Сарадња са привредом


30.01.2013. - 00:00
Сарадња са привредом се реализује кроз поменути центар који пружа услуге едукације, програмирања, статистичке обраде података и примену математичких модела у разним областима.