проф. др Дамир Ђаковић


Недостаје слика

др Дамир Ђаковић

Редовни професор


Телефон021/485-2392
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 005

Од 2001. запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду на Катедри за процесну технику, прво одсека, а затим Департмана за енергетику и процесну технику. Прво у својству асистента-приправника и асистента с магистратуром, а затим у улози наставника (доцент, ванредни професор и на крају редовни професор) учествује у настави из више предмета из области Процесне технике и енергетике Факултета техничких наука у Новом Саду на следећим департманима и студијским програмима: Енергетика и процесна техника (од 2001. године, а од 2014. до 2016. изводио и наставу на енглеском језику), Чисте енергетске технологије (од 2014. године), Инжењерство заштите животне средине (од 2001.), Механизација и конструкционо машинство, смер Прехрамбено машинство, (од 2003. до 2008.), Индустријско инжењерство и менаџмент, смер Инжењерски менаџмент, усмерење Енергетски менаџмент (од 2006. до 2013. године, а 2010. и 2011. изводио и наставу на енглеском језику за стране студенте). Учесник више конференција међународног карактера. Аутор и коаутор више радова презентованих на конференцијама, као и оних објављених у часописима националног и међународног карактера и пар уџбеника (на српском и на енглеском језику). Активно учешће у организацији међународних конференција и скупова (члан организационог и научних одбора на домаћим и међународним конференцијама: ICET 2009 (International Conference on Engineering and Technology), SDEWES (Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems). Члан и председник организационог одбора низа скупова International Forum for Clean Energy Technologies од 2011. године). Неколико краћих боравака у иностранству (као и у домаћим институцијама и компанијама) ради стручног и научног усавршавања. Учешће у одређеном броју  пројеката са привредом, као и пројеката у вези са побољшањем енергетске ефикасности и промоције енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије, не само у привреди, него и у општинским управама и осталим државним институцијама. Поседује професионалне сертификате за интерног аудитора ISO 50001 и LEEN, као и пројектантска лиценца ИКС. Поља интересовања: могуће примене сазнања о феноменима преноса (првенствено преноса масе и топлоте) у циљу повећања енергетске ефикасности и управљања енергетским токовима у различитим областима, различити аспекти примене обновљивих извора енергије, процесне операције и апарати, сушење.
Шеф Катедре за процесну технику од 01.10.2015. године, од када је и члан ННВ ФТН. Члан више професионалних и научних удружења:
члан Друштва термичара Србије од 25.10.2011. године, члан Друштва машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС-КГХ, ОИЕЕ, Друштво за аутоматизацију, Друштво за процесну технику), члан ASHRAE од 01.07.2009. до 30.06.2015.

Редовни професор
01.04.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом19.09.2011.01.02.2012.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент са магистратуром29.11.2007.01.09.2011.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент приправник05.06.2003.01.11.2007.Департман за енергетику и процесну технику
Ванредни професор01.04.2017.31.03.2022.Катедра за процесну технику
Доцент15.03.2012.Катедра за процесну технику
НазивУ Установи
Анализа полуиндустријског постројења за испитивања у области технологија прераде нафте

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Истраживање и решавање неких проблема сушења зрнастих материјала

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Моделовање феномена преноса топлоте и масе при сушењу зрнастих материјала у сушари

