Предмет: Заштита од хемијских штетности, пожара и експлозија (17 - ZR504A)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Унапређење постојећих и стицање нових знања о експлозивним, запаљивим и токсичним карактеристикама материја и хемијских једињења која се производе, користе или складиште у процесу рада и на тај начин могу проузроковати озбиљне последице по здравље запослених, повреде на раду, професионалне болести или угрозити животну средину.
Стичу се знања из основних модалитета којима се манифестују механичка, термичка и токсична дејства хемијских једињења. Познавање услова под којима се одређене супстанце експлозивно разлажу уз ослобађање пламена, значајне количине енергије или различитих продуката разградње. Теоријско и практично знање о правилном избору средства за гашење пожара у зависности од врсте гориве материје, не само са аспекта заштите од пожара, већ и са аспекта здравља и безбедности на раду, као и заштите животне средине. Познавање степена токсичности појединачних хемијских једињења и спровођење адекватних мера заштите на раду.
Теоријска настава: Директно дејство штетних материја (начини дејства токсичних материја, процена токсичности, отрови и степен отровности, опасност и класификација опасности од штетних материја). Индиректно дејство штетних материја (пожар и категорије пожара, процена опасности од хемијског пожара, опасност од пожара и експлозија). Транспорт опасних материја. Складиштење и паковање опасних материја. Рад са опасним и штетним материјама. Мере заштите на раду. Опасне отпадне материје. Практична настава (вежбе): На вежбама се кроз рачунске задатке и експерименталним путем илуструју теме обрађене на теоријској настави, што доприноси бољој визуализацији и разумевању проблематике обрађене на теоријској настави.
Настава на предмету се спроводи кроз предавања, рачунске и лабораторијске вежбе. Предавања се спроводе уз PowerPoint презентације, видео прилоге и анимације. Током семестра је обавезно присуство предавањима, као и рачунским и лабораторијским вежбама, што спада у део предиспитних обавеза. У оквиру предиспитних обавеза на предмету је и семинарски рад. Консултације у оквиру предмета су заједничке или индивидуалне. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, студенти излазе на писмени, а потом на усмени испит.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојановић, Д., Стојановић, Н., Косановић, Ђ.Штетне и опасне материје1984Рад, БеоградСрпски језик
Филиповић, И., Липановић, С.Опћа и анорганска кемија I, II (одабрана поглавља)1995Школска књига, ЗагребСрпски језик
Phillip Carson, Clive MumfordHazardous Chemicals Handbook2002Linacre House, Jordan Hill, OxfordЕнглески
Guan Heng Yeoh and Kwok Kit YuenComputational Fluid Dynamics in Fire Engineering2009Butterworth-HeinemannЕнглески
Михајловић, Е., Млађан, Д., Јанковић, Ж.Процеси и средства за гашење пожара2009Факултет заштите на раду, НишСрпски језик
Dennis P. NolanHandbook of Fire and Explosion Protection Engineering Principles2011Gulf Professional Publishing, Elsevier IncЕнглески
Арсенијевић, С.Органска хемија2001Партенон, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Пап Саболч
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Зораја др Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ковачевић др Срђан
Научни сарадник

Аудиторне вежбе