Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Архитектура (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Динуловић др Радивоје
Редовни професор из поља уметностиТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Изборни предмет 14-529
Изборни предмет 2529
Изборни предмет 30-30-39

Година: 1, Семестар: Летњи

Теоријски дискурс у архитектури - одабрана поглавља207
Актуелно стање у области112
Изборни предмет 45-64-59
Изборни предмет 56210

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 6429
Изборни предмет 7429
Изборни предмет 84-5210
Припрема пријаве теме докторске дисертације022

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад03030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад01010
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0020