доц. мр Слободан Ташин


Недостаје слика

мр Слободан Ташин

Доцент


Телефон021/485-2404
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 912

Факултет техничких наука у Новом Саду, Машински одсек, уписао школске 1986/87 год., дипломирао 25.10.1991. на смеру Механика и машинске конструкције (9,19). Запослио се на ФТН у Новом Саду, 3.02.1992 год., као асистент приправник на Катедри за хидропнеуматске системе. Школске 1992/93 уписао последипломске студије на Машинском факултету Универзитета у Београду, смер Примењена механика флуида. Магистрирао 30.05.1997. и стекао титулу магистра техничких наука у области машинства. На ФТН, држао рачунске и лабораторијске вежбе из предмета Струјне машине, Пумпе и вентилатори, Пумпе, вентилатори и компресори, Хидропнеуматски системи, Струјање у цевним мрежама, Распростирање поремећаја, Пројектовање система заштите као и из предмета Хидропнеуматика пољопривредних машина на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Активно радио на развоју нових производа, изради техничке документације за нове производе, и изради и ревизији пројеката из области хидропнеуматске технике. Положен стручни испит из области машинства. Члан Инжењерске коморе Србије и Удружења судских вештака "Војводина", Нови Сад.

Доцент
01.05.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник-Лаборант21.12.2015.01.03.2016.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент са магистратуром06.10.1997.01.12.2015.Департман за енергетику и процесну технику
Стручни сарадник-Лаборант15.04.2022.30.04.2022.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Доцент15.04.2017.14.04.2022.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Предавач01.04.2016.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре17.10.2022.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Оптимално пројектовање конструкција са задатом сопственом кружном фреквенцијом осциловања

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1991

Прилог нумеричкој и експерименталној анализи потенцијалног струјања у ротирајућим системима

Магистратура

Машинско инжењерство

Машински факултет

2000

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov, M., Bukurov, M., Тašin, S. Transport Phenomena of High Toxic and Cancerous Dioxines, PCBs and DDT, 8th International Conference on Flexibile Technologies, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2003, Proceedings, p. 141-142.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov, M., Bukurov, M., Tašin, S., Krajinović, S. Air Transport of Highway Toxic Cancerous Dioxins, PCBs, DDT, and Brominated Flame Retardants, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 77-81.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUzelac, D., Šostakov, R., Tašin, S. Starting Regimes of a Hydrodynamic Coupling, 4th International Scientific and Proffesional Conference "Power Sourse and Transfer IPS 97", Podgorica - Bečići, 1997, Proceedings, p. 589-597
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBukurov, M., Todorović, B., Tašin, S. Ecological Improvements and Energy Savings at Dry Process Line for Clinker Production, 5th International Symposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague, 2000, Proceedings on CD, paper No. 106
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВуковић, В., Ташин, С. Увод у хидропнеуматску технику, ФТН издаваштво, 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTašin, S., Vuković, V., Bukurov, M. Hot Wire Anemometry and Flow Around Centrifugal Impeller. A Quick Solution for Mean Flow, International Conference, "Classics and Fashion in Fluid Machinery", Belgrade, 2002, Proceedings, p. 131-138.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBukurov, M., Tašin, S. Todorović, B. Efficiency Rate of Steam-Water Injector for Hot Water Transportation, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 126-129.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини7. Tašin, S., Bukurov, M., Todorović B. Energy and Ecological Aspects of Supersonic Steam-Water Jet Pump, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 130-134.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBukurov, M., Tašin, S., Todorović, B., Bikić, S. Main Conclusions of the Basic Supersonic Steam-Water Jet Pump, Experimental-Theoretical Investigation, The 6th International Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodinamics, Timisoara, Romania, 2004, Proceedings, p. 187-194.
(М23) Рад у међународном часописуUzelac, D., Šostakov, R., Tašin, S.: Starting of an Electric Motor Drive with Hydrodynamic Coupling, Facta Universitatis, Series - Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 3, 1998, pp. 537-545
(М23) Рад у међународном часописуUzelac, D., Tašin, S.: Solving Flow Field in Centrifugal Impellers of Flow Machines by Applying Boundary Elements Method, Facta Universitatis, Series - Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 3, 1996, pp. 339-350
(М23) Рад у међународном часописуUzelac, D., Šostakov, R., Milisavljević. B., Tašin, S.: Boundary Elements Method Applied in Analysis of Flow Field in Turbomachines, Applied & Computing Mathematics, Vol. 1, 1997, pp. 189-197
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBukurov, M., Bikić, S., Tašin, S. Basics of Thermodynamic Cycle in Steam-Water Injector Mixing Chamber, Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Transactions on Mechanics, Vol. 53 (67), p. 57-64, Special Issue on the International Conference on Hydraulic Machinery and Equipments, Timisoara, Romania, Oct. 16-17, 2008.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTašin, S., Bukurov, M., Bikić, S. Pump Scheduling for Water Supply Systems using GA, International Conference on Engineering and Environment PSUUNS, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2005, Proceedings on CD, paper no T1-4-4.
(М72) Одбрањен магистарски радПрилог нумеричкој и експерименталној анализи потенцијалног струјања у ротирајућим системима, Машински факултет Београд, 1997.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаУниверзитет у Новом Саду21.04.2022.
ДоцентМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаУниверзитет у Новом Саду15.04.2017.
Асистент приправник РМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаФакултет техничких наука01.04.2016.
АсистентПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука21.12.2012.
Асистент приправник РПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука11.06.2009.
АсистентПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука28.06.2005.
АсистентПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука24.10.1997.