О студијском програму


30.05.2014. - 09:28 

Струка софтверско инжењерство је млада - први пут се термин софтверско инжењерство појавио 1968. године, али је данас у међународним оквирима јасно дефинисана као посебна струка за којом постоји изузетно велика потражња на међународном и домаћем тржишту рада.

Уважавајући потражњу за инжењерима софтверског инжењерства, односно могућности за брзо запошљавање свршених студената и врло високе плате које овај профил остварује, Факултет техничких наука нуди од 2013/2014. школске године студије на Студијском програму Софтверско инжењерство и информационе технологије на Департману рачунарство и аутоматику. Студијски програм смо тренутно организовали на два степена - Основне академске студије и Мастер академске студије. Настава на овом студијском програму одвијаће се у два града у Србији – у Новом Саду и у Лозници.
Планирамо да, почевши од 2015/2016. школске године организујемо и докторске студије на овом студијском програму.

Следећи светске стандарде и праксу признатих светских универзитета, сачинили смо наставни план и програм студијског програма Софтверско инжењерство и информационе технологије у потпуности у складу са међународним стандардима које су за струку софтверско инжењерство прописале два најеминентнија светска струковна удружења из области електротехнике и рачунарства - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и ACM (Association for Computing Machinery). На тај начин постигли смо две важне ствари. Прва је сагласност нашег студијског програма са студијским програмима универзитета у Европи и свету, што ће вама студентима омогућити да, уколико то желите, део студија обавите на другим универзитетима/факултетима у иностранству или у нашој земљи (то се данас популарно зове мобилност студената). Друга, важнија, је да су садржаји и начин извођења наставе (радићете пуно програмирања кроз пројекте) такви да оно што ћете научити (то ми зовемо исходи учења) одговара захтевима ваших будућих послодаваца и омогућује Вам да, без додатног обучавања, одмах успешно преузмете радне задатке на пословима развоја сложених софтверских система.

Други степен студија - мастер академске студије, за стицање звања мастер инжењера електротехнике и рачунарства трају једну годину (60 ЕСПБ). Ту настављамо посао који смо радили преходне четири године – научићете финесе методологија и високо напредне технологије софтверског инжењерства (на пример: моделима вођен развој софтвера, агентске технологије, семантички Wеб, вештачке неуронске мреже, генетске алгоритме, технологије за програмирање мобилних уређаја, итд.) и још боље ћете упознати доменску област за коју сте се определили на четвртој години избором предмета које ћете слушати и радом на потпуно реалним пројектима развоја софтвера. Сви предмети (а има их укупно 6) на мастер студијама су изборни.

И на мастер студијама обавезна је стручна пракса. И опет има два циља: први је да стекнете практична искуства радом на реалним пројектима у фирмама, а други је да себи, можда, обезбедите радно место.
На крају треба да урадите мастер рад који је, наравно, сложенији од дипломског рада. И овде ћемо се придржавати принципа „поновне употребљивости”, али овај рад мора да обухвати и детаљнију анализу онога што су други, пре Вас радили “на задату тему” – мало ће да личи на “научни рад”. У томе ће Вам, наравно, помагати ментор (професор) и његови млађи сарадници.