проф. др Милан Рацков


Недостаје слика

др Милан Рацков

Редовни професор


Телефон021/485-2358
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 707

Уписао ФТН машински одсек 1995. године, дипломирао октобра 2000. године са просечном оценом 9,64 и оценом дипломског рада 10. Исте године уписао постдипломске студије на Смеру за механичке преноснике, теорију механизама и машина. На Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду запослен од 15.02.2001.
Маја 2007. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду одбранио је магистарску тезу под називом „Истраживање конструкционих могућности смањења отказа универзалних зупчастих редуктора“.
Јула 2013. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду одбранио је докторску дисертацију под називом „Концепције развоја универзалних зупчастих редуктора“.
Августа 2014. године на Машинском факултету Словачког техничког универзитета у Братислави одбранио је још једну докторску дисертацију под називом „Optimization of HCR Gearing Geometry from Scuffing Point of View“.
Милан Рацков је локални координатор међународног пројекта CEEPUS III „Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study“, као и учесник осталих CEEPUS III пројеката и Темпус пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR „Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina“.
Члан је асоцијације АДЕКО - Асоцијација за дизајн, елементе и конструкције.

Редовни професор
24.10.2023.
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Анализа утицаја облика вратила електромотора на носивост моторног редуктора

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2000

Истраживање конструкционих могућности смањења отказа универзалних зупчастих редуктора

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Концепције развоја универзалних зупчастих редуктора

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Optimization of HCR Gearing Geometry from Scuffing Point of View

