Основне информације

Ниво студија
Мастер струковне студије


Звање које се стиче
Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Струк. маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.Лаб.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Летњи

VoIP системи3206
Напредне IP комуникације3206
Изборни предмет 53206
Одабрана поглавља из информационо-комуникационих технологија 13206
Стручна пракса 10006

Година: 2, Семестар: Зимски

Транспортне мрежне технологије2106
Изборни предмет 62106
Изборни предмет 72106
Одабрана поглавља из информационо-комуникационих технологија 22106
Стручна пракса 20006

Година: 2, Семестар: Летњи

Локалне бежичне рачунарске мреже2105
Изборни предмет 82104
Изборни предмет 92003
Мастер рад - Примењени истраживачки рад00012
Мастер рад - Израда и одбрана0006
 Документа