Докторске студије / Графичко инжењерство и дизајн
Графичко инжењерство и дизајн

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Графичко инжењерство и дизајн (Др)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Техничко технолошке науке; Ликовне уметности; Примењене уметности и дизајн


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Кашиковић др Немања
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Одабрана поглавља из савремених графичких технологија9411
Одабрана поглавља - изборни предмет 153-412

Година: 1, Семестар: Летњи

Актуелно стање у области022
Одабрана поглавља - изборни предмет 253-414
Одабрана поглавља - изборни предмет 35416

Година: 2, Семестар: Зимски

Одабрана поглавља - изборни предмет 45414
Одабрана поглавља - изборни предмет 55414
Припрема пријаве теме докторске дисертације022

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад03030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад01010
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0020