проф. др Урош Недељковић


Недостаје слика

др Урош Недељковић

Редовни професор


Телефон021/485-2624
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 408

Рођен је 1980. године у Новом Саду. Завршио је Средњу школу за дизајн „Богдан Шупут“ у Новом Саду. Дипломирао је сликарство и ликовну методику на Академији уметности у Новом Саду 2002, а 2007. завршио је постдипломске студије такође на Академији уметности у Новом Саду и стекао диплому магистра ликовних уметности. Током студија двапут је награђиван за високе академске резултате наградом Универзитета у Новом Саду и наградом Краљевске норвешке амбасаде. Под покровитељство немачке асоцијације „ПринтПромотион“, 2005 године завршио је специјалистички курс за наставнике у области графичке индустрије, у „Аусбилдунгсзентрум Полyграфие“ у Кемнитцу. На Факултету техничких наука у Новом Саду 2016. год. одбранио је докторску тисертацију под називом „Универзално писмо – модернистичка утопија или савремена комуникацијска потреба“.Од 2005. године ради на Факултету техничких наука у Новом Саду, прво као асистент приправник, потом од 2007. до 2010. као асистент, да би 2010. био изабран у звање доцента. У септембру 2015. год. изабран је у звање ванредног професора за поље уметности на Универзитету у Новом Саду. На студијским програмима Департмана за графичко инжењерство и дизајн од 2010. године организује наставу из групе предмета графичких комуникација. Предаје на предметима Писмо и типографија, Визуелна култура, Графичке комуникације и Графички дизајн. Од 2006. године бави се научноистраживачким радом у оквирима области: маркетиншких комуникација, специфично поље ефективност оглашавања; визуелне реторике графичких комуникација, читкост и реторика типографских писама. Од 2010. учесник је на научноистраживачком пројекту Републичког програма за технолошки развој. Аутор је или коаутор више од 50 научноистраживачких и теоријских радова у домаћим и међународним часописима, преко 30 радова у форми саопштења на међународним симпозијумима. Коаутор је уџбеника и практикума „Писмо и типографија“ у издању Факултета техничких наука у Новом Саду 2012. и 2015. Ликовна дела и графичке радове излагао је на више од 30 колективних изложби у земљи и региону, четири самостална уметничка наступа у Новом Саду. Члан је УПИДИВ-а (Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине) од 2007. и удружења „Ликовни круг“ од 2004. године. Од 2010 до 2013 био је председник Уметничког савета УПИДИВ-а, а од децембра 2013 до јула 2015 био је Председник УПИДИВ-а. За дизајн типографског писма Грид Санс Регулар на изложби „Форма 21“ 2011. године уручена му је награда „Форма“ Академије уметности у Новом Саду. Центар за промоцију науке је у јанурау 2017. године, обајвио књигу „Докторати у прози“ у којој је међу 11 селектованих доктората одбрањених у Републици Србији у протеклих 5 година, објављен и приказ доктората Уроша Недељковића.

Редовни професор
21.10.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент21.10.2010.01.10.2015.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Асистент са магистратуром25.09.2007.01.10.2010.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Асистент приправник01.04.2005.01.09.2007.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Ванредни професор21.10.2015.01.07.2018.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
НазивУ Установи
-

