Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер информационих технологија (Дипл. инж. информ. технол.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ студије (Информационе технологије: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Електротехничко и рачунарско инжењерство)


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ристић др Соња
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Алгебра4202.006
Увод у инжењерство информационих система2030.006
Основе системског инжењерства2200.004
Увод у микропроцесорске системе2030.006
Увод у програмирање2030.006
Изборни предмет ОАС ИИС 12000.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математичка анализа3302.006
Објектно оријентисане информационе технологије2030.006
Основе инжењерства техничких система2030.006
Друштвени аспекти информационих система2001.003
Основе организационих система2300.006
Изборни предмет ОАС ИИС 22-3000.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Комбинаторика и теорија графова3300.006
Основи економије за инжењере2001.003
Архитектура рачунара и оперативни системи2030.006
Алгоритми и структуре података2021.005
Пословни информациони системи2030.006
Основе организационог понашања2200.004

Година: 2, Семестар: Летњи

Вероватноћа и статистика3120.006
Пројектовање информационих система3020.005
Веб оријентисане технологије и системи2030.005
Анализа и моделирање пословних процеса2020.004
Основе тестирања софтвера2021.005
Архитектура информационих система и рачунарске мреже2021.005

Година: 3, Семестар: Зимски

Методе и технике управљања пројектима2020.004
Пројектовање база података3030.005
Рачунаром подржано пројектовање производа (CAD/CAE)3021.006
Мобилне информационе технологије2021.005
Систем менаџмента квалитетом2200.004
Дизајнерски обрасци2021.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Основе система пословне интелигенције2021.005
Системи за подршку планирању пословних ресурса2030.006
Системи база података2030.005
Развој вишеслојних апликација2030.005
Иновације и предузетништво у високотехнолошким предузећима3001.004
Изборни предмет ОАС ИИС 32020.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Безбедност и сигурност информационих система3030.005
Изборни предмет ОАС ИИС 42020.005
Изборни предмет ОАС ИИС 52020.005
Изборни предмет ОАС ИИС 62020.006
Изборни предмет ОАС ИИС 72020.005
Стручна пракса - ОАС Инж.инф.сист.0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Сервисно оријентисане архитектуре система3030.006
Изборни предмет ОАС ИИС 83020.005
Изборни предмет ОАС ИИС 93030.006
Изборни предмет ОАС ИИС 102020.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0004.004