Научно-истраживачки рад


31.01.2013. - 00:00
Департман има изузетно успешан стваралачки научни рад. Из његових редова су потекла три члана Српске академије наука и уметности: академик професор Мирко Стојаковић, који је оформио Катедру за математику, академик професор Војислав Марић, који је дуго времена у каснијем периоду руководио радом Катедре за математику и академик професор Миљко Сатарић са Катедре за физику.

Сарадња Департмана са иностранством се одвија кроз појединачну сарадњу и контакте њених чланова са научним установама изван Србије. У тој сарадњи посебно се истичу:
• University of Toronto, Канада
• Tokyo Institute of Technology, Јапан
• University  of Helsinki, Финска
• Tel Aviv University, Израел
• Dublin Trinity College, Ирска
• Oxford Computer Labaratory, Енглеска
• Technische Universitaet Dresden, Немачка
• Technische Universitaet Берлин, Немачка
• University of Auckland, Нови Зеланд
• Catholic University Нијмеген, Холандија
• McGill University Montreal, Канада
• Universita di Torino, Италија
• Tech. University Букурешт, Румунија
• Debrecen University, Мађарска
• Економски факултет у Будимпешти, Мађарска
• Филозофски факултет у Сегедину, Мађарска

Департман је био организатор или суорганизатор гостовања многих светски познатих математичара међу којима су:
• Prof.H.J. Zimmermann, University of Aachen,
• Prof. S. Todorčević, University of Paris,
• Prof. R. Mesiar, Slovački tehnički univerzitet Bratislava,
• Prof. J. Miller, Trinity College Dublin,
• Prof. H. G. Roos, Technische Universitaet Dresden,
• Prof. B. de Baets, Universitz of Gent, Белгија
• Prof. H.P. Barendregt, Catolic University Nijmegen- члан Холандске
академије наука.
Посебно се истиче успешна сарадња Департмана са осталим Департманима Факултета техничких наука, са Природно-математичким факултетом у Новом Саду, Математичким Институтом САНУ у Београду и Филозофским факултетом у Новом Саду. Са њима су чланови Департмана дуги низ година активно учествовали на бројним научним пројектима теоријске и примењене математике, физике, друштвених наука, што је резултовало објављивањем више стотина научних радова штампаних у еминентним међународним научним часописима.
Резултати научних истраживања су саопштени на бројним интернационалним научним скуповима у облику уводних предавања и саопштења.
У лабораторији Центра за математику и статистику, која располаже са 16 рачунара, врше се озбиљна математичка и статистичка испитивања уз примену најнових софтверских пакета. Резултати тих истраживања се објављују у најпознатијим стручним часописима.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.