Асистент са докторатом Жељко Бугариновић


Недостаје слика

Жељко Бугариновић

Асистент са докторатом


Телефон
E-mail
Академско звањеАсистент са докторатом

Жељко Бугариновић је 2014. године завршио основне академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер геодезија и геоматика, са темом завршног рада: „Примена ГПР и ЕМЛ технологије за аквизицију података о објектима подземне инфраструктуре“. Исте године уписује мастер академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер геодезија и геоматика. Завршни мастер рад из области детекције објеката подземне инфраструктуре са темом „Препознавање хиперболичних рефлексија на радарграмима применом софтверског пакета МатЛАБ„ одбранио је 2015. године. Докторирао је 2022. године на Факултету техничких наука у Новом Саду на студијском програму геодезија и геоматика са темом докторске дисертације: "Аутоматизовано издвајање хиперболичних рефлексија и обрада података из радарграма формираних применом георадара".
У досадашњем току студирања и истраживачких активности има публикованих шест радова у водећим међународним часописима са СЦИ листе из свих категорија (М21а, М21, М22, М23), пет радова у часописима националног значаја (М51, М52, М53) и пет радова са међународних конференција (М33). Учествовао је на више међународних и домаћих пројеката.
У периоду од 2015 до 2018 године био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а од априла 2018. године запослен је на Факултету техничких наука у својству асистента, где изводи наставу на више предмета: Општа картографија (ОАС), Системи аутоматског управљања у геоматици (ОАС), Програмирање и инжењерски кориснички програми (ОАС), Дигитални модели терена (ОАС), Методе оптимизације (ОАС), Виша геодезија (ОАС), Детекција објеката подземне инфраструктуре (ОАС), Геосензорске мреже (МАС) и Картографске пројекције (МАС).
Ожењен је и има једно дете.

Асистент са докторатом
15.04.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент15.12.2022.14.04.2023.Катедра за системе, сигнале и управљање
Асистент04.04.2021.14.12.2022.Катедра за системе, сигнале и управљање
Асистент04.04.2018.03.04.2021.Катедра за системе, сигнале и управљање
НазивУ Установи
Примјена ГПР и ЕМЛ технологије за аквизацију података о објектима подземне инфраструктуре

Основне студије (по новом)

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Препознавање хиперболичних рефлексија на радарграмима примјеном софтверског пакета "MatLAB"

Мастер студије (по новом)

