Предмет: Лабораторија из електричних мерења (06 - EOS10)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областЕлектрична мерења
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 01.01.2007..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математика 1дане
Стицање знања из области мерења у електроенергетским системима. Упознавање са радом аналогних и дигиталних мерних инструмената. Упознавање са мерним методама за мерење параметара напона, струје, снаге, фазе и фреквенције у електроенергетским системима. Стицање знања о раду у лабораторији и реализацији мерења. Стицање основних знања из мерних претварача и прилагођавача. Овладавање студента савременим технологијама и трендовима у области електричних мерења. Овладавање студената основама реализације мерења на обновљивим изворима електричне енергије.
Познавања рада аналогних и дигиталних мерних инструмената у реализацији електричних мерења. Оспособљавање за практичан рад у лабораторији и оспособљавање за рад са савременом мерном опремом. Способност примене различитих мерних метода у циљу реализације прецизних електричних мерења. Способност реализације софистицираних мерних система коришћењем LabVIEW програмског пакета. Коришћење мерних претварача и прилагођавача у мерењима. Оспособљавање за практичну реализацију мерења на обновљивим изворима електричне енергије. Мерење квалитета електричне енергије.
Увод у метрологију и реализацију мерних система. Међународни SI систем величина и јединица. Аналогни и дигитални мерни инструменти, амперметри, волтметри, универзални инструменти, ватметри. Статичке карактеристике мерних инструмената. Грешке у мерењима, апсолутна и релативна грешка. Тачност и прецизност мерења, обрада резултата мерења, графичко представљање резултата мерења. Инструменти са покретним калемом, проширење мерног опсега инструмента са покретним калемом, амперметар за једносмерну струју, волтметар за једносмерну струју. Инструменти са покретним гвожђем. Мерење непознате отпорности, капацитивности и индуктивности. Бројила електричне енергије. Електронски мерни инструменти, бројачи, тајмери, мерење фреквенције, мерење периоде, мерење фазне разлике. Осцилоскопи. Витстонов мост. Мерни претварачи и прилагођавачи, струјни и напонски мерни трансформатори, Холове сонде, методе претварања напона у фреквенцију. АД и ДА конвертори. Мерење неелектричних величина, сензори и мерни претварачи. Карактеристике виртуалних инструмената. Повезивање и контрола инструмента. Појам дистрибутивне виртуалне инструментације. Реализација удаљених мерења. Виртуалне лабораторије. LabVIEW програмски пакет. Израда виртуалних инструмената. Категорије извора мерног сигнала. Дискретизација мерног сигнала. PC базирани уређаји за мерење и аквизицију сигнала. Мерење и анализа сигнала коришћењем LabVIEW програмског пакета. Мерење квалитета електричне енергије. Реализација удаљених мерења путем Интернета коришћењем TCP/IP протокола.
Предавања, лабораторијске вежбе, консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ј. Томић, М. МиловановићВиртуална инструментација применом LabVIEW програма2010Грид-ФТН, Нови СадСрпски језик
Б. ДимитријевићЕлектрична мерења1990Научна књига, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада70.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Томић др Јосиф
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Мишковић др Драгиша
Научни сарадник

Лабораторијске вежбе