одређивање максимално могуће штете приликом настајања катастрофалних догађаја, Магистарска теза , Факултет техничких наука, 2007
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Шећеров П., Андрејевић Т., Николић В., Комазец Н., Ћосић Ђ.: Wеб портал за подршку одлучивању при процени ризика од удеса, 2012
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду02.12.2020.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду02.12.2015.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука02.12.2010.
Асистент приправник РПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.
Асистент - стари називИнжењерски менаџментФакултет техничких наука01.10.2007.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука13.09.2007.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.01.2007.