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
() Vrtunski M., Ristić A., Bugarinović Ž., Govedarica M.: GPR in archeological prospection: A case study of Republic square in Belgrade, 16. European Geosciences Union General Assembly, Beč: European Geosciences Union, 7-12 April, 2019
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаBugarinović Ž., Popović D., Vrtunski M.: Monograph: APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN MODELING OF NATURAL CATASTROPHE Chapter: Application of Geographic Information System (GIS) in Modeling of Natural Disasters, Beograd, Faculty of Information Technology and Engineering University "Union-Nikola Tesla" in Belgrade, Serbia, 2019, str. 71-87, ISBN 978-86-81400-04-3
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRistić A., Bugarinović Ž., Vrtunski M., Govedarica M., Petrovački D.: Integration of modern remote sensing technologies for faster utility mapping and data extraction, Construction and Building Materials, 2017, Vol. 154, No 9, pp. 1183-1198, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRistić A., Govedarica M., Pajewski L., Vrtunski M., Bugarinović Ž.: Using Ground Penetrating Radar to Reveal Hidden Archaeology: The Case Study of the Württemberg-Stambol Gate in Belgrade (Serbia), Sensors, 2020, Vol. 20, No 3/607, pp. 1-20, ISSN 1424-8220
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBugarinović Ž., Pajewski L., Ristić A., Vrtunski M., Govedarica M., Borisov M.: On the Introduction of Canny Operator in an Advanced Imaging Algorithm for Real-Time Detection of Hyperbolas in Ground-Penetrating Radar Data, Electronics (Basel), 2020, Vol. 9, No 162, pp. 1-22, ISSN 2079-9292
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRistić A., Bugarinović Ž., Vrtunski M., Govedarica M.: Point coordinates extraction from localized hyperbolic reflections in GPR data, Journal of Applied Geophysics, 2017, Vol. 144, pp. 1-17, ISSN 0926-9851
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBugarinović Ž., Meschino S., Vrtunski M., Pajewski L., Ristić A., Govedarica M., & Derobert X.. Automated data extraction from synthetic and real radargrams of complex structures. Journal of Environmental and Engineering Geophysics, December 20, 2018, Vol.23, 407-421. DOI:10.2113/JEEG23.4.407
(М23) Рад у међународном часописуVrtunski M., Govedarica M., Ristić A., Bugarinović Ž., Borisov M.: Generalized Model of Real-Time Deformation Measurements and its Experimental Verification, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2020, Vol. 27, No 5, pp. 1436-1443, ISSN 1330-3651
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠarkanović Bugarinović M., Ristić A., Bugarinović Ž., Vrtunski M., Jovanović D.: Analysis of Dynamic Load of Simple Beams using Geodetic and Geotechnical Sensors in Laboratory Conditions, BOOK OF PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION, 2022, Vol. 1, No. 15, pp. 592-599, ISSN 2566-4484, 15. Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka: University of Banja Luka, 16-17 June, 2022, pp. 592-599
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBugarinović Ž., Ristić A., Vrtunski M., Govedarica M.: Analysis of Hyperbolic Reflections Amplitudes in GPR Data, 45. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, 13-15 July, 2022, pp. 45-48, ISBN 978-1-6654-6948-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVrtunski M., Govedarica M., Ristić A., Bugarinović Ž.: Generalized model of real-time deformation measurements, First Western Balkan Geodetic Conference, Tirana, Albania, 3rd-4th October 2018 (in press)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić A., Govedarica M., Vrtunski M., Bugarinović Ž., Derobert X., Pajewski L., Meschino S.: Development of new algorithm for automated point extraction from hyperbolic reflections in GPR data and comparison with SPOT-GPR results, Final Conference of the COST Action TU1208, Warsaw, Poland, 25. - 27. Sep, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić A., Bugarinović Ž., Govedarica M., Pajewski L., Derobert X.: Verification of algorithm for point extraction from hyperbolic reflections in GPR data, 9. 9th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR), Edinburgh: IEEE Xplore Digital Library , 28-30 Jun, 2017, ISBN 978-1-5090-5484-8, UDK: DOI: 10.1109/IWAGPR.2017.7996109
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPajewski L., Derobert X., Lambot S., Vrtunski M., Bugarinović Ž., Ristić A., Govedarica M., Van Geem C., Van der Wielen A., Gregoire C., Borecky V., Serkan Artagan S., Fontul S., Marekos V.: System Performance Compliance Tests proposed by COST Action TU1208, Final Conference of the COST Action TU1208, Warsaw, Poland, 25. - 27. Sep, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić A., Govedarica M., Vrtunski M., Bugarinović Ž., Pajewski L., Fontul S.: GPR Road Show in Novi Sad, 7. COST Action TU1208 Final conference Civil engineering applications of Ground Penetrating Radar, Warsaw: National Institute of Telecommunications of Poland, 25-27 Septembar, 2017
