Еразмус плус
Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовање, млади и спорт.

Институције и организације које могу пуноправно да учествују у Еразмус+ програму морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније, Србија, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (друге земље у суседству Европске уније и све земље света).

Република Србија од конкурсног рока за 2019. годину учествује у програму као пуноправна чланица.

Програм Еразмус+ се састоји од три кључне активности – КА1, КА2 и КА3, и два посебна дела – Жан Моне и Спорт. Институције из Србије могу да учествују у свим
врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.

Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина. Они подразумевају:

- мобилност студената и запослених на високошколским установама,
- мобилност наставног/ненаставног особља предшколских и школских установа, мобилност наставног/ненаставног особља и ученика установа и организација у области стручног образовања и обука
- мобилност наставног/ненаставног особља установа и организација у области образовања одраслих које не спадају у стручно образовање.

Циљеви пројеката мобилности су бројни: држање наставе, похађање обуке, обављање приправничког стажа, признавање стечених ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина и професионално усавршавање.