Основне академске студије / Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

 Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер - управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (Дипл. инж. упр. риз.од катастр. дог. и пож.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Учестале појаве природних катастрофа и пожара, како у свету, тако и на нашим просторима, постају један од најважнијих светских проблема и чиниоца даљег одрживог развоја људске цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лабан др Мирјана
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара4201.007
Математика 13300.006
Хемијски феномени у инжењерству3030.006
Техничка физика2020.004
Принципи економије2200.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.006
Основе информационих технологија1030.006
Основе пројектовања и израде техничке документације4201.008
Увод у електротехнику3300.006
Грађевински материјали и конструкције4101.007

Година: 2, Семестар: Зимски

Увод у машинство4112.008
Заштита на раду при интервенцијама2101.004
Статистичке методе2210.006
Климатологија2200.004
Одабрана поглавља из психологије2200.004
Изборни предмет 12000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Уређаји и системи у заштити од пожара3200.005
Хазарди3200.006
Управљање ризиком и одрживи развој насеља3200.007
Ризици при манипулисању опасним материјама3200.006
Примењене информационе технологије4040.008

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи термодинамике са преносом топлоте2200.005
Улога и значај превенције у смањењу ризика3200.006
Моделовање и симулација у управљању ризиком3030.006
Институционални оквири управљања ризицима3202.006
Изборни предмет 231-30-20.007

Година: 3, Семестар: Летњи

Аспекти безбедности у изграђеном окружењу3300.006
Системи за детекцију, дојаву и упозорење2200.005
Изборни предмет 32000.002
Изборни предмет 43300.007
Изборни предмет 520-20-20.005
Изборни предмет 62200.00-1.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Елементи циклуса катастрофалних догађаја3200.004
Мере код одбране од поплава2200.004
Изборни предмет 720-20-21.004
Стабилност терена2200.004
Изборни предмет 831-30-20.006
Стручна пракса0004.003

Година: 4, Семестар: Летњи

Методе анализе ризика4400.006
Утицај земљотреса на грађевинске објекте2200.004
Изборни предмет 92200.005
Изборни предмет 103200.005
Дипломски рад0009.0015