Диплома

Ликовне уметности

Академија уметности

2002

Стварање под утицајима - ауторефлексивно истраживање портрета модерне

Магистратура

Ликовне уметности

Академија уметности

2007

Универзално писмо – модернистичка утопија или савремена комуникацијска потреба

Докторат

Графичко инжењерство и дизајн

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаPuškarević I., Nedeljković U.: The Semiotics of Images: Photographic Conventions in Advertising; in Visual Learning, vol. 5, Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes, (Eds) András Benedek, Kristóf Nyíri,, Frankfurt (na Majni), Peter Lang GmbH, 2015, str. 109-115, ISBN 978-3-631-66385-1
(М23) Рад у међународном часописуNedeljković U., Novaković D., Pinćjer I.: Detecting universal structure and effects of typefaces, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 557-564, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуPuškarević I., Nedeljković U., Dimovski V., Možina K.: An eye tracking study of attention to print advertisements: Effects of typeface figuration, Journal of Eye Movement, 2016, Vol. 9, No 5, pp. 1-18, ISSN 1995-8692
(М23) Рад у међународном часописуPinćjer I., Novaković D., Nedeljković U., Kašiković N., Vladić G.: Impact of Reproduction Size and Halftoning Method on Print Quality Perception, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2016, Vol. 13, No 3, pp. 81-100, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуJurič (Rilovski) I., Nedeljković U., Novaković D., Pinćjer I.: Visual experience of noise in digital images, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 5, pp. 1463-1467, ISSN 1330-3651
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомНиколић Ј., Недељковић У.: Семиолошка анализа пољских позоришних плаката, Етноантрополошки проблеми, 2015, Вол. 10, Но 1, пп. 113-133, ИССН 0353-1589, УДК: 792:81’22(438)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedeljković U., Puškarević I., Pinćjer I.: The effectiveness of juice box graphic design solution incongruent with consumer memory schema, Printing and Design 2015, Zagreb, Akademija Tehničkih Znanosti Hrvatske - Centar za grafičko inženjerstvo i Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 27–28.3.2015; ISBN 978-953-7064-28-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedeljković U., Puškarević I., Pinćjer I.: Masculinity and Male Imagery in Advertising: Verbal Register as a Mediator of Advertising Effectiveness, 3. International Scientific Conference A.l.I.C.E.Óptica, Ljubljana, 5 Novembar, 2014, pp. 128-136, UDK: 978-961-92619-8-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUroš Nedeljković, Irma Puškarević: RHETORICAL TYPOGRAPHY OF MULTI-STYLE AND DECONSTRUCTIVISM, 15 th International Conference on Printing, Design and Graphic Communications Blaž Baromić - Proceedings, Hrvatsko društvo grafičara, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb, 2011, pp. 121-133, ISBN 978-953-56838-0-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedeljković, U., Banjanin, B., Pinćjer, I.: Designing Grid Sans Regular with Titling Alternates, International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID (5; Novi Sad; 2010 ), Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad, 155-162.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedeljković U., Puškarević I., Dimovski V.: The effectiveness of news ticker graphic elements in a television news program, 8. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedeljković U., Puškarević I., Pinćjer I.: Masculinity and Male Imagery in Advertising: Verbal Register as a Mediator of Advertising Effectiveness, 3. International Scientific Conference A.l.I.C.E.Óptica, Ljubljana, 5 Novembar, 2014, pp. 128-136, UDK: 978-961-92619-8-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPinćjer I., Novaković D., Nedeljković U., Puškarević I.: Information design for the graphic engineering e-learning application, 1. Wood, Pulp & Paper, Polygrafia Academica 2014, Bratislava: Slovenska chemicka knižnica FCHPT STU v Bratislave, 12-13 Mart, 2014, pp. 170-175, ISBN 9788089597161, UDK: http://wpppa2014.e-wpp.com
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPuškarević I., Nedeljković U., Pinćjer I.: Typeface Persona: A Review Study, 11. Seminar in Graphic Arts, Pardubice: University of Pardubice, Department of Graphic Arts and Photophysics, 2013, 17-18 Jun, 2013, pp. 156-160