Докторат

Машинско инжењерство

Slovak University of Technology in Bratislava

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRackov M., Vereš M., Kanović Ž., Kuzmanović S.: HCR Gearing and Optimization of Its Geometry, In:Subic, A. (Ed.) Advances in Engineering Materials, Product and Systems Design, Zurich, Trans Tech Publications Inc., 2013, str. 117-132, ISBN 978-3-03785-585-0
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаKanović Ž., Rapaić M., Jeličić Z., Rackov M., Kapetina M., Atanacković-Jeličić J.: The Generalized Particle Swarm Optimization Algorithm with Aplication Examples. In: WenJun Zhang (Ed.), Self Organization – Theories and Methods, New York, Nova Publishers, 2013, str. 81-108, ISBN 978-1-62618-917-1
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBanić, Milan S., Stamenković, Dušan S., Miltenović, Vojislav, Milošević, Miloš S., Miltenović, Aleksandar V., Đekić, Petar S., Rackov, Milan J.: Prediction of heat generation in rubber or rubber-metal springs, Thermal Science, 2012, Vol.16, Suppl. 2, pp.S593-S606, DOI:10.2298/TSCI120503189B
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMiltenović, V. A., Kuzmanović, B. S., Miltenović, Đ. V., Tica, M. M., Rackov, J. M.: Thermal stability of crossed helical gears with wheels made from sintered steel, Thermal Science, 2012, Vol. 16, Suppl. 2, pp. S607-S619, doi:10.2298/TSCI120503190M
(М23) Рад у међународном часописуRackov M., Milovančević M., Kanović Ž., Vereš M., Rafa K., Banić M., Miltenović A.: Optimization of HCR Gearing Geometry Using Generalized Particle Swarm Optimization Algorithm, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, Vol. 21, No 4(2014), pp. 723-732, ISSN 1330-3651, UDK: 681.833.1:519.254
(М23) Рад у међународном часописуKuzmanović S., Vereš M., Rackov M.: Possible Ways of Reducing the Number of Gears in Universal Gear Units, Transactions of FAMENA, Zagreb, 2014, Vol. 38, No 1, pp. 77-86, ISSN 1333-1124
(М23) Рад у међународном часописуRackov, M., Kuzmanović, S., Anišić, Z.: Selecting the Size of the Universal Reducer, Taking into the Account its Thermal Load Capacity, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 6(2018), pp. 1829-1836, ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, UDK: 681.833.1:519.254, DOI: 10.17559/TV-20170329230603
(М23) Рад у међународном часописуBanjanin, B., Vladić, G., Pal, M., Baloš, S., Dramićanin, M., Rackov, M., Knežević, I., Consistency analysis of mechanical properties of elements produced by FDM additive manufacturing technology, Revista Materia, Vol.23, No.4, ISSN 1517-7076, doi: 10.1590/S1517-707620180004.0584
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRackov M., Čavić M., Penčić M., Knežević I., Vereš M., Tica M.: Reducing of Scuffing Phenomenon at HCR Spur Gearing, 5. International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies - NEWTECH, Beograd: Springer, 5-9 Jun, 2017, pp. 141-155, ISBN 978-3-319-56429-6, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-56430-2_10
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Rackov M., Knežević I.: Mechanical Gear Transmissions Nowdays, 5. International Conference on Power Transmissions, Ohrid: Faculty of Mechanical Engineering, 5-8 Oktobar, 2016, pp. 39-46, ISBN 978-608-4624-25-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRackov M., Kanović Ž., Čavić M., Penčić M., Kuzmanović S., Knežević I., Vereš M.: Adopting Suitable HCR Tooth Flank Geometry in Order to Increase the Resistance of Scuffing, 5. International Conference on Power Transmissions, Ohrid: Faculty of Mechanical Engineering, 5-8 Oktobar, 2016, pp. 47-54, ISBN 978-608-4624-25-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Rackov M., Vereš M.: Analysis of Requirements Corresponding to Development of Modern Products, 4. International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering - ISCAME, Debrecen: University of Debrecen, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Debrecen, Hungary, 13-15 Oktobar, 2016, pp. 293-301, ISBN 978-963-473-944-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRackov M., Kuzmanović S., Čavić M., Penčić M., Knežević I.: Influence of Operating and Ambient Temperature on Load Capacity of Universal Worm Gear Reducer, 13. International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering - DEMI, Banja Luka: Faculty of Mechanical Engineering in Banja Luka, 26-27 Maj, 2017, pp. 533-538, ISBN 978-99938-39-72-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Rackov M., Knežević I.: Analysis of Selection Procedures of Universal Worm Gear Units, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia / Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Slovakia, 9-12 Jun, 2016, pp. 73-78, ISBN 978-86-7892-821-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRackov M., Knežević I., Kuzmanović S., Čavić M., Penčić M., Ianici S.: Proposal of Assessment Method of Different Quality Solutions of Universal Gear Reducers, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Faculty of Mechanical Engineering in East Sarajevo, 7-9 Decembar, 