Предмет: Механика (12 - BMI96)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМеханика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за техничку механику
Програм предмета

Програм се примењује од 05.11.2012..

Намера наставника је да студент: научи основне појмове и дефиниције Механике као науке о силама, кретању и деформацијама тела под дејством сила; да разуме употребу тих појмова у контексту учења да се проблем постави и да се проблем реши; да развије способност препознавања проблема механике у контексту реалних проблема у смислу идентификације, формулације (модела) и могућег решавања; да упозна рачунарске алате за нумеричко и аналитичко одређивање атрибута мехничких система; да упозна основне принципе инжењерског расуђивања и доношења одлука са посебним освртом на редукцију од могућих на најважнија својства процеса који се разматра.
После овог курса студент треба да је способан да: препознаје различита кретања реалних система и ефекте различитих дејстава (сила и спрегова сила); да анализира губитке и биланс енергије; да примени стечено знање у анализи кретања конкретних механичких система; да комуницира са другим инжењерима и ради у тиму; да повеже и примени стечено знање у инжењерским дисциплинама које у свој алат укључују механику; да самостално вежба, марљиво ради и креативно размишља, да демонстрира разумевање и вештину као и да научено употреби за дизајн нових решења инжењерских проблема.
Објекти проучавања и њихова основна померања. Сила. Момент силе за тачку (и осу) спрег сила. Системи сила и спрегова сила. Фундаментална питања у Механици: како, зашто, колико, када? Основни атрибути кретања тачке. Глобална и локална својства кретања крутог тела. Матрични начин задавања кретања. Теорема Ојлера. Сложено кретање тачке. Теорема Кориолиса. Аксиоме динамике. Количина кретања, момент колицине кретања за изабрану тачку, кинетичка енергија материјалне тачке и теореме о њиховим променама. Основне теореме динамике система. Еквивалентни системи сила. Њутн-Ојлерове једначине. Кенингова теорема. Општи случај кретања крутог тела. Поасонова теорема. Инваријанте система сила. Услови равнотеже за једно и више тела. Спољашње и унутрашње силе. Појам чврстог тела. Напон. Анализа деформација. Услови компатибилности. Конститутивне једначине.
Дедуктивни метод. На предавањима се уради један део примера, преостали се раде на вежбама али и самостално код куће кроз домаће задатке применом рачунара. Поред редовних, одржавају се и предиспитне консултације. Примери увек почињу од једноставнијих задатака а завршавају се са конкретним инжењерским применама, нпр. коленасто вратило, куглични лежај, универзални (Карданов) зглоб, диск на храпавој равни, слободне, принудне и пригушене осцилације са једним и два степена слободе, динамички амортизер, динамичко уравнотежење ротора. У оквиру примера проучавају се и различити модели трења, елементи теорије судара: дистрибуцијски модел судара крутог тела, апроксимативни модели - теорије Херцовог типа, Њутн- Ојлерове једначине за судар, биланс енергије при судару, Пенлевеов парадокс, оптерећење и деформације линијских носача.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
АП МаркеевТеоријска механика1999Наука МоскваРуски језик
YC FungA first course in continuum mechanics1994Prentice Hall Српски језик
H Josephs and RL Houston Dynamics of mechanical systems2002CRC Press Boca RatonСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Спасић др Драган
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Новаковић др Бранислава
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Ожват Сања
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Окука Александар
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Мирковић Обрад

Аудиторне вежбе