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуRistić A., Vrtunski M., Govedarica M., Bugarinović Ž.: Activities of Faculty of Technical Sciences within the framework of COST TU1208 Action, 16. European Geosciences Union General Assembly, Beč: European Geosciences Union, 7-12 April, 2019
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGovedarica M., Ristić A., Derobert X., Pajewski L., Vrtunski M., Bugarinović Ž.: Scientific support of good practice: guideline for GPR survey of underground utilities and voids in urban areas , 16. European Geosciences Union General Assembly, Beč: European Geosciences Union, 7-12 April, 2019
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуBugarinović Ž., Ristić A., Pajewski L., Vrtunski M., Govedarica M.: Automated real-time processing of GPR images by using the Canny edge detection operator in the first stage of the algorithm, 16. European Geosciences Union General Assembly, Beč: European Geosciences Union, 7-12 April, 2019
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVrtunski M., Pajewski L., Derobert X., Bugarinović Ž., Ristić A., Govedarica M.: GPR antenna testing based on COST Action TU1208 guidelines, European Geosciences Union General Assembly 2018, April 2018, Viena, Austria
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуBugarinović Ž., Derobert X., Pajewski L., Vrtunski M., Ristić A., Govedarica M.: Testing of APEX algorithm on TU1208 radargrams from the IFSTTAR geophysical test site, European Geosciences Union General Assembly 2018, April 2018, Viena, Austria
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуRistić A., Vrtunski M., Govedarica M., Bugarinović Ž.: Procedure for detecting underground utilities with specific shape, Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar, European Geosciences Union (EGU) General Assembly, vol. 18, pp. 3 - 3, 2016.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVrtunski M., Ristić A., Bugarinović Ž., Govedarica M.: GPR in archeological prospection: A case study of Republic square in Belgrade, 16. European Geosciences Union General Assembly, Beč: European Geosciences Union, 7-12 April, 2019
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Bugarinović Ž., Novović O., Beker T., Lauter M.: Land Cover change detection by using Remote Sensing - A Case Study of Zlatibor (Serbia), Geographica Pannonica, 2015, Vol. 19, No 4, pp. 162-173, ISSN 1820-7138, UDK: ISSN 0354-8724 (hard copy), ISSN 1820-7138 (online)
(М52) Рад у часопису националног значајаKrnić, Đ., Vujinović, M., Bugarinović, Ž., Ristić, A., Budimirov, T. (2023). Detection of fibre optic cables at urban area using GPR and EML, Izgradnja, Vol. 77, Issue 1-4/2023, pp. 16-20, ISSN 0350-5421
(М53) Рад у научном часописуKanostrevac D., Borisov M., Bugarinović Ž., Ristić A., Radulović A.: Data quality comparative analysis of photogrammetric and Lidar DEM, Micro Macro & Mezzo Geo Information, 2019, No 12, pp. 17-34, ISSN 1857-9000, UDK: 528.7:528.8.044.6(497.11)
(М53) Рад у научном часописуPajewski L., Vrtunski M., Bugarinović Ž., Ristić A., Govedarica M, Van der Wielen A., Gregorie C., Van Geem C., Derobert X., Borecky V., Artagan S. S., Fontul S., Marecos V., Lambot S.: GPR System Performance Compliance according to COST Action TU1208 guidelines, Ground Penetrating Radar, 2018, Vol. 1, No 2, pp. 2-36, ISSN: 2533-3100
(М53) Рад у научном часописуБугариновић Ж.: Препознавање хиперболичних рефлексија на радарграмима примјеном софтверског пакета MatLAB, Зборник радова Факултета техничких наука, Нови Сад, Број: 13/2015, 2559-2562 стр. УДК: 528.44
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаБугариновић Ж.: Аутоматизовано издвајање хиперболичних рефлексија и обрада података из радарграма формираних применом георадара, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2022
(У01) Основни уџбеник за наставни предметБугариновић Ж., Јаковљевић Г., Гавриловић М., Шаркановић Бугариновић М.: Примена ГИС алата код израде тематских карата - уџбеник са практичним примерима, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2023, ИСБН: 978-86-6022-574-2
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБугариновић Ж., Гавриловић М., Шаркановић Бугариновић М.: Картографске пројекције - приручник за рачунарске вежбе, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2023, ИСБН: 978-86-6022-564-3
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент са докторатомГеоинформатикаФакултет техничких наука15.04.2023.
АсистентГеоинформатикаФакултет техничких наука04.04.2021.
АсистентГеоинформатикаФакултет техничких наука04.04.2018.