СПИСАК ЧЛАНОВА ДЕКАНСКОГ КОЛЕГИЈУМА


01.11.2021. - 08:00 
СПИСАК ЧЛАНОВА ДЕКАНСКОГ КОЛЕГИЈУМА

На основу члана 57. Статута Декански колегијум чине: декан, продекани, директори департмана и представник синдикалне организације, а уколико се расправља о питањима из делокруга њиховог рада на седнице се позивају и: интерни ревизор, руководилац докторских студија Факултета, представик одељења за квалитет, директор Рачунарског центра, шеф Студентске службе и други запослени уколико за тим постоји потреба. Имајући у виду наведено Декански колегијум  чине:

1. проф. др Борис Думнић, В. Д. декана, продекан за финансије
2. проф. др Александар Купусинац, продекан за наставу
3. проф. др Себастиан Балош, продекан за инвестиције и сарадњу са привредом
4. проф. др Дарко Стефановић, продекан за науку и међународну сарадњу
5. Марко Старовић, студент продекан
6. проф. др Дејан Лукић, директор Департмана за  производно машинство
7. проф. др Јован Дорић, директор Департмана за механизацију и конструкционо машинство
8. проф. др Мирослав Кљајић, директор Департмана за енергетику и процесну технику
9. проф. др Миодраг Жигић, директор Департмана за техничку механику
10. проф. др Милан Видаковић, директор Департмана за рачунарство и аутоматику
11. проф. др Мирјана Дамњановић, директор Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације
12. проф. др Игор Пешко, директор Департмана за грађевинарство и геодезију
13. проф. др Драган Јовановић, директор Департмана за саобраћај
14. проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, директор Департмана за архитектуру и урбанизам
15. доц. др Немања Тасић, директор Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент
16. проф. др Дејан Убавин, директор Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
17. проф. др Немања Кашиковић, директор Департмана за графичко инжењерство и дизајн
18. проф. др Небојша Ралевић, директор Департмана за опште дисциплине у техници
19. доц. др Немања Тасић, представник синдикалне организације
20. Иван Нешковић - секретар
21. Валентина Вербалов - Председник синдикалне организације