СПИСАК ЧЛАНОВА ДЕКАНСКОГ КОЛЕГИЈУМА


25.06.2014. - 14:07 
СПИСАК ЧЛАНОВА ДЕКАНСКОГ КОЛЕГИЈУМА
СА МАНДАТНИМ ПЕРИОДОМ 1.10.2018. – 30.09.2021.

На основу члана 57. Статута Декански колегијум чине: декан, продекани, директори департмана и представник синдикалне организације, а уколико се расправља о питањима из делокруга њиховог рада на седнице се позивају и: интерни ревизор, руководилац докторских студија Факултета, представик одељења за квалитет, директор Рачунарског центра, шеф Студентске службе и други запослени уколико за тим постоји потреба. Имајући у виду наведено Декански колегијум  чине:

1. проф. др Раде Дорословачки, декан
2. ванр. проф. др Александар Купусинац, продекан за наставу
3. ванр. проф. др Борис Думнић, продекан за финансије
4. проф. др Срђан Колаковић, продекан за инвестиције и сарадњу са привредом
5. проф. др Дарко Стефановић, продекан за науку и међународну сарадњу
6. Марко Старовић, студент продекан
7. др Себастиан Балош, директор Департмана за  производно машинство
8. др Драган Ружић, директор Департмана за механизацију и конструкционо машинство
9. др Мирослав Кљајић, директор Департмана за енергетику и процесну технику
10. др Ливија Цветићанин, директор Департмана за техничку механику и дизајн у техници
11. др Миодраг Ђукић, директор Департмана за рачунарство и аутоматику
12. др Мирјана Дамњановић, директор Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације
13. др Властимир Радоњанин, директор Департмана за грађевинарство и геодезију
14. др Драган Јовановић, директор Департмана за саобраћај
15. др Јелена Атанацковић Јеличић, директор Департмана за архитектуру и урбанизам
16. др Дубравко Ћулибрк, директор Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент
17. др Дејан Убавин, директор Департмана за инжењерство заштите животне средине
18. др Драгољуб Новаковић, директор Департмана за графичко инжењерство и дизајн
19. др Мила Стојаковић, директор Департмана за опште дисциплине у техници
20. Валентина Вребалов, представник синдикалне организације