Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор уметности - Сценски дизајн (Др. ум.)


Образовно поље
Интердисциплинарно - уметност


Научно-стручне области
Архитектура; Примењене уметности и дизајн; Драмске и аудиовизуелне уметности; Ликовне уметности;


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Дадић-Динуловић др Татјана
Редовни професор из поља уметностиТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Изборна позиција 1529
Изборна позиција 2429
Изборна позиција 3429

Година: 1, Семестар: Летњи

Позоришне праксе сценског дизајна205
Технологије у сценском дизајну225
Уметничке праксе сценског дизајна628
Актуелно стање у уметности022
Изборна позиција 4428

Година: 2, Семестар: Зимски

Теорија и критика сценског дизајна224
Изборна позиција 5429
Изборна позиција 6429
Припреме пријаве теме докторског уметничког пројекта088

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторски уметнички пројекат - теоријско истраживање02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторски уметнички пројекат - уметничко истраживање02030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторски уметнички пројекат - израда и јавно приказивање01020
Докторски уметнички пројекат - јавна одбрана01010