На функцији: Директор департмана


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Игор ПешкоВанредни професор01.10.2021.Департман за грађевинарство и геодезију20211001