2016, pp. 301-308, ISBN 978-99976-623-7-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAlexa, V., Kiss, I., Rackov, M., Kuzmanović, S.: Study on the Advance and Delay Phenomenon’s in the Asymmetric Longitudinal Rolling Process, 7. Симпозијум о конструисању, обликовању и дизајну – KOD, Balatonfured: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia / Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Slovakia, 24-26 May, 2012, pp. 415-420, ISBN 978-86-7892-399-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVereš, M., Kuzmanović, S., Rackov, M.: Experimental Research of HCR Gearing From Pitting Damage Point of View, 7. Симпозијум о конструисању, обликовању и дизајну – KOD, Balatonfured: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia / Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Slovakia, 24-26 May, 2012, pp. 317-320, ISBN 978-86-7892-399-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Mitrović, R., Rackov, M., Miltenović, Đ.: Evaluation and Choice of Conceptual Solutions for a Universal Motor Gear Reducer, The 4th Power Transmissions, Sinaia: University Politehnica of Bucharest, The Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, 20-23 June, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRackov, M., Trbojević, R., Kuzmanović, S.: Influence of Gear Helix Angle on Axial Loading Capacity of Output Shaft of Helical Gear Units, 8th International Symposium on Interdisciplinary Regional Research, Hungary-Romania-Serbia & Montenegro, Szeged Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences, Szeged, April 19-21, 2005, Section 3, No. TSP13
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Rackov, M.: Service Life of Universal Gear Reducers, 22. DAAAM International Symposium, Vienna: DAAAM International Vienna, International Academy of Engineering, Vienna University of Technology, University of Applied Sciences, Technikum Vienna and Austrian Society of Engineers and Architects - Öiav 1848, Editor: B.[Ranko] Katalinic, 23-26 Novembar, 2011, pp.1097-1098, ISBN 1726-9679679
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Rackov, M.: Evaluation of Conceptual Solutions of Universal Helical Two Stage Gear Units, 10. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 26-28 May, 2011, pp. 151-158, ISBN 978-99938-39-36-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBarišić, B., Kuzmanović, S., Rackov, M.: Effect of External Loads at the Output Shaft End of Universal Worm Gear Reducer on Its Thermal Capacity, 7. IRMES-Научно-стручни скуп Истраживање и развој машинских елемената и система, Златибор: University of Niš, Mechanical Engineering Faculty, 27-28 April, 2011, pp. 535-540, ISBN 978-86-6055-012-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRackov, M., Kuzmanović, S.: Proposal of Assessment Method for the Conceptual Design of Universal Helical Gear Reducers, 7. IRMES-Научно-стручни скуп Истраживање и развој машинских елемената и система, Златибор: University of Niš, Mechanical Engineering Faculty, 27-28 April, 2011, pp. 469-474, ISBN 978-86-6055-012-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Rackov, M.: Directions of Development of Universal Speed Reducers, 1. General Machine Design, Rousse: University of Ruse "Angel Kanchev", 15-16 Oktober, 2009, pp. 31-34, ISBN ISSN 1313-9193
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Rackov, M.: Analysis of Influence of Axial Load of Output Shaft of Universal Motor Gear Reducer on Their Operating Life, 6. Симпозијум о конструисању, обликовању и дизајну – КОД, Палић: Факултет техничких наука, Нови Сад, 29-30 Септембар, 2010, pp. 159-162, ISBN 978-86-7892-278-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Mitrović, R., Rackov, M., Miltenović, Đ.: Evaluation and Choice of Conceptual Solutions for a Universal Motor Gear Reducer, The 4th Conference Power Transmissions, 20-23 June, 2012, Sinaia, University Politehnica of Bucharest, The Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Rackov, M.: Development Tendencies of Universal Gear Reducers, The 3rd Conference of Power Transmissions, Kallithea: Balkan Association for Power Transmissions, 1 Oktober, 2009, pp. 145-148, ISBN 978-960-243-662-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Rackov, M.: Design Analysis of Housings of Universal Multistage Helical Motor Gear Units, 5. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 11-12 November, 2010, pp. 255-260, ISBN 978-86-7892-294-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Vereš, M., Rackov, M.: Product Design as the Key Factor for Development in Mechanical Engineering, 1. Mechanical Engineering in XXI Century, Ниш: Машински факултет у Нишу, 25-26 November, 2010, pp. 113-116, ISBN 978-86-6055-008-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRackov, M., Kuzmanović, S.: Analysis of the Most Common Failures of Gears in Universal Gear Reducers, 10. International Symposium on Interdisciplinary Regional Research - ISIRR, Hunedoara: ISIRR, 23-24 April, 2009, pp. 1-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Vereš, M., Rackov, M., Trbojević, R.: Possibilities of Modern Monitoring Universal Gear Reducers, 5. International Symposium about forming and design in mechanical engineering KOD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 15-16 April, 2008, pp. 339-342, ISBN 978-86-7892-104-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRackov, M., Kuzmanović, S., Trbojević, R.: Assessment of Service Life of Universal Motor Gear Reducers, The 2nd Conference of Power Transmissions, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 25-26 April, 2006, pp. 505-508, ISBN 86-85211-78-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović, S., Trbojević, R., Rackov, M.: Influence of Teeth Parameters on Stiffness of Gear Pair, 9. Mechanical Engineering (Strojné inžinierstvo), Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 16 November, 2005, pp. 896-901, ISBN 80-227-2314-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrajcovic A., Vereš M., Rackov M., Kuzmanović S.: Contribution to the Study of HCR Gearing Properties From Warm Scuffing Damage Point of View, 8. The Eighth International Symposium - KOD 2014 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia / Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Slovakia, 12-15 Jun, 2014, pp. 171-176, ISBN 978-86-7892-615-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Rackov M., Knežević I., Rafa K., Tica M.: Possibilities of Increasing Efficiency of Mechanical Transmissions, 8. The Eighth International Symposium - KOD 2014 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia / Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Slovakia, 12-15 Jun, 2014, pp. 207-210, ISBN 978-86-7892-615-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Vladić G., Rackov M.: NEW AND CREATIVE PRODUCT IDEA GENERATION, ASSOCIATION METHOD, 7. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN, 13-14 Novembar, 2014, pp. 467-471, ISBN 78-86-7892-645-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRafa K., Rackov M., Knežević I.: Improvement of Business Processes in Production System Concerning Repair and Installation of Brake Systems for Rail Vehicles, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 41-44, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Rackov M., Vereš M.: Osnovne odlike savremenih bezazornih prenosnika, 2. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, East Sarajevo, 2-5 Decembar, 2014, pp. 443-450, ISBN 978-99976-623-1-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ. Рацков, С. Кузмановић, Р. Трбојевић: ASSESSMENT OF SERVICE LIFE OF UNIVERSAL MOTOR GEAR REDUCERS, Рад је саопштен на 2nd International conference „Power Transmissions 2006“, 25. и 26. априла 2006. у Новом Саду, штампан у зборнику радова Proceedings, стр. 505-508, и објављен на ЦД-у конференције
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Rackov M., Rafa K., Tica M.: Analysis of Existing Calculation Methods for Group Bolted Joints Loaded by a Moment Perpendicular to the Joint Plane, 2. MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY, Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, 20-21 Jun, 2013, pp. 205-208, ISBN 978-86-6055-039-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVereš M., Kanović Ž., Rackov M.: HCR Gearing Geometry Optimization by using of Generalized Particle Swarm Algorithm, 54. International Conference of Machine Design Departments, Liberec, 12 Septembar, 2013, pp. 451-456, ISBN 978-80-7372-986-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČavić M., Penčić M., Rackov M., Knežević I., Zlokolica M.: Dynamic Optimization of the Cam-Lever Mechanism for Thermoforming Machine Tool Driving, 5. International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies - NEWTECH, Beograd: Springer, 5-9 Jun, 2017, pp. 185-198, ISBN 978-3-319-56429-6, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-56430-2_13
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPenčić M., Čavić M., Rackov M., Borovac B., Knežević I., Zlokolica M.: Kinematic Analysis of the Robot Eyes Drive System with 7 DOFs, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKnežević I., Čavić M., Bojić S., Rackov M., Penčić M., Surčinski J., Zlokolica M.: Optimal Design of the Mechanism for Configuration Change of the Seedbed Cultivator, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanović L., Marković B., Arsovski S., Rackov M., Kuzmanović S.: Emotional Design and Quality of Life, 2. International Conference on Quality of Life, Kragujevac: Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 8-10 Jun, 2017, pp. 87-94, ISBN 978-86-6335-043-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČavić M., Penčić M., Rackov M., Zlokolica M.: Dynamic Optimization of the Pulse Continuously Variable Transmission, 5. International Conference on Power Transmissions, Ohrid: Faculty of Mechanical Engineering in Skopje, 5-8 Oktobar, 2016, pp. 123-131, ISBN 978-608-4624-25-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPenčić M., Čavić M., Rackov M., Borovac B., Lu Z.: Optimization of Planetary Gear Trains with Spur, Helical and Double Helical Gears, 8. