Ментори: Анимација у инжењерству
Професор
Недостаје слика

Бањац др Бојан
Доцент

Недостаје слика

Иветић др Драган
Редовни професор

Недостаје слика

Јанев др Марко
Виши научни сарадник

Недостаје слика

Крстановић др Лидија
Ванредни професор

Недостаје слика

Малешевић др Бранко
Редовни професор

Недостаје слика

Обрадовић др Ратко
Редовни професор

Недостаје слика

Перишић др Ана
Ванредни професор

Недостаје слика

Попконстантиновић др Бранислав
Редовни професор

Недостаје слика

Ралевић др Небојша
Редовни професор

Недостаје слика

Васиљевић др Ивана
Доцент