Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Обезбеђивање енергије, поред очувања животне средине, представља, не само један од централних текућих проблема данашњег света, већ и суштински фактор развоја и опстанка цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Томић др Младен
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.007
Механика 12200.005
Машински материјали4031.008
Основе рачунарства0020.002
Хемијски феномени у машинству2020.004
Техничка физика2020.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.007
Инжењерске графичке комуникације4220.009
Изборни предмет 131-20-11.007
Програмирање и инжењерски кориснички програми3030.005
Изборни страни језик2000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Основе машинских елемената2200.005
Основе отпорности материјала3300.006
Математика 33300.008
Кинематика и динамика3300.005
Технологија машиноградње3030.006

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике2200.005
Основи механике флуида2110.005
Мерење и регулисање2110.005
Обновљиви извори енергије3200.006
Одрживи развој у енергетици и процесној техници3030.005
Термоенергетика и трансформације енергије3200.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Термодинамика3300.006
Механика флуида 13210.006
Основи процесне технике3210.006
Горива и сагоревање3120.006
Хидраулика и пнеуматика3030.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Грејање и вентилација3120.006
Инжењеринг енергетских система2200.005
Основе преноса топлоте3300.006
Пумпе и вентилатори3211.006
Стручна пракса 10003.002
Аутоматско управљање у енергетици2020.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Котловска постројења3120.006
Изборни предмет 22200.005
Изборни предмет 330-11-20.005
Изборни предмет 43-42-310.007
Изборни предмет 52-302-30.005
Стручна пракса 20003.002

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 632-30-10.006
Изборни предмет 730-30-30.006
Изборни предмет 82210.005
Изборни предмет 931-21-20.006
Завршни рад - истраживачки рад0000.004
Завршни рад - израда и одбрана0003.003