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Trnava: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, 19-21 Oktobar, 2016, pp. 29-34, ISBN 978-80-8096-237-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČavić M., Penčić M., Rackov M., Knežević I., Zlokolica M.: Dynamic Analysis of the Thermoforming Machine Working Mechanism, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Faculty of Mechanical Engineering in East Sarajevo, 7-9 Decembar, 2016, pp. 177-184, ISBN 978-99976-623-7-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiltenović A., Banić M., Miltenović V., Rackov M., Bucha J.: Prediction of heat generation in meshing of HRC gears, 6. International Conference on Gears, Minhen: VDI-Society for Product and Process Design, 5-7 Oktobar, 2015, pp. 871-882, ISBN 978-3-18-092255-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVereš M., Kožuch I., Rackov M., Kuzmanović S.: Contribution to Solving the Non-Involute Gearing Profiles Production, 3. International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, 17-18 Septembar, 2015, pp. 161-166, ISBN 978-86-6055-072-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Rackov M., Vereš M.: Analysis of Application of Universal Shaft-Mounted Gear Reducer, 3. International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, 17-18 Septembar, 2015, pp. 183-186, ISBN 978-86-605-5-072-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKuzmanović S., Rackov M., Knežević I., Rafa K., Tica M.: Possibilities of Increasing Efficiency of Mechanical Transmissions, 8. International Symposium - KOD - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia / Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Slovakia, 12-15 Jun, 2014, pp. 207-210, ISBN 978-86-7892-615-0
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Кузмановић, С., Рацков, М.: Безазорни преносници у војном машинству, Војнотехнички институт, Београд, 2012, стр.101, ISBN 978-86-81123-51-5
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаKuzmanović, S., Rackov, M.: Globalization Influence on Product Assortment and Process of Product Development, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 2006, str. 323-330, ISBN 83-89873-28-1
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаKuzmanović, S., Rackov, M., Vereš, M.: Product Lifetime, Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Bratislava, 2009, str.135-144, ISBN 978-80-227-3326-7
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаVereš, M., Harman, B., Kuzmanović, S., Rackov, M.: Determination of the Correct Mating Cylindrical Teeth Flanks Profiles When the Path of Contact is Given, Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Bratislava, 2009, str. 145-151, ISBN 978-80-227-3326-7
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаМенаџмент животним циклусом производа / [аутори Синиша Кузмановић, Милан Рацков, Биљана Марковић, Милан Банић, Александар Милтеновић, Зоран Анишић, Душко Павлетић, Тончи Микац, Милан Иконић, Милован Лазаревић, Илија Ћосић] ; приређивачи Синиша Кузмановић, Милан Иконић, Зоран Анишић. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2013 (Нови Сад : ФТН, Графички центар ГРИД) . - (Едиција "Техничке науке - монографије" ; 53), ISBN 978-86-7892-509-2
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKanović Ž., Rackov M., Petković M., Vereš M.: GPSO algorithm in HCR gearing geometry optimization, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2015, Vol. 19, No 4, pp. 31-35, ISSN 1821-4487
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRackov M., Kuzmanović S., Knežević I., Čavić M., Penčić M.: Analysis of Justification for Applying Two Gear Sets within the Universal Gear Reducers, MATEC Web of Conferences, 2017, Vol. 121, pp. 10131-10138, ISSN 2261-236X, UDK: DOI: 10.1051/matecconf/201712108005
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPenčić M., Čavić M., Savić S., Rackov M., Borovac B., Lu Z.: Assistive Humanoid Robot MARKO: Development of the Neck Mechanism, MATEC Web of Conferences, 2017, Vol. 121, pp. 1-8, ISSN 2261-236X, UDK: DOI: 10.1051/matecconf/201712108005
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKrajcovic A., Vereš M., Rackov M., Kuzmanović S.: Contribution to the Study of HCR Gearing Properties From Warm Scuffing Damage Point of View, Machine Design, 2014, Vol. 6, No 4, pp. 121-126, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKuzmanović, S., Rackov, M., Rafa, K.: Benefits of the Application of Cycloidal Backlash Gear Reducers With More Eccentric Shafts, Balkan Journal of Mechanical Transmissions - BJMT, 2012, Vol. 2, No.1, pp. 33-38, ISSN 2069-5497
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRackov, M., Kuzmanović, S.: Proposal of Assessment Method for the Conceptual Design of Universal Helical Gear Reducers, Balkan Journal of Mechanical Transmissions - BJMT, 2011, Vol. 1, No.2, pp.69-75, ISSN 2069-5497
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKuzmanović, S., Rackov, M., Vereš, M.: Testing of Universal Gear Reducers, Budowa Maszyn i Zarzadzanie Produkcja, 2008, No.8, pp.51-56, ISSN 1733-1919
