проф. др Бранислав Попконстантиновић


Недостаје слика

др Бранислав Попконстантиновић

Редовни професор


Телефон0113302244
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Бранислав Попконстантиновић, доктор техничких наука и редовни професор на Катедри за теорију механизама и машина Машинског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1963. године у Београду, где живи и ради. Машински факултет уписао је школске 1983/84. године и дипломирао априла 1989. године на одсеку за аерокосмотехнику.
Године 1994., на Архитектонском факултету у Београду, Бранислав Попконстантиновић је одбранио магистарску тезу под насловом “Општа колинеарна поља настала централном пројекцијом простора који осно ротира” и стекао академски назив “Магистар техничких наука – област архитектуре и урбанизма – графичко представљање, конструисање и обликовање простора у архитектури и инжењерству”, а 2002. године одбранио је докторску дисертацију под насловом “Синтеза објектних модела колокалних колинеарних поља” и стекао научни степен “Доктор техничких наука – област архитектуре и урбанизма”.
Одржава предавања и вежбе на првој години основних академских студија Машинског факултета у Београду, и то на предметима Конструктивна геометрија и графика и Инжењерска графика. Почевши од школске 2008./09.године, ангажован је и на Мастер студијама модула Дизајн у машинству Машинског факултета у Београду, и то на предмету Естетика производа. Хонорарно, држао је предавања и вежбе из предмета Нацртна геометрија и Инжењерска графика, на Вишој техничкој машинској школи, Грађевинском, Архитектонском, Саобраћајном и Шумарском факултету, као и Војној академији у Београду.
Учесник је више домаћих и иностраних научно – истраживачких пројеката и упућен на студијске боравке Универзитета у Бечу, Ерлангену, Брауншвајгу и Болоњи. Аутор је бројних научних радова, који су објављени на домаћим и иностраним научним скуповима, као и у домаћим и иностраним научним часописима.
Бранислав Попконстантиновић је члан међународне асоцијације за геометрију и графику ISGG „International Society for Geometry and Graphics“ од 1996. године и домаће асоцијације СУГиГ „Српско удружење за геометрију и графику“ (Serbian Society for Geometry and Graphics, SAGG), чији је председник био у периоду 2008-2010.
Бранислав Попконстантиновић се бави проблемима теоријске и примењене геометрије и графике, и то објектно оријентисаним програмирањем и моделирањем операција и структура пројективно - синтетичке и конструктивне геометрије. Осим програмског језика C++, користи Pascal и AutoLisp, а објектно моделовање врши по методологији UML. Од графичких апликација, влада програмом AutoCAD (и одговарајућим DXF и WMF стандардима), SolidWorks и Catia. У области теорије механизама бави се анализом, синтезом, моделирањем, симулацијом и практичном реализацијом различитих механизама часовник, а посебно хронометарским и гравитационим запречно импулсним механизмима, механизмима „remontoire“, као и компензацијама топлотних дилатација механичких осцилатора. Осим тога, вршио је и анализу и синтезу, као и симулацију и анимацију рада различитих механизама који се примењују у прехрамбеној индустрији, а посебно депалетизатора и механизама за престројавање.
У раду се активно служи енглеским језиком на конверзацијском нивоу.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор24.04.2014.Катедра за анимацију у инжењерству
НазивУ Установи
-

Диплома

Машинско инжењерство

Машински факултет

1989

-

Магистратура

Архитектура

Архитектонски факултет

1994

-

Докторат

Архитектура

Архитектонски факултет

2002

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуMiladinović, Lj., Popkonstantinović, B., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: LASER INSPECTION OF RUBBER PROFILES, Scientific Research and Essays, Vol. 6 (16), str. 3431-3436, 19 August, 2011, ISSN 1992-2248, IF 2010 = 0,445
(М23) Рад у међународном часописуPopkonstantinović, B.,Miladinović, Lj., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: DESIGN, MODELLING AND MOTION SIMULATION OF THE REMONTOIRE MECHANISM, Transactions of Famena, XXXV-2, str. 79 - 93, 2011, ISSN 1333-1124, IF 2010 = 0,143
(М23) Рад у међународном часописуPopkonstantinović, B.,Miladinović, Lj., Stoimenov, M., Petrović, D., Petrović, N., Ostojić, G., Stankovski, S.: The Practical Method for Thermal Compensation of Long-Period Compound Pendulum, Indian Journal of Pure & Applied Phisics, Vol. 49(10), str.657 - 664, October 2011, ISSN 0019-5596, IF 2010 = 0,511
(М23) Рад у међународном часописуJanković, J., Petrović, N., Miladinović, Lj., Popkonstantinović, B., Stoimenov, M., Petrović, D., Ostojić, G., Stankovski, S.: Computer Simulation of Fast Hydraulic Actuators, Iranian Journal of Science and Technology,Vol.36,No.M1,pp.95-106,ISSN 1028-6284, IF 2010 = 0,283
(М23) Рад у међународном часописуObradović R., Popkonstantinović B., Beljin B.: Algorithm for Approximation Transitional Developable Surfaces Betweeen two Polygons, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2012, Vol. 7, No 4,pp.1907-1913, ISSN 1840-1503,
(М23) Рад у међународном часописуObradović R., Petter O., Vidaković M., Popkonstantinović B., Popović B., Milojević Z.: Using Contemporary 3D Web Technologies in the Process of CAD Model Design (prihvaćen za objavljivanje u 2013), Technics Technologies Education Management, 2013, Vol. 8, No 1, 2/3, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуObradović R., Vujanović M., Popkonstantinović B., Šiđanin P., Beljin B., Kekeljević I.: Fine Arts Subjects at Computer Graphics Studies at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 1, ISSN 1840-1503, rad je u štampi
(М23) Рад у међународном часописуObradović R., Obradović M., Mišić S., Popkonstantinović B., Petrović M., Malešević B.: Investigation of Concave Cupolae Based Polyhedral Structures and Their Potential Application in Architecture, rad je u štampi, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 3, ISSN 1840-1503
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBranislav Popkonstantinović, Aleksandar Čučaković, On a Possible Constructive Geometrical Derivation of Mercator`s Conformal Cylindrical Map Projection Based on Some Historical Facts, Journal for Geometry and Graphics 10 (2006), No. 1, 063—071, Copyright Heldermann Verlag, 2006. ISSN: 1433-8157
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBranislav Popkonstantinović, Dragan Petrovic, A Geometrical Approach to the Numerical Stability Analysis of Some Projective Collinear Mapping Methods, Journal for Geometry and Graphics 11 (2007), No. 2 187-198, Copyright Heldermann Verlag, 2008, ISSN: 1433-8157
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеорија механизама и машина и инжењерско цртање са нацртном геометријом16.07.2013.
Ванредни професорИнжењерско цртање са нацртном геометријомМашински факултет01.10.2012.