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Doder Đ., Đaković D.: Energy savings in convective drying of various materials using variable temperature conditions, Environmental Progress and Suistainable Energy, 2020, Vol. 39, No 1, ISSN 1944-7450
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSpasojević M., Janković M., Đaković D.: ENTROPY PRODUCTION MINIMIZATION IN A MULTICOMPONENT DIABATIC DISTILLATION COLUMN, Thermal Science, 2020, Vol. 24, No 3, pp. 2256-2266, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDoder Đ., Đaković D.: Modeling of intermittent convective drying of walnuts in single layer and its influence on deep bed drying simulation, Thermal Science, 2019, Vol. 23, No 6A, pp. 3687-3699, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐaković D., Gvozdenac Urošević B., Vasić G.: Multi-criteria analysis as a support for national energy policy regarding the use of biomass: case study of Serbia, DOI: 10.2298/TSCI150602190D, Thermal Science - International Scientific Journal, 2016, Vol. 20, No. 2, pp. 371-380, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐaković D.: Comments on ‘Water sorption isotherms and thermodynamic properties of pearl millet grain’, International Journal of Food Science and Technology, 2012, Vol. 47, No. 2, pp. 441-441, ISSN: 0950-5423.
(М23) Рад у међународном часописуSpasojevic, M. D., Jankovic M.R., Djakovic D.D.: A New Approach to Entropy Production Minimization in Diabatic Distillation Column with Trays, Thermal Science, 2010, Vol. 14, No. 2, pp. 317-328, ISSN: 0354-9836.
(М23) Рад у међународном часописуDjuric, S. N., Stanojevic, P. C., Djakovic, D. D., Jovovic, A. M.: The Study on the Effect of Fractional Composition and Ash Particle Diameter on the Ash Collection Efficiency at the Electrostatic Precipitator, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2010, Vol. 16, No. 3, pp. 229-236, ISSN: 1451-9372.
(М23) Рад у међународном часописуAnđelković A., Cvjetković T., Đaković D., Stojanović I.: Development of Simple Calculation Model for Energy Performance of Double Skin Façades, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No Suppl 1, pp. 251-267, ISSN 0354-9836.
(М23) Рад у међународном часописуČenejac A., Bjelaković R., Anđelković A., Đaković D.: Covering of Heating Load of Object by Using ground heat as a Renewable Energy Source, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No Suppl 1, pp. 225-235, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуĐaković D., Kljajić M., Milivojević N., Doder Đ., Anđelković A.: Review of Energy-Related Machine Learning Applications in Drying Processes, Energies, 2024, Vol. 17, No. 1, ISSN 1996-1073
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D, Vujić G, Bašić Đ, Dimić M. “Several models of grain drying theory – principles and obstacles”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, 10-11 May, 2007, pp. 614- 617
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Mujan I., Anđelković A.: A Way of Effective Diffusivity Determination, 4. INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, pp. 34-34, ISBN 978-86-7877-023-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Doder Đ., Anđelković A.: HOW TO CHOSE WALNUT DRYING PROCESS, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 1-2 Jun, 2017, pp. 323-328, ISBN 978-86-81505-83-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Gvozdenac D.: Experimental Determination of Effective Diffusivities during Corn Drying, 24. International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems-ECOS, Novi Sad, 4-7 Jul, 2011, pp. 1535-1543, ISBN 978-86-6055-016-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Anđelković A.: HOW TO DETERMINE WHEN DRYING INTERVALS START AND FINISH DURING GRAIN DRYING, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering Niš 2011, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 829-833, ISBN 978-86-6055-018-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Mujan I., Anđelković A.: A Way of Effective Diffusivity Determination, 4. INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, pp. 34-34, ISBN 978-86-7877-023-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDoder Đ., Đaković D.: WALNUT DRYING PROCESS, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 1-2 Jun, 2017, pp. 329-335, ISBN 978-86-81505-83-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDoder Đ., Đaković D.: AN ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES FOR INTERMITTENT WALNUTS DRYING , 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDoder Đ., Đaković D.: Energy savings in drying processes with variable temperature conditions, 3. SEE SDEWES conference, Novi Sad, 30-4 Jun, 2018
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуМиливојевић Н., Ђаковић Д.: Предности употребе топлотне пумпе у коморним сушарама за печурке, 13. Међународни форум о чистим енергетским технологијама, Нови Сад, 29-30 Октобар, 2019
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуDoder Đ., Đaković D. "An analysis of the possibilities for intermittent walnuts drying", 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-9 June, 2017
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂаковић Д, Димић М. “Преглед приступа моделовању феномена преноса у сушарама са комбинованим токовима”, ПТЕП , 13(3), 283-287, 2009
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаĐaković D., Spasojević M., Štrbac D., Dimić M.: Primena eksergijske analize na proces susenja kukuruza u tankom sloju, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP, 2008, Vol. 12, No 4, pp. 233-235, ISSN 1450-5029
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаĐaković D., Dimić M.: Pregled pristupa modelovanju fenomena prenosa u sušarama sa kombinovanim tokovima, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP, 2009, Vol. 13, No 3, pp. 283-287, ISSN 1450-5029
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐaković D., Grković V., Spasojević M.: Mogući načini sušenja lignita, 9. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Septembar, 2015, pp. 89-96, ISBN 978-86-7892-737-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐaković D, Dimić M. ”Poređenje nekih jednačina konvektivnog sušenja zrnastih materijala u nepokretnom tankom sloju”, Zbornik apstrakata, ISBN 86-80587-70-2, s. 62, CD ISBN 978-86-80-587-80-6, 13. Simpozijum termičara Srbije, Sokobanja, Srbija, 16.10.-19.10.2007.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуĐaković D., Doder Đ.: Wood drying in terms of energy efficiency improvement, 10. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad, 27-28 Septembar, 2016, pp. 1-4
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуDoder Đ., Đaković D.: SOLAR ENERGY APPLICATIONS FOR WALNUT DRYING PROCESS, 11. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad, 26-27 Septembar, 2017
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЂаковић Д. "Моделовање феномена преноса топлоте и масе при сушењу зрнастих материјала у сушари", 2011, ФТН, Нови Сад
(М72) Одбрањен магистарски радЂаковић Д. "Истраживање и решавање неких проблема сушења зрнастих материјала", 2007, ФТН, Нови Сад
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроцесна техникаФакултет техничких наука01.04.2022.
Ванредни професорПроцесна техникаФакултет техничких наука01.04.2017.
ДоцентПроцесна техникаФакултет техничких наука15.03.2012.
Асистент - стари називПроцесна техникаФакултет техничких наука28.12.2010.
Асистент приправник РПроцесна техникаФакултет техничких наука02.07.2009.
Асистент - стари називПроцесна техникаФакултет техничких наука28.11.2007.
Асистент приправникПроцесна техникаФакултет техничких наука05.06.2003.