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРацков, М., Трбојевић, Р., Кузмановић, С.: Анализа оправданости примене зупчаника са различитим носивостима у оквиру универзалних зупчастих редуктора / Justification Analysis of Application of Gears With Different Load Capacity for Universal Spur Gear Units, Конструисање машина / Journal of Mechanical Engineering Design, Vol. 8, No.1-2005, стр. 32 - 35, ISSN 1450-5401
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKuzmanović, S., Rackov, M.: Usual Possibile Ways of Increasing of Speed Rations Values of Universal Gear Reducers, Acta Technica Napocensis - Applied Mathematics and Mechanics, 2009, No.52, pp.221-226, ISSN 1221-5872
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKuzmanović, S., Vereš, M., Rackov, M.: Analysis of Characteristical Mounting Ways of Gear Wheels In Universal Gear Reducers, Budowa Maszyn i Zarzadzanie Produkcja, 2009, No.11, pp.81-90, ISSN 1733-1919
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKuzmanović, S., Ianici, S., Rackov, M.: Life Cycle Influence on the Policy of Product Development, Annals of the Oradea University - Fascicle of Management and Technological Engineering, 2009, Tome VII, pp.754-761, ISSN 1583–0691
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRackov, M., Kuzmanović, S.: Analysis of the Most Common Failures of Gears in Universal Gear Reducers, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2009, Vol. 7, No.4, pp.67-74, ISSN 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKuzmanović, S., Rackov, M.: Factors That Influence on Product Lifetime, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2010, No.2010-2, pp.239-244, ISSN 1584-2665
(М53) Рад у научном часописуКузмановић, С., Трбојевић, Р., Рацков, М.: Анализа утицаја међуосног растојања на величину највећег преносног односа зупчастог редуктора, ТЕХНИКА 2001, Но.2, стр. М9-12, ISSN 0040-2176
(М53) Рад у научном часописуVereš, M., Bošanský, M., Rackov, M.: Theoretical and Experimental Research of the HCR Gear’s Contact Strength, Machine Design, 2011, Vol.3, No.2, pp. 105-108, ISSN 1821-1259
(М53) Рад у научном часописуKuzmanović, S., Lucian, T., Rackov, M.: Ispitivanje univerzalnih reduktora tokom eksploatacije / Testing of Universal Gear Reducers During the Exploitation, Konstruisanje mašina / Journal of Mechanical Engineering Design, 2008, Vol.11, No.1, pp.45-52, ISSN 1450-5401
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИнжењерске графичке комуникације / Зоран Милојевић, Милан Рацков, Иван Кнежевић, Мирјана Бојанић - 1. изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2017 (Нови Сад : ФТН, Графички центар ГРИД) . - (Едиција "Техничке науке - уџбеници" ; 611), ISBN 978-86-7892-887-1
(У01) Основни уџбеник за наставни предметСпецијални машински елементи пољопривредних машина / Синиша Кузмановић, Милан Рацков, Маја Чавић, Милан Костић. - Нови Сад : Универзитет у Новом Саду, 2015 (Петроварадин : Футура), ISBN 978-86-499-0198-8
(У01) Основни уџбеник за наставни предметИндустријски дизајн / Лозица Ивановић, Симиша Кузмановић, Мирослав Вереш, Милан Рацков, Биљана Марковић, Војислав Милтеновић. - Крагујевац : Факултет инжењерских наука, 2015 (Крагујевац : Интерпринт), ISBN 978-86-6335-017-5
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметИзрада конструкционе документације / Зоран Милојевић, Милан Рацков, Синиша Кузмановић, Иван Кнежевић, . - Нови Сад : Универзитет у Новом Саду, 2015 (Петроварадин : Футура), ISBN 978-86-499-0198-8
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметКузмановић, С., Трбојевић, Р., Рацков, М.: Збирка задатака из машинских елемената, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2016, стр.198, ISBN 978-86-7892-836-9
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметКузмановић, С., Трбојевић, Р., Рацков, М.: Збирка задатака из машинских елемената, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2009, стр.198, ISBN 978-86-7892-154-4
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметКузмановић, С., Трбојевић, Р., Рацков, М.: Збирка задатака из машинских елемената, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003, стр.198, ISBN 978-86-80249-68-8
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМашински елементи - приручник / Биљана Марковић, Мирко Благојевић, Зорица Ђорђевић, Милан Рацков, Жарко Мишковић, Александар Кошарац. - Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет, 2015 (Бања Лука: Цомесграфика д.о.о.), ISBN 978-99976-623-4-7
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду24.10.2023.
Ванредни професорМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду24.10.2018.
ДоцентМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду24.10.2013.
Асистент - стари називМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникације25.09.2010.
Асистент приправник РМеханизација и конструкционо машинствоФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука30.09.2007.
Асистент приправникМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука15.02.2001.