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedeljković U., Banjanin B., Puškarević I., Pinćjer I.: Empirical findings on feature distinctiveness: legibility based on differentiation of characters, 6. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad, 15-16 Novembar, 2012, pp. 261-270, ISBN 9788678924576
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPuškarević I., Nedeljković U., Pinćjer I., Franken G., Pušnik N.: The Effects of Typeface and Image Complexity on Consumer' Visual Attention and Attitudinal Responses in Advertising, 8. Conference on Information and Graphic Arts Technology, Ljubljana, 7-8 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPuškarević I., Nedeljković U.: Consumer response to typeface rhetoric in ad headline: A preliminary study, 8. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad, 2016
(М41) Истакнута монографија националног значајаРајчетић З., Митровић В., Недељковић У.: УПИДИВ 50 година: На раменима великана, Нови Сад, Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине—УПИДИВ, 2014, ИСБН 978-86-7922-099-7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNedeljković U., Puškarević I., Novaković D., Pinćjer I.: The Effectiveness of Sex Appeal in Print Ads in Relation to a Visual Register of the Message: Articulating a New Framework, Marketing - Časopis za marketing, teoriju i praksu, 2013, Vol. 44, No 3, pp. 247-263, ISSN 0354-3471
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNedeljković U., Novaković D., Puškarević I., Tomić I.: Helvetica as a Type Convention for the Youthful and Trendy Image: A Consumer Response to Designer Safe Option, Marketing - Časopis za marketing, teoriju i praksu, 2014, Vol. 45, No 1, pp. 50-62, ISSN 0354-3471, UDK: 003 655.26
(М53) Рад у научном часописуNedeljković U., Puškarević I., Banjanin B., Pinćjer I.: Legibility based on differentiation of characters: A review of empirical findings fundamental for the type design practice, JGED Journal of Graphic Engineering and Design, 2013, Vol. 4, No 1, pp. 17-27, ISSN 2217-379X, UDK: 655.261 655.262
(М53) Рад у научном часописуNedeljković U., Pinćjer I., Vladić G.: The Efficiency Of Message Codification Level in Print Advertisements: The case of food and drink products or service, JGED Journal of Graphic Engineering and Design, 2011, Vol. 1, No 1, pp. 16-23, ISSN 2217-379X, UDK: 655.3.066.14
(М53) Рад у научном часописуНедељковић У., Пушкаревић И.: Ефикасност штампаних огласа кодираних гастрономском иконом, Гласник хемичара, технолога и еколога Републике Српске, 2013, Вол. 2013, Но 9, пп. 51-57, ИССН 1840-054X, УДК: 54+66+502/504
(М53) Рад у научном часописуBlesić I., Nedeljković U.: APPLYING THE ARCS-V MODEL TO PLANNING AND DESIGNING AN EDUCATIONAL COMPUTER VIDEO GAME, Polytechnic and Design, 2017, Vol. 5, No 4, pp. 280-285, ISSN 1849-1995
(М53) Рад у научном часописуNedeljković U., Puškarević I., Pinćjer I.: The effectiveness of juice box graphic design solution incongruent withconsumer memory schema, Polytechnic and Design, 2015, Vol. 3, No 3, pp. 297-305, ISSN 1849-1995
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуNedeljković U., Blesić I.: Hierarchy of Effects Models: A Review Study, 15. International Conference on Printing, Design and Graphic Communications - Blaž Baromić, Senj: Hrvatsko društvo grafičara, Hrvatska, 16-19 Septembar, 2015, ISBN ISSN 1848-6142
(М90) Патенти, ауторске изложбе, тестовиNedeljković, U.: „50 YEARS OF UPIDIV“, ZGRAF 12. Zgraf, The International Exhibition of Graphic Design and Visual Communications / Social reruns, Zagreb, Lauba, ULUPUH, january 2017. ISBN 978-953-327-119-4 Колективна изложба у иностранству, у репрезентативном излагачком простору од изузетног међународног значаја
(М90) Патенти, ауторске изложбе, тестовиНедељковић, У.: „САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА СЛИКА“ Центар за визуелну културу ЗЛАТНО ОКО, Нови Сад, Август 2007., Нови Сад, 2007 Самостална изложба у земљи, у репрезентативном излагачком простору од изузетног значаја
(М90) Патенти, ауторске изложбе, тестовиНедељковић, У:„Монографија 50 ГОДИНА УПИДИВ-а“, Изложба ГРИФОН 2016. 11. Конкурс за најбољи графички дизајн у Србији, Републици Српској и Црној Гори у 2014 и 2015. години, 18.06–07.07.2012, БЕОГРАД. Колективна изложба у земљи, у репрезентативном излагачком простору од изузетног значаја
(М90) Патенти, ауторске изложбе, тестовиНедељковић, У.: „На раменима великана“, 3Д штампа, 13. међународни бијенале уметности минијатуре. Модерна галерија Културног Центра – Ликовни салон културног центра, Горњи Милановац, 2016. Колективна изложба у земљи, у репрезентативном излагачком простору од изузетног значаја
(М90) Патенти, ауторске изложбе, тестовиНедељковић, У: „Форма Академије...“, Јубиларна изложба УПИДИВ 50 ГОДИНА: НА РАМЕНИМА ВЕЛИКАНА, Централна зграда Универзитета у Новом Саду, 23.12.2014—12.01.2015. (стр. 381, 410) ИСБН 978-86-7922-099-7 Колективна изложба у земљи, у репрезентативном излагачком простору од изузетног значаја
(М90) Патенти, ауторске изложбе, тестовиНедељковић, У.: „Диплома про 2: плакат и каталог изложбе“ ФОРМА 22, Хол зграде Владе Војводине, 02.12–11.12.2014. ИСБН 978-86-7922-008-0 Колективна изложба у земљи, у репрезентативном излагачком простору од изузетног значаја
(М90) Патенти, ауторске изложбе, тестовиНедељковић, У.: „ГРИД САНС фонт фамилија“, Изложба ГРИФОН2012, 9.конкурс за најбољи графички дизајн у Србији, Републици Српској, и Црној Гори, у 2010. и 2011. години.18.06–07.07.2012, Графички колектив, Qуадра Грапхиц, Београд. ИСБН 978-86-7726-041-5 Колективна изложба у земљи, у репрезентативном излагачком простору од изузетног значаја
(М90) Патенти, ауторске изложбе, тестовиНедељковић, У.: „Типографско писмо Грид Санс регулар са насловним и стилским алтернацијама“, ФОРМА 21, Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине–УПИДИВ, Музеј Војводине, 28.04–15.05.2011. Нови Сад. Колективна изложба у земљи, у репрезентативном излагачком простору од изузетног значаја
(У01) Основни уџбеник за наставни предметНедељковић, С; Недељковић, У; Писмо и типографија, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметНедељковић, У., Пушкаревић, И., Бањанин, Б.: Писмо и типографија: практикум, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметНедељковић, У.; Пушкаревић, И.; Бањанин, Б.: Писмо и типографија – практикум, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015. ИСБН 978-86-7892-767-6
(И1) Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама„ПАСТИШ 1“, 12. годишња изложба ЛИКОВНОГ КРУГА, Галерија Градић, ЛИКОВНИ КРУГ, Петроварадин, 2008.
(И1) Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама„СУСРЕТ СА ИЗУЗЕТНИМ“, компјутерска графика, 47x100цм, 13. Годишња изложба Удружења уметника Петроварадинске тврђаве ЛИКОВНИ КРУГ, Галерија Градић, Нови Сад, август,2009.
(И1) Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбамабез назива, колаж, 43x100цм, Међународна изложба колажа, Прво бијенале колажа у Новом Саду, Удружење уметника Петроварадинске тврђаве ЛИКОВНИ КРУГ, Завод за културу Војводине, Галерија Мост 18-31.03.2010. Нови Сад.
(И1) Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама„ЕМАНАЦИЈЕ“, уље и акрил на платну, 110x90цм, ОТВОРЕНИ АТЕЉЕЈИ – ЛИКОВНИ КРУГ 2009. Удружења уметника Петроварадинске тврђаве, Нови Сад , септембар 2009.
(И1) Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама„ИЗНАД“, комбинована техника, 92x73цм, 13. Група 11 Е, Енформел – Апстрактни Експресионизам, Удружење уметника Петроварадинске тврђаве ЛИКОВНИ КРУГ, Галерија Градић, Нови Сад, децембар,2009.
(И1) Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама„БАЈПАС“, компјутерска графика, 50x135цм, Међународна ликовна манифестација посвећена Милеви Марић Ајнштајн и Алберту Ајнштајну – Релативна колонија, Удружење уметника Петроварадинске тврђаве ЛИКОВНИ КРУГ, Завод за културу Војводине, Галерија Мост 29.12.2009. Нови Сад.
(И3) Комерцијална реализација уметничког делаГрафички дизајн музичког издања CD LOST PROPELEROS, MULTIMEDIJA RECORDS, UNIVERSAL MUSIC RECORDS. Booklet+CD. Мај 2005.
(И3) Комерцијална реализација уметничког дела"ПОРТРЕТ СВЕТЛАНЕ АШИКУ", СИНЕСТЕЗИЈА - 11. годишња изложба ЛИКОВНОГ КРУГА, Галерија удружења, ЛИКОВНИ КРУГ, Петроварадинска тврђава, Нови Сад, 2007.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЛиковне уметности у техници и дизајнуУниверзитет у Новом Саду21.10.2020.
Ванредни професор из поља уметностиГрафички дизајнУниверзитет у Новом Саду21.10.2015.
ДоцентГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука21.10.2010.
Асистент приправник РГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука01.10.2007.
Асистент - стари називГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука25.09.2007.
Асистент приправникГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